19 Ocak 2010 00:00

Bu kadarına pes doğrusu!

BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Evrensel gazetesinin, 12 Ocak tarihli sayısında “Garip gurebanın hastanesine göz diktiler” başlığıyla verdiği haberi üzerine yaptığı açıklamayı, esefle karşıladık.

Paylaş

BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Evrensel gazetesinin, 12 Ocak tarihli sayısında “Garip gurebanın hastanesine göz diktiler” başlığıyla verdiği haberi üzerine yaptığı açıklamayı, esefle karşıladık.
Nitekim, TBMM’ye sunulan ve halen komisyonda görüşülmesi devam eden Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi’nin, yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç 6 ay içinde tasfiye edileceğini ve personelinin Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu merkez ve taşra teşkilatına (il içi ve il dışı olmak üzere) dağıtılacağını açıkça düzenlemekte ve bu açıklamayı yalanlamaktadır.
Kaldı ki, bu kararı alan ve söz konusu yasa tasarının içeriğini belirleyen, Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisi’nde; İstanbul’da, Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması yönünde karar alınmış; bu karar, YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmuş ve hazırlanan yasa tasarısı, TBMM’ye gönderilmiştir.
Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıflarının senetlerinde üniversite kurulması amacı bulunmadığı ve hastane fakirlere ücretsiz tedavi amacı ile kurulduğu için, Vakıflar Kanunu’na aykırı olduğu için, yasadışı olan bu karara dayanılarak, söz konusu üniversitenin kurulmasının uygun bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmasına dair YÖK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile sendikamızın açtığı dava, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2009/1301 E sayılı dosyası ile görülürken, yasa tasarısı alelacele TBMM’de yasallaştırılmak istenmektedir.
Diğer yandan 13 Ocak 2010 tarihli Milliyet gazetesinin ekonomi sayfasında “İnşaatına bu yıl başlanacak Bezm-i Alem Üniversitesi’nin geleceği, aralarında Sıraevler’in de olduğu 3 gayrimenkulün gelirinin devredilmesiyle garantileniyor. Başbakan ’ın yakından ilgilendiği Bezm-i Alem Üniversitesi’nin kuruluşu için değişimi tamamlandı. Buna bağlı olarak ’nün bünyesinde faaliyet gösteren Vakıf Gureba Hastanesi’nin, kurulacak yeni üniversiteye devredilerek Hasdal’a taşınması kararlaştırıldı. Üniversitenin ikinci gelir kapısı ise Vakıf Gureba Hastanesi’nin Vatan Caddesi’ndeki boşalttığı 20 bin metrekarelik arsaya yapılacak olan 60 bin metrekarelik otel ve rezidans kompleksi olacak. Kompleks, Çapa ’ne hizmet verecek, ama gelir, Bezm-i Alem’e aktarılacak” şeklinde yayınlanan haberden de anlaşılacağı üzere, Vakıf Gureba Hastanesi’nin tasfiyesiyle yetinilmeyip, arsasının otel ve rezidanslar için talan edilmesinin planlandığı ortadadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, kamuoyunu yanıltmak için gerçek dışı açıklama yapmayı bir yana bırakmalı, kararının yanlış olduğunu anlamış ise derhal Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi’nin tasfiye edilmesi ve personelinin Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu merkez ve taşra teşkilatına (il içi ve il dışı olmak üzere) dağıtılmasını öngören bu kararından vazgeçmeli; yasa tasarısının TBMM’den çekilmesi için acilen girişimde bulunmalıdır.
(*) SES Aksaray Şube Başkanı

TASARI NE DİYOR?
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Geçici Madde 39’da şu ifadelere yer veriliyor: “Vakıf Gureba Hastanesi faaliyetlerini, bu kanunun yürürlüK tarihinden en geç altıncı ayın sonuna kadar, bu kanunun yürürlüğunden önceki statüsü ile devam ettirir. Yürürlük öncesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kadrosunda olup Gureba Hastanesi’nde çalışmakta olan personelin statüsü, en geç birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar muhafaza edilir.” Akademik unvana sahip çalışanlar ile tıpta uzmanlık öğrenimi görenlerin Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’ne ataması yapılabileceği belirtilen maddede, diğer personelin ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli çalışabileceği kaydedildi. Geçici 39. maddede sözleşmeli çalışmayı kabul etmeyenler için ise şu ifadeye yer verildi: “Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personel, Vakıf Üniversitesi’nde istihdam edilmek istemedikleri ya da ataması yapılarak veya sözleşme imzalanarak anılan üniversitede istihdam edilmedikleri takdirde, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı’na, diğer personel ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlere naklen atanırlar.”

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE DEMİŞTİ?
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kurulacak olan Bezm-i Alem Valide Sultan Üniversitesi’nin başta fiziki yapısı ve bulunduğu mekan ile Vakıf Gureba Hastanesi’nden ayrı olarak düşünüldüğünü savunmuştu. Açıklamada, hastanenin kapatılarak, istihdam edilen personelin başka şekillerde, başka görevlerde değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı de ileri sürülmüştü.
Songül Beydilli*
ÖNCEKİ HABER

TEKEL’e destek zamlara öfke

SONRAKİ HABER

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa