19 Ocak 2010 00:00

Hekimin sağlığını bozacak yasa

Sağlık alanında çalışma sistemini değiştiren Tam Gün Yasa Tasarısı bugün TBMM Genel Kurul’unda ikinci kez görüşülecek.

Paylaş

Sağlık alanında çalışma sistemini değiştiren Tam Gün Yasa Tasarısı bugün TBMM Genel Kurul’unda ikinci kez görüşülecek. Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın “hekimler muayenehanelerini bırakmak istemiyor” şeklinde propaganda yaptığı tasarı başka bir çok hüküm içeriyor.
Peki yasa aslında ne getiriyor. Hükümetin Tam Gün Yasası, sağlık emekçilerini 7 gün 24 saat çalışmaya zorlayarak hasta güvenliğini tehlikeye atıyor. Hekimleri kaliteli hizmet yerine “daha fazla muayene, daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat” yapmaya yönlendiriyor. Üniversitelerde ve eğitim hastanelerinde eğitimin kalitesini düşürüyor. Getirdiği mesleki sorumluluk sigortasıyla yerli-yabancı özel sigorta şirketlerine yeni bir kazanç kapısı açıyor
7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMA
Hekimlerin yüzde 80’inin üye olduğu Türk Tabipleri Birliği, iki yıldır gündemde olan tasarı ile ilgili bir çok açıklama yaptı, raporlar hazırladı. TTB’nin dikkat çektiği noktalar kısaca şöyle:
Tam Gün Yasa Tasarısı’nda sağlık çalışanları açısından kalıcı, güvenceli bir özlük hakkı kazanımı bulunmuyor. Emekliliğe yansıyan, insanca yaşayacak bir temel ücrete yönelik düzenleme yapmak yerine “performans” adı altında elde edilecek gelire endeksli bir ücret modeli getiriliyor.
Nöbet dışında mesai dışı çalışma kavramı getirilerek; 45 saatten 40 saate inmiş gibi gözüken çalışma süresi böylece 7 gün 24 saate kadar çıkartılıyor. Fazla çalışmaya yönelik bir kısıtlama da bulunmuyor.
Taslak, hekimleri bölünmüş çalışmadan kurtarma gerekçesi ile uzun saatler fazla çalışmaya zorlayıcı hükümler içeriyor. Tasarı mevcut haliyle bırakın halkın sağlığına katkıda bulunmayı çalışanların sağlığını dahi bozmaya aday.
EĞİTİM YOK SADECE HİZMET
Tıp fakülteleri özelinde eğitim, hizmet, araştırma üçlüsünün oluşturulamayan dengesi bütünüyle hizmete kurban ediliyor. Öğretim üyelerinin özlük hakları “sağlık hizmet sunumuna” bağlanıyor. Bu durumda gözden çıkarılan nitelikli eğitim kadar halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşma hakkı. Oysaki bugün tıp fakültelerindeki temel sorun nitelikli tıp eğitimi, nitelikli hekim yetiştirilmesi olmalıydı. Tasarı bunu bütünüyle ortadan kaldırıyor.
ÇALIŞANIN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR
Radyoloji çalışanları için haftalık çalışma süresi 35 saate çıkarılmaktadır. Bu düzenleme bu alanda çalışan sağlık personelinin sağlığını korumak için gerekli düzenlemeleri içermemesi nedeniyle yaşam ve sağlık hakkını ihlal etmektedir.
5. Taslak, ülkemizde büyük bir bölümü kısmi zamanlı olarak çalışan ve sayıları 10 bine yaklaşan işyeri hekimlerini ve işyeri sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyecektir.
ABD’NİN SİGORTA SİSTEMİ UYGULANACAK
Tam Gün Yasa tasarısının getirdiği mesleki sigorta sistemi ise uzun yıllardır ABD’de uygulanıyor. ABD’deki sistemin;
*Sağlık hizmeti sırasında zarar gören hastaların yüzde 99’unun zararlarını karşılamadığı
*Yanlış tedavi ile suçlanan hekimlerin yüzde 83’ünün aslında tıbbi ihmali olmadığı ortaya çıktı
*Mesleki sorumluluk sigortasına ödenen primlerin yüzde 50’sinin hastalara ödenen tazminatlar için yeterli olduğu, diğer yarısının avukatlara, mahkeme masraflarına ve sigorta şirketlerine gittiği belirlendi
*Yoksul hastaların zengin hastaları işilere kıyasla “yanlış tedavi”yi tazmin edilme ihtimalinin çok düşük olduğu tespit edildi
*Hekim ve hasta ilişkisini adeta hasım ilişkisine dönüştürdüğü ortaya çıktı.

TTB: GERÇEK DOKTOR TEHDİTE PABUÇ BIRAKMAZ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “Gerçek doktor iş bırakmaz” sözlerine Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) tepki geldi. TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, hükümetin “Tam Gün Yasa Tasarısı”na hiçbir sağlık örgütünün destek vermediğine dikkat çekerek, “Gerçek doktor işini gücünü bırakır, gerçekleri anlatır, ama tehditlere pabuç bırakmaz” dedi.
Bilaloğlu, dün TTB Merkez Binası’nda yaptığı basın toplantısında Bakan Recep Akdağ’ın “Gerçek doktor iş bırakmaz” sözlerine yanıt verdi. Sağlık örgütlerinin 19 Ocak’ta (bugün) iş bırakarak sağlık alanındaki gerçekleri ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını anlatacağını belirten Bilaloğlu, Bakanın “iş bırakmaya destek yok”, “Tasarıyla sağlıkçıların özlük hakları iyileştirilecek” sözlerini hatırlatarak, “Buna inanan var mı?” diye sordu.
Bakan Akdağ’ın “Muayenehaneye bir uğra devri kapanıyor” sözlerini değerlendiren Bilaloğlu, “Sayın Bakan hekimlik yaşamında muayenehane çalıştırmış mı? Çalıştırdıysa kamu kurumunda çalışırken mi çalıştırdı? Bizce en azından sayın Bakan hastalara ‘Bir muayenehaneye uğra’ dememiştir” diye konuştu.
‘BIÇAK PARASI BAHANE, FARK ÜCRETİ ŞAHANE’
Yasa çıkarsa suiistimallerin daha da artacağını vurgulayan Bilaloğlu, “Çünkü Bakan’ın sistemi aynı sistemdir: Hastaların sırtından gelir elde etmek. Bıçak parasını bahane ederek fark ücreti adı altında getirdiğiniz ve her sene giderek artan paraya ne ad veriyorsunuz? ‘Bıçak parası bahane, fark ücreti şahane’ adı altında kurduğunuz düzeni nasıl açıklıyorsunuz” dedi. Bilaloğlu, sağlık örgütlerinden hiçbirinin hükümetin yasa tasarısını desteklemediğine dikkat çekti.
Bilaloğlu, “O halde gerçek doktor yarın (bugün) işi gücü bırakır, gerçekleri anlatır, ama tehditlere pabuç bırakmaz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

TTB’DEN ALTERNATİF TAM GÜN YASASI

AKP Hükümeti’nin tasarısına karşı Türk Tabipleri Birliği de alternatif bir yasa tasarısı hazırladı. TTB’nin Tam Gün Yasa Tasarısı temel olarak;
*iş güvencesi ve insancıl bir ücretlendirme yöntemi
*insanca yaşamalarına yetecek, emekliliğe yansıyan bir ücret
*mesleki gelişimleri destekleyici bir izin ve karşılıklandırma sistemi
*makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzeni
*toplu sözleşme ve grev hakkı
*hekimleri cezalandıran değil, tıbbi hataları önleyen
*hastaların zararlarını derhal karşılayacak bir yasa öneriyor.
19 maddelik tasarıda bütün hekimleri kapsayıcı ücret ve tazminat artışları öngörülüyor.
Yanı sıra, sağlık hizmetleri tazminatı ve sağlık personeli mahrumiyet ikrameyesi gibi yeni düzenlemeler de getiriyor.
ÜCRETLER ARTIRILIYOR
Tasarıda;
*Hekimlerin toplam ücretlerinin yüzde 20’si oranında ek ödeme yapılması
*Hekimlerin nöbet saat ücretlerinde, 5 lira gibi kabul edilemez rakamlar yerine emeklerini gerçekçi bir biçimde karşılayan artışlar öneriliyor.
*TTB’nin önerdiği tasarıda hekimlere dinlenme hakkı getiriliyor
*Hastalara verilen hizmetin niteliğini riske atan uzun çalışma saatlerine sınırlanma getiriliyor; 40 saatlik haftalık normal mesai süresinin yanında nöbet gibi fazla çalışma dahil haftada en fazla 56 saat çalıştırılabileceklerine ilişkin düzenleme talep ediliyor.
*Yıllık izin süresi mesleki kıdeme göre 25 ve 35 gün olarak belirleniyor. Ayrıca mesleki gelişim izni düzenenerek sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili semirler ve benzeri çalışmalara katılabilmesi sağlanıyor
ANAYASA’DA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
*Yalnızca hekimlerin değil özellikle sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının gerçekleştirilebilmesi için sendikal hakların tam olarak kullanılmasının olmazsa olmaz olduğu belirtilerek Anayasa’nın 18. maddesinin, toplu sözleşme, toplu pazarlık ve grev hakkını da içerecek bir biçimde yapılması isteniyor.
*Sağlık çalışanlarının her türlü taciz ve şiddetten arınmış, dengeli bir atmosfer ve çevrede çalışma hakkının güvence altına alınması ön görülüyor
*Hükümet tasarısında yer alan özel sigortacılık yerine pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi sağlık hizmetinde ortaya çıkan zararlara yönelik olarak kamusal bir zarar karşılama sistemi ve bunun için bir amu kurumu kurulmalı kurulması isteniyor.
Elif Görgü
ÖNCEKİ HABER

Kartal’da halk toplantısı

SONRAKİ HABER

Malatya'da “103 Korkmaz Barış Elçilerimizi Anıyoruz” şiarıyla bir araya gelindi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa