15 Ocak 2010 05:00

Sanayi fasonluktan kurtulmalıdır

“DÜNYA Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden Yapılanması Planlamada Model Önerileri, İstihdam Öncelikli Bölgesel Refah ve Kalkınma” temasıyla TMMOB...

Paylaş

“DÜNYA Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayinin Yeniden Yapılanması Planlamada Model Önerileri, İstihdam Öncelikli Bölgesel Refah ve Kalkınma” temasıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan 17. Sanayi Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Açıklamada, “Türkiye küresel güçlerin ülkemize biçmiş olduğu fason üretime yönelik taşeronlaşmış sanayi işletmelerinden oluşmuş bir yapılanmayı kabul edecek midir? Yoksa Türkiye sanayi yapısını yeni bir modele göre, sanayileşme ve toplumsal kalkınma hedeflerine yönelik bir biçimde mi oluşturacaktır? MMO tarafından kongreye sunulan alan araştırmalarından görüldüğü üzere ülkedeki uygulamalar, fason imalat sanayi içinde özgün ürün geliştirilmesini önlemekte ve dışa bağımlılığı artırmaktadır. Türkiye geçmiş deneyimlerden gerekli dersleri çıkaracak ipuçlarını yakalamak zorundadır” denildi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ekonomik krizin yoksulluğu ve işsizliği gündemin ilk sırasına yerleştirdiği hatırlatılan bildirgede, ülke sanayisinin 1974-2008 yılları arasında yaşadığı sekiz adet krizin IMF, Dünya Bankası, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen politikalara bağlı olarak değerlendirilmesi istendi.
Çözüme yönelik şu öneriler getirildi:
* Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları uygulandığında durum değişecektir.
* Ülke ekonomisini dışa bağımlı ve kırılgan hale getiren, tam üyelik müzakere süreçleri tamamlanıncaya kadar, Gümrük Birliği anlaşması mutlaka askıya alınmalıdır. Müktesebat değişiklikleri tüm sektörler ve meslek örgütleri nezdinde tartışmaya açılmalı ve ülke çıkarlarına yönelik politikalar oluşturulmalıdır.
* Mühendislik alt yapısı, AR-GE ve teknolojik gelişmenin önemli bir planlama öğesi olarak değerlendirilmeli, kamu yararı ön plana alınarak benimsenmelidir.
* MMO’nun alan araştırmasında belirtilen istihdamın yapısal özellikleri, iş gücüne katılım oranlarının yüzde 44’lere düştüğünü, sanayide işsizlik oranının yüzde 18’lere yükseldiğini ortaya koymaktadır. İş gücüne katılım oranı OECD ortalamasına (yüzde 60) çıkarılmalı, yüzde 24 olan kadın istihdamı mutlaka artırılmalıdır. Kırsal göçün önlenmesi için bölgesel eşitsizlikleri giderecek biçimde öncelikli sektörlere ağırlık veren istihdam odaklı yatırımlar Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerine ağırlık verilerek yapılmalıdır.
* Bölgesel kalkınma planları tüm sektörlerde yapılacak yatırımlarla, istihdamı bölgelerde sağlayan bir ağırlıkla yapılmalı, orta vadeli planlamada 1.5 milyon kişiye iş olanağı sağlayacak 300 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirilmelidir.
* Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel kaynaklara dayanan, ithal girdisi düşük, istihdam odaklı KOBİ niteliğindeki firmalara teşvik ve destekler öncelikli olarak sağlanmalıdır. Her türlü kayıt dışı ekonomik faaliyetin denetim altına alınması, çocuk çalıştırılmasının önlenmesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi zorunludur. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

MEPA işçisi soruyor: Müfettişler ne iş yapar

SONRAKİ HABER

Avcılar'daki kedi evleri hastalıktan kaynaklı ölümler nedeniyle kaldırıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa