06 Ocak 2010 00:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: Ben bir işyerinde üç yıldır çalışıyorum. İşe girdiğim tarihten itibaren de işveren bizlere fazla mesai ücretini ödemiyor....

Paylaş

SORU: Ben bir işyerinde üç yıldır çalışıyorum. İşe girdiğim tarihten itibaren de işveren bizlere fazla mesai ücretini ödemiyor. Bu durumda ücret dışında benim fazla mesai alamadığım için iş sözleşmemi feshetmem durumunda kıdem tazminatımı alabilir miyim?

CEVAP: İşçinin iş sözleşmesini 24. maddede yer alan sağlık sebepleri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işyerinden kaynaklanan zorlayıcı sebeplerle feshetmesi durumu, ona kıdem tazminatı hakkını vermektedir. Ayrıca, İş Kanununun 83/5. maddesi de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan işverene karşı işçi iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir ve bu durum da işçiye kıdem tazminatı hakkı vermektedir. Ayrıca, Yargıtay, İş Kanununun 74. maddesinde yer alan doğum izinlerini vermeyen işverene karşı da işçinin iş sözleşmesini haklı fesih saymış ve kıdem tazminatı hakkının doğduğunu belirtmiştir. Uygulamada ise, sizin olayınızda olduğu üzere, işçinin haklı feshinin en çok karşılaşılan şekli ücretin ve eklerinin ödenmemesidir. Uygulamada Yargıtay, ücret dışında, ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesini de işçiye haklı fesih imkanı verdiğini karar altına almıştır (Yargıtay 9. HD, 17.06.2008 tarih, 2007/ 22062 E ve 2008/ 16398 K).
Dolayısıyla, iş sözleşmenizi böyle bir sebeple feshetmeniz durumunda kıdem tazminatı alma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, bir alacak davası ile de fazla mesai ücretlerinizi talep edebilirsiniz.
DEVRİM AVCI
ÖNCEKİ HABER

Bu yangını işçi söndürecek

SONRAKİ HABER

MEB’den sınır illerindeki eğitim için Koordinasyon Kurulu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa