Kastabala antik kenti şimdilik kurtuldu

Osmaniye’ye bağlı Kesmeburun köyü Akyatan mevkiinde Kastabala antik şehri üzerine yapılması planlanan Entegre Çimento Tesisine için verilen ÇED raporu...


Osmaniye’ye bağlı Kesmeburun köyü Akyatan mevkiinde Kastabala antik şehri üzerine yapılması planlanan Entegre Çimento Tesisine için verilen ÇED raporu, Adana 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, çimento fabrikası kurulacak alanın, tarihi ve kültürel önemi olan mekanlara yakın olduğu; tarım alanlarına, bitki örtüsüne, yöredeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, dolayısıyla sulak alanlara ve sulak alan ekosistemi ile hidrojeolojik döngü üzerine olumsuz zararlar vereceği ve önerilen önlemlerin olumsuz etkileri giderecek düzeyde olmadığı sonuç ve kanaatine vardı.
Kastabala Çevre Platformu adına Halil Çelikkıran tarafından yapılan açıklamada, bölgenin yönetenlerce devlet destekli turizm, tarım ve zeytincilik faaliyet alanı olarak tercih edilmesi ile çimento ve termik santral gibi kirletici sanayi faaliyetlerine açık tutulması arasında ciddi ve örtüşmez bir çelişki olduğuna dikkat çekildi.
(OSMANİYE)
www.evrensel.net