11 Ocak 2010 00:00

İnsanca yaşanacak kentler kurulmalı

KAMUSALLIK Yeniden” başlıklı çalıştayın ikinci gününde, dünyadaki değişik kamusallık pratikleri ile toplumsallığın ve kamusallığın inşasında medya ve yerel yönetimlerin rolü tartışıldı.

Paylaş

KAMUSALLIK Yeniden” başlıklı çalıştayın ikinci gününde, dünyadaki değişik kamusallık pratikleri ile toplumsallığın ve kamusallığın inşasında medya ve yerel yönetimlerin rolü tartışıldı.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından gerçekleştirilen “Kamusallık Yeniden” başlıklı uluslararası çalıştayın ikinci gününün ilk oturumu olan “Dünyada Değişik Kamusallık Pratikleri”ne, John Holloway’in Latin Amerika deneyimleri üzerine hazırladığı rapor sunularak başlandı. Holloway’in raporundan, Bolivya’da Cochabamba halkının, Meksika’da Zapatistaların ve Venezuela’da Chavez’in deneyimleri aktarıldı.
TEK ÇARE SOSYALİZM
Küba Büyükelçisi Jorge Crespo Milan, devrimden önce ve sonra Küba’da yaşanan değişimi sayısal verilerle de gözler önüne sererken, devrimle birlikte büyük toprak sahiplerinin elindeki toprakların topraksız köylülere verilmesi ve büyük çoğunluğu yabancı şirketlerin elindeki suyun, elektriğin, madenlerin, fabrikaların kamusallaştırılması sürecini anlattı. Küba’da sağlık, eğitim, barınma gibi temel hakların ülkedeki herkes için eşit ve ücretsiz olduğunu ifade eden Milan, “Dünyadaki bütün insanların mutlu ve eşit bir şekilde yaşaması için tek yol sosyalizmdir” dedi.
İNSAN ÖN PLANDA OLMALI
“Her yerde insanların söz sahibi olup, kararlarını kendilerinin verdiği alanlar yaratmalıyız” diyen Araştırmacı-Yazar Metin Yeğin ise Venezuela’daki işgal fabrikalarından Guetamala’daki güvenlik sorununa, Arjantin’deki isyanlardan Şili’deki neoliberal politikalara birçok Latin Amerika gözlemini paylaştı.
Toplumsallaşmanın yeni bir biçimde aşağıdan yukarıya inşa edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Yeğin, “Kâr mı insan mı sorusunda her zaman insanı ön plana koymalıyız” dedi.
KÜLTÜREL MEKANLARA İHTİYAÇ VAR
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, yaşadıkları deneyimlerinden bahsetti. Nehir’in Samandağ Belediyesi’nin Türkiye’nin tek sosyalist belediye olduğunu iddia etmesi üzerine, katılımcılar, Nehir’e, Tunceli’de Emek Partili ilçe belediyeleri olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. İnsanların kendini ifade edebileceği, birbirlerini tanıyabileceği, kültürel aktivitelerde bulunabileceği mekanlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Eser Atak, sömürülenlerin ve ezilenlerin sesini duyurabilmek için alternatif bir kent yaratmanın zorunluluğuna değindi. Bunun üzerine yöneltilen, “Çankaya Belediyesi zabıtalarının sokak sanatçıları, işportacılar ve atık kağıt işçilerine yönelik saldırgan tutumunun nedenleri” sorusunu, Atak cevapsız bıraktı.
TEKEL İŞÇİLERİ DE KATILDI
İki gün boyunca çalıştaya katılan TEKEL işçileri de Ankara’daki demokratik kitle örgütleri, sendika ve odalara destekleri için teşekkür ederek, TEKEL direnişinin toplumsal muhalefeti iktidara taşımak açısından lokomotif olacağını düşündüklerini ifade ettiler. Oturumun son bölümünde ise toplumsallaşmanın ve kamusallaşmanın inşasında medyanın rolü tartışıldı.
(Ankara/EVRENSEL)
Derya Kaya
ÖNCEKİ HABER

Zam furyasına tepki büyüyor

SONRAKİ HABER

Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39’a çıkıp geriledi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa