01 Ocak 2010 00:00

Yerli, yeni ve yenilenebilir enerji

Makina Mühendisleri Odası’nın 16-17 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlediği V.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’nde...

Paylaş

Makina Mühendisleri Odası’nın 16-17 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlediği V.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’nde, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili mevzuatın üniversiteler, meslek odaları, uzmanlık dernekleri, sanayi kuruluşlarının katılımları sağlanarak yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Elektrik enerjisi sektörüne ait plan, strateji ve hedeflerin belirlenmesi çağrısı yapılan bildirgede, kaynakların verimlilik standartlarının netleşmesi, santral kurulacak yerlerin envanterinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.
KAMU KURULUŞLARI GÜÇLENDİRİLMELİ
Enerji sorunlarını derinleştiren kamuyu küçültme, işlevsizleştirme, özelleştirme uygulamalarının son bulması ve kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi çağrısı yapılan bildirgede; doğal gaz ve petrol arama, üretim, iletim, rafinaj, dağıtım, satış faaliyetleri entegre bir yapı olarak BOTAŞ ve TPAO’nun Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu bünyesinde; elektrik üretim, iletim, dağıtım faaliyetleri de EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ’ın eskisi gibi Türkiye Elektrik Kurumu/TEK bünyesinde birleştirilerek yürütülmesi önerisinde bulunuldu.
YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR
Bildirgede, çevreye verilen zararın asgariye indirilmesinin temel ilke olması gerekliliğinin altı çizilirken, lisans verilmeden önce “ÇED uygundur” belgesi alınmasının zorunlu olması gerektiği belirtildi. Elektrikte yüzde 15’lere varan kayıp ve kaçak oranını azaltacak yatırımların hızla yapılması, hidrolik santral projelerinin kaynak aktarılıp hızla sonuçlandırılması istenen bildirgede, rüzgar santrallerinin şebekeye bağlanması, jeotermal kaynaklı elektrik üretimi, güneş enerjisi potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi konularına da önem verilmesi gerektiği belirtildi.
Enerjiden yararlanmanın çağdaş bir insanın hakkı olduğunun altı çizilen bildirgede, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasını hedefleyen bir enerji politikası istendi. Bu açıdan da yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, “Yaşam hakkımız olan suyumuz, su şirketlerinin insafına bırakılmamalı” denildi.
YERLİ BİYOYAKIT KULLANALIM
Petrol ithalatını azaltacak, yerli yağlı tohum tarımını geliştirecek, kırsal kesimin sosyoekonomik yapısını ve yerel sanayiyi olumlu yönde etkileyecek yerli biyoyakıt üretimi ve kullanımının desteklenmesi çağrısı yapılan bildirgede, taşımacılıkta ve askeri taşıtlarda kullanılan biyodizel veya dizel-biyodizel karışımı yakıtın üretimi ve kullanımının teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiği belirtildi.
Yurtdışından tohum ve biyodizel girişinin engellenmesi ve yurtiçi üretiminin gıda ihtiyacını sekteye uğratmaması gerektiğinin altı çizildi. (Ankara/EVRENSEL)
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Ölmeden önce köprü görmek istiyor

SONRAKİ HABER

Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...