14 Ocak 2010 05:00

Sağlıkçılar bakanlığı yürüdü

TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Genel Başkanı Gençay Gürsoy, “Tam Gün Yasası” tasarısının yasalaşması halinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm çalışma komisyonlarından çekilebilecekleri uyarısında bulundu.

Paylaş

TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Genel Başkanı Gençay Gürsoy, “Tam Gün Yasası” tasarısının yasalaşması halinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm çalışma komisyonlarından çekilebilecekleri uyarısında bulundu. Hükümete ve yasaya “evet” oyu verecek olan milletvekillerine çağrı yapan Gürsoy, “Hekimlerin, özlük haklarından yoksun bir biçimde çalıştırılmasına onay vermeyin” dedi.
TTB’ye bağlı odalar ve uzman dernekleri yönetici ve üyeleri, “Tam Gün” tasarısının Meclis’te görüşüldüğü saatlerde Ankara’da buluşarak, Sağlık Bakanlığı’na yürüdüler. İlk önce Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde bir araya gelen hekimler, “Tam Gün” tasarısının hekimleri zor çalışma koşullarına iterek, sağlık hizmetinin kalitesini düşüreceğini dile getirdiler. TTB Genel Başkanı Gençay Gürsoy, “Tam Gün Yasası” tasarısının hekimlere rağmen çıkarıldığına dikkat çekerek, “Bu yasanın hazırlanışında hekimlerin onayı, bilgisi, önerisi alınmamıştır” dedi.
Kamu hastanelerinin işletme haline dönüştürülerek, hekimlerin 20-24 saat çalışmaya zorlandığını ifade eden Gürsoy, tasarının yasalaşması halinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin tüm kurul ve komisyonlarından çekilmeyi düşündüklerini belirtti.
‘HEKİMLER HEDEF GÖSTERİLİYOR’
TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu ise “Tam Gün Yasası” tasarısıyla hükümetin hekimleri hedef gösterdiğine atıfta bulunarak, “Sağlık Bakanlığı ve Başbakan’ın duyurduğu ücretler kağıt üzerinde olup, tavan rakamları yansıtmaktadır. Kamu Hastane Birlikleri kurularak maaşların döner sermayeden ödeneceği koşullarda şu andaki ücretleri almak bile hayal olacaktır” dedi. Bilaloğlu, “Tam Gün Yasası” tasarısında belirtilen ücreti alabilmesi için bir hekimin günde en az 13-14 saat çalışması gerektiğine işaret etti.
Tasarının hekimlerin özlük haklarını da gasbettiğini aktaran Bilaloğlu, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti açısından daha iyi bir eğitici ve öğretim üyelerine iyi bir ortam sağlamadığını dile getirdi. “Hekimleri güvencesiz bir ortamda çalışmaya iten bu anlayış, kazancı da performans sistemiyle hastaların cebinden alınacak paraya, daha fazla ve niteliksiz hasta bakmaya endekslemiştir” diyen Bilaloğlu, ABD’de iflas eden sağlık sisteminin Türkiye’de hayata geçirilmek istendiğini söyledi. Tasarının geri çekilmesini talep eden Bilaloğlu, hekimlerden taşeron işçilere kadar tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesini istedi.
‘BİZ DE ÖZLÜK HAKLARIMIZI İSTİYORUZ’
Açıklamanın ardından hekimler, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi içinden Sağlık Bakanlığı’na yürüdüler. Abdi İpekçi Parkı’nda TEKEL işçilerinin alkış ve sloganlarıyla karşılaşan sağlık çalışanları, hep bir ağızdan “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Herkese sağlık güvenli gelecek”, “TEKEL işçisi yalnız değildir” dediler. TEKEL işçileriyle Sağlık Bakanlığı önüne yürüyen hekimler adına konuşan TTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, “Tam Gün” yasa tasarısını Meclis’te görüşen vekillere seslenerek, “Sağlıkta fark ücreti, sınıflandırmayı, hekimleri yarıştıran bir sisteme onay vermeyin” diye konuştu. TEKEL işçilerini 15 Ocak’ta yalnız bırakmayacaklarını da dile getiren Çerkezoğlu, hekimlerin maaş tartışması değil, TEKEL işçileri gibi özlük hakları yönünde talepleri olduğunu vurguladı.
Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun’un da konuştuğu eyleme, çok sayıda sağlık örgütü katıldı.(Ankara/EVRENSEL)

TAM GÜNE EVET YASASINA HAYIR
Türk Sağlık-Sen üyeleri, Meclis Dikmen Kapısı’nda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen tasarıya karşı tepki gösterip, milletvekillerine gönderecekleri mektubu okudular.
Meclis Dikmen Kapısı’nda toplanan sağlıkçılara, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da destek verdi.
Burada konuşan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tasarının sağlık çalışanlarının haklarını koruyup genişletmekten uzak olduğunu söyledi. Kahveci, tam gün çalışmaya karşı olmadıklarını belirterek, “Bu haliyle Tam Gün Yasası’na hayır” dediklerini belirtti.

‘İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARINA HASRETİZ’
Kahveci, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı, sağlık bakanı, siyasi partilerin grup başkan vekillerine ve milletvekillerine gönderecekleri mektubun metnini de okudu. Daha sonra sağlık çalışanları tarafından imzalanan mektubun uçlarını yakan Kahveci, “Bu iyi çalışma koşullarına duyduğumuz hasretin simgesidir” dedi.
Mektupta, döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi, nöbet ücretlerinde iyileştirme, radyoloji çalışanlarının çalışma saatinin artırılmaması, mesleki sigorta kapsamının ve tam gün tazminatı ödemelerinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talepleri yer aldı.
“Çalışanı hor gören iktidarı zor görür”, “Adalet dediniz hakkımızı yediniz” sloganları atan sağlık çalışanları, imzaladıkları mektupla, Tam Gün Yasa Tasarısı’ndaki olumlu değişikliklerin sağlıkta hizmet kalitesini yükselteceğini dile getirdiler. “25 saatten 35 saate çıkarılması önerilen haftalık çalışma saatinin kendilerine ölüm getireceğini” ifade eden dövizler taşıyan sağlıkçıların eylemi, Kahveci’nin, mektupların tüm Türkiye’de imzalanarak faksla ilgililere iletileceğini belirtmesiyle son buldu. (Ankara/EVRENSEL)

SAĞLIK-SEN’DEN TAM GÜN YASASI’NA TEPKİ
Sağlık-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin, Tam Gün Yasası ile getirilmek istenenlerin sağlık hizmetlerinin sunumunu olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Sendika üyeleri, yeni düzenlemeyi protesto etmek amacıyla Ankara Numune Hastanesi önünde toplandı. Taleplerini sloganlarla dile getiren grup adına konuşan Şahin, Tam Gün Yasa Tasarısı’nın bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini anımsattı. Tasarının önemli eksikleri olduğunu belirten Şahin, “Tam Gün Yasa Tasarısı mevcut haliyle bir ekip çalışması olan sağlık hizmetinin sunumunu olumsuz etkileyecektir. Tasarı, ekonomik haklar ve çalışma koşulları açısından yaşanan adaletsizlikleri daha da derinleştirecek eksiklikler taşımaktadır” dedi.Tam Gün Yasası’nın çalışma barışını bozmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirten Şahin, sağlıkta hekim dışı personelin yaşadığı “ücret adaletsizliğine” son verilmesini, döner sermaye gelirlerinin tabip dışı personelin emekliliğine yansıtılmasını ve radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerinin iyileştirilmesini de talep etti.

Kuralsız çalıştırmanın adı tam gün!

SAĞLIK emekçileri, Tam Gün Yasası’nı istemediklerini, yaptıkları eylemle bir kez daha dile getirdiler. Tepecik Hastanesi’nde yapılan eylemde konuşan Tabip Odası İzmir Şube Başkanı Suat Kaptaner, Tam Gün Yasası ile ilgili olarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, “Muayenehaneleri kapatıyoruz” gibi sloganlarla, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mesai ve mesai sonrası, insanlık dışı süre ve koşullarda çalışmaya zorlayacak bir tasarının gündeme getirildiğini belirtti.
Kaptaner, bu tasarının, hekimlerin özverilerine ve çalışma koşullarına uygun güvenceli bir ücreti sağlamadığını, 30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra 1400 lira olan emekli maaşını artırmadığını; 4-a, 4-b, 4-c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil vb. statülerdeki sağlık çalışanlarına iş ve ücret garantisi sağlamadığını vurguladı.
Tasarının sağlık kurumlarında ücret ve iş güvencesi olmadan çalışmayı öngördüğünü ifade eden Kaptaner, “Bu tasarı TEKEL işçilerine dayatılan 4-c’yi sağlık alanına dayatma tasarısıdır” dedi. Kaptaner, tüm sağlık örgütleri adına tasarının geri çekilmesini istediklerini vurguladı. Açıklamanın ardından hastane bahçesinde yürüyüş yapıldı.
Eyleme; Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, SES, Birleşik Sağlık-İş İzmir Temsilciliği, Pratisyen Hekimler Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Diyetisyenler Derneği gibi sağlık ve meslek örgütü katıldı. (İzmir/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

DANIŞTAY ECZACILAR LEHİNE KARAR VERDİ

SONRAKİ HABER

CHP'li Mehmet Bekaroğlu: Demirtaş’ı serbest bırakın, çözüm süreci tekrar başlasın

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa