12 Ocak 2010 00:00

Sağlıkçılara şiddet kınandı

ANKARA Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde hekimlerin, 10-15 kişilik hasta yakını tarafından saldırıya uğraması ve klinik şefi dahil 4 hekimin darp edilmesi SES Ankara Şubesi ve ATO tarafından kınandı

Paylaş

ANKARA Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde hekimlerin, 10-15 kişilik hasta yakını tarafından saldırıya uğraması ve klinik şefi dahil 4 hekimin darp edilmesi SES Ankara Şubesi ve ATO tarafından kınandı.
7 Ocak 2010 Perşembe günü yaşanan olayda 2. Dahiliye Servisi’nde anemi hastalığından yatan yaşlı bir hasta kalp krizi sonucu vefat edince müdahale eden hekimler hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Klinik şefi dahil 4 hekim darp edilirken, bir saatten fazla süre odalarından dışarı çıkamayan hekim ve sağlık emekçileri, saatlerce küfürlü saldırıya da maruz kaldı. Saldırı ertesi gün de tehdit olarak sürdü. Hastane yönetiminin hekimleri koruyan hiçbir ciddi adım atmadığı saldırı olayı ve sağlık alanındaki gelişmeler protesto edildi.
“Şiddete maruz kalmak istemiyoruz” pankartı ile hastane konferans salonu önünde toplanan bir grup hekim ve sağlık emekçisi, sağlıkçılara yönelik şiddeti ve bu ortamı yaratan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı protesto ettiler.
SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara burada yaptığı açıklamada, “Özveri ile işlerini yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri teşekkür beklerken, saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını” ifade etti. Saldırıyı kınayan Kara, Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi bahane edilerek bir hafta önce de 19 güvenlik görevlisinin işten çıkarılmasını da eleştirdi. İşten atmadan 3-4 gün sonra saldırı olayının yaşandığını belirten Kara, saldırıları gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istedi. Ayrıca her fırsatta hekimler ve sağlık emekçilerini hedef gösteren Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın da bu tür saldırıların sorumlusu olduğunu vurgulayan Kara, her türlü şiddete karşı çalışma barışının korunduğu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
ACİL ÖNLEM ALMA ÇAĞRISI
Öte yandan Ankara Tabip Odası da yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı. Gerek TTB gerekse değişik tabip odaları olarak hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddete değişik zamanlarda dikkat çekmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada, ATO olarak “Şiddet Bildirim Hattı” kurdukları da hatırlatıldı. Hatta çok başvuru yapıldığı, bazılarında yasal süreç başlatıldığı kaydedilen açıklamada, TCK’ya ek madde önerisinde bulundukları ancak bugüne kadar yetkililerin hiçbir önlem almadığı dile getirildi. Sağlık çalışanlarının hedef gösterilip, artan şiddete karşı yalnız bırakıldıkları da kaydedilen açıklamada, “Hatta kimi zaman idareciler tarafından şiddeti uygulayanlar haklı ya da mazur görüldü” denildi.
Hastanelerde tırmanan şiddetten duyulan kaygının da dile getirildiği açıklamada, başta Bakanlık ve hastane idareleri olmak üzere tüm sorumlular acil göreve çağrılarak “Yaşanacak kötü olayların sorumlusunun önlem almayan yetkililer olacağı açıktır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

SAĞLIK ÖRGÜTLERİ ANKARA’DA BULUŞUYOR

SAĞLIK alanında çalışma koşullarını tamamen değiştiren “Tam Gün Yasa Tasarısı”nın önümüzdeki hafta TBMM gündemine geleceği haberi, hekimleri harekete geçirdi. Türk Tabipleri Birliği tüm tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sağlık kurumlarına yarın Ankara’da bir araya gelme çağrısı yaptı. Hekimler, Sağlık Bakanlığı önünde tepkilerini dile getirecekler. Sağlık örgütleri ayrıca bir toplantı gerçekleştirerek yasaya karşı nasıl bir mücadele hattı izleyeceklerini karar altına alacaklar.
SAĞLIK ÖRGÜTLERİ TOPLANIYOR
Sağlık emekçilerinin “Tam gün kölelik tasarısı” şeklinde adlandırdıkları iki yıldır TBMM gündeminde olan Tam Gün Yasa tasarısının önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Sağlık işgücü piyasasını düzenleyerek hekimler başta olmak üzere bütün sağlıkçıları düşük ücret, uzun süre ve güvencesiz çalıştırmayı hedefleyen bu tasarı tabip odaları ve uzmanlık derneklerince kabul edilemez olarak değerlendiriliyor.
Türk Tabipleri Birliği 64 tabip odası, uzman dernekleri ve tüm sağlık örgütlerine 13 ocak Çarşamba günü Ankara’da bir araya gelme çağrısı yaptı. Hekimler, Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak yasaya karşı tepkilerini dile getirecekler.
HAK MÜCADELESİ ORTAKLAŞMALI
Gazetemize konuşan Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Gençay Gürsoy, Türkiye’nin, taşeronlaştırma sisteminin bütün sektörlere yayılmaya çalışıldığını ve bunun çok ciddi hak kayıplarına yol açtığı bir dönemde olduğunu söyledi. Gürsoy, sağlık çalışanlarının da benzer sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirterek “Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının hak taleplerinin öne çıkarılması konusunda bir takım çalışmalar yapmak üzere bu görüşmeyi istedik. Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı önünde taleplerimizi dile getireceğiz. 64 tabip odasına ve sağlık alanındaki uzmanlık derneklerine çağrı yaptık. Hem Tam Gün Yasası ile ilgili taleplerimizi dile getireceğiz hem de direnişteki TEKEL işçilerini ziyaret edeceğiz. Bütün sağlık çalışanlarını hem kendimizin, hem ülkenin son derece önemli kararlarının alınacağı toplantıya mutlaka katılmalarını istiyoruz” dedi.
TAM GÜN YASASI NE GETİRİYOR?
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Tam Gün Yasa Tasarı’nın ortaya çıkartacağı sorunları kısaca şöyle tanımlıyor:
*Yasa ile emekliliğe yansıyan, insanca yaşayacak bir temel ücrete yönelik düzenleme yapmak yerine “performans” adı altında elde edilecek gelire endeksli bir ücret modeli getiriyor.
*Nöbet dışında mesai dışı çalışma kavramı getirilerek, 45 saatten 40 saate inmiş gibi gözüken çalışma süresi 7 gün 24 saate dönüştürülecek.
*Fazla çalıştırmaya yönelik bir süre sınırlaması getirilmemektedir. Taslak hekimleri bölünmüş çalışmadan kurtarma gerekçesi ile fazla çalışmaya zorlayıcı hükümler içeriyor.
*Tasarı mevcut haliyle çalışanların sağlığını daha da fazla bozmaya adaydır.
*Öğretim üyelerinin özlük hakları “sağlık hizmet sunumuna” bağlanıyor. Bununla nitelikli eğitim kadar halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşma hakkının da gözden çıkartılıyor.
*Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile mesleki sigorta yerine özelleşmeye dayalı, bireyi hedef alan ABD benzeri iflas etmiş bir yaklaşım düzenleniyor.
*Radyoloji çalışanları için haftalık çalışma süresi 37.5 saate çıkartılarak, sağlık personelinin yaşam ve sağlık hakkı ihlal ediliyor.
(İstanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

GÜNCEL

SONRAKİ HABER

Diyarbakır Belediyesi: Her canlı değerlidir, ne gerekiyorsa yapacağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa