20 Ocak 2010 00:00

Tam gün köleliğe karşı tüm gün bu hastanede g(ö)rev var!

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Dev-Sağlık-İş Sendikası’nın ortak kararıyla sağlık emekçileri dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Paylaş

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Dev-Sağlık-İş Sendikası’nın ortak kararıyla sağlık emekçileri dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Sağlık alanında çalışma koşullarını tamamen değiştiren, kaliteye değil performansa dayalı uzun çalışma saatleri öngören Tam Gün Yasası nedeniyle eylem yapan sağlıkçılar bir çok hastanede basın açıklamaları düzenledi. Sağlık emekçileri hastane bahçelerinde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek neden iş bıraktıklarını da açıkladı.
İstanbul’da Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde bir araya gelen örgütler ortak basın açıklaması yaptı. Yağmur altında yapılan eylemde sağlıkçılar, “Yalancı bakan istemiyoruz, Köle değil sağlıkçıyız, Sağlıkta Ticaret ölüm demektir” sloganları attılar. Hükümetin iş bırakan doktorlar için “Bunlar gerçek doktor değil” açıklamasına karşı ise, “Gerçek doktor iş bırakır tehditlere pabuç bırakmaz” yazılı dövizler taşındı.
‘TİCARET DEĞİL HİZMET’
Burada konuşan TTB Genel Başkanı Gençay Gürsoy yasaya neden karşı olduklarını şöyle açıkladı: ”TTB tam gün ilkesini uzun zamandan beri savunduğu halde bugün neden savunmuyor? Sorunun cevabı son derece açık ve nettir. Biz tam günün sağlıkta dönüşüm programının bir aşaması olduğu inancıyla ve görüşüyle temel felsefeye karşıyız. Bu felsefe sağlığın piyasalaştırılması felsefesidir. Sağlığın kamudan üretilmesi yerine kamu hizmetlerinin özelden satın alınması esasına dayanan ve sağlık çalışanlarının ücretlerini işletme haline çevrilmiş kamu sağlık kurumları kârı üzerinden ödeme esasına dayanıyor. Biz bu ticari piyasa anlayışına karşıyız. Biz kamu hizmeti yapmak istiyoruz”
‘TASARI GERİ ÇEKİLSİN’
Ortak basın açıklamasını da SES Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer okudu. “Soruyoruz: Bu yasayı destekleyen sağlık çalışanlarını temsil eden herhangi bir örgüt var mıdır?” diyen Tuncer, siyasi iktidarın sağlık çalışanlarının sesine kulak vermediğini belirterek, “Tasarının bir an önce geri çekilmesini istedi. Tuncer, “Eylemimiz hiçbir şekilde halkımıza, hastalarımıza karşı değildir” dedi.
EYLEMLER KÜRSÜ OLACAK
Çapa Tıp Fakültesi’nde bir araya gelen sağlık örgütleri, hastaları müşteri, sağlıkçıları da tüccar haline getiren düzenlemelere karşı sürekli eylemde olacaklarını dile getirdiler. Çapa Tıp Fakültesi bahçesinde bir araya gelen SES İstanbul şubeleri, TTB ve Dev Sağlık-İş, buradan hastanenin ana kapısına yürüdü. Türk-İş Şubeler Platformu, taşeronlaştırmaya karşı mücadele yürüten itfaiye işçileri, ÖDP, TKP ve EMEP’in de destek verdiği eylemde, AKP Hükümeti’ne büyük tepki vardı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu, Tam Gün Yasası geri çekilene kadar, sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve güvenli geleceği sağlanana kadar Türkiye’nin her yanında eylemde olacaklarını söyledi. SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli ise eylemlerin aynı zamanda, hastaların sesini siyasi yetkililere ve kamuoyuna duyurabilmesi için birer kürsü olacağını dile getirdi. Dev Sağlık-İş Yöneticisi Funda Keleş de hiçbir sağlık çalışanının vicdanıyla cüzdanı arasında bırakılmaması gerektiğini belirterek, hastanelerin ticarileşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.
‘AKDAĞ IMF’NİN BAKANIDIR’
Ankara’da da sağlıkçılar, hükümetin tam gün yasa tasarısına karşı alanlara çıktılar. Sağlık Bakanlığı’na seslenen sağlıkçılar, Akdağ’ın IMF ve DB’nin bakanı gibi davrandığını söylediler.
Sağlık örgütlerinin çağrısıyla dün Ankara’da sağlıkçılar alanlara çıktılar. Birçok hastanede polikliniklere başvuran hasta sayısının düşük olduğu görüldü. Ankara’da ilk etkinlik sabah saatlerinde İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda gerçekleşti. Ankara Tabip Odası’nda (ATO) bir araya gelen hekimler, sorunlarını yaptıkları forumla tartışlar.
Diğer bir etkinlikse Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşti. ATO ve SES üyeleri, iş bırakarak öğlen saatlerinde hastane bahçesinde toplandılar. Burada konuşan ATO Başkanı Gülriz Ersöz, Meclis’teki Tam Gün Yasa Tasarısı’nın, ne sağlık çalışanları ne de hastalar için hiçbir olumlu düzenleme içermediğini söyledi. Tasarının temel hedefinin sağlığı ticarileştirmek olduğunu vurgulayan Ersöz, “Sağlıkta dönüşüm programının mağduru olmak istemiyoruz” dedi.
Daha sonra kitle, “AKP sağlıktan elini çek” sloganlarıyla Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. Sağlık Bakanlığı önünde konuşan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, halkın değil IMF ve Dünya Bankası’nın bakanı gibi davrandığını söyledi. Sağlıkçıların yıllardır tam gün çalışmayı savunduğunu, ancak Meclis’teki tasarının sadece adının “tam gün” olduğunu kaydeden Yorgun, asıl amacın, hekimleri ve tüm sağlıkçılarını güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırmak olduğunu vurguladı. TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu da tıp terimleriyle örnek vererek, “Bu yasa çıkarsa, vaka masada kalır. Sorumlusu da sağlık bakanı olur” diye konuştu.
İKTİDAR PROGRAMINI DAYATIYOR
İzmir’de birçok sağlık ve emek örgütünün ortaklaşa örgütlediği eylemlere katılım yoğundu.
Dün sabah iş bırakma ile birlikte Dokuz Eylül Tıp Fakültesi hastanesi hasta binası önünde hekimler basına ve tüm halka, yasaya neden karşı olduklarını açıklayan bir basın açıklaması yaptılar. Hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık emekçilerinin yanı sıra, hasta yakınları ve temizlik işçileri de eyleme katıldılar. Açıklamanın başlangıcında söz alan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Fatih Sürenkök, en iyi koşullarda sağlık hizmeti verebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.
VATANDAŞ DA EYLEMDEYDİ
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’ndeki açıklamanın akabinde Bozyaka İzmir Eğitim ve Araştırma hastanesinde de hekimler boş polikliniklerin ve servis kapılarının önünde açıklama yaptı. Hastaların hekimlere destek verdiği bugün hastanelere gelmemelerinden belliydi. Burada açıklamayı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Zeki Gül yaptı. On yıllardır tam zamanlı çalışmayı savunan hekimlerin, bugün içerisinden tam gün geçen yasa tasarısının yıkıcılığını paylaşmaktan üzüntü duyduğu dile getirildi. Tam Gün Yasa Tasarısı’nın ardına gizlenen gerçekleri sıralayan Gül şunları söyledi; “ Bizler mevcut ‘Tam Gün’ tasarısına başından beri karşı çıktık ve alternatif talep ve önerilerimizi de yetkililere sunduk. Açık ki siyasi iktidar sağlık çalışanlarının sesine kulak vermek yerine kendi programını dayatmaya devam ediyor. Bizler, sağlık çalışanlarının örgütleri, bu nedenle işimizi bıraktık ve eylemdeyiz.” Hastanelere başvurmaya gitmeyen vatandaşın da sağlık çalışanları ile eylem yaptığı vurgulandı.
Tüm sağlık örgütlerinin öğle saatlerinde geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de güçlü bir iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Burada yapılan açıklamayı sağlık meslek örgütlerinin yanı sıra, Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği, Teksif İzmir Şubesi, Çimse-İş, Tümtis, Eğitim Sen şubeleri de destekledi. Burada yine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Zeki Gül, İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ve Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Tuncay Kireçkaya’da birer konuşma yaptı. Türk-İş temsilcisi konuşurken TEKEL işçilerinin direnişi de selamlandı ve bu mücadelelerin ortaklaştırılması mesajı verildi. (HABER MERKEZİ)

SİVAS TABİP ODASI DESTEKLEMEDİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri, tam güne dur dediler. Sivas Tabip Odası, yasal olmadığını savunarak eyleme destek vermedi, hatta üstü kapalı olarak hekimlere gözdağı verdi. Doktorların da katılımıyla sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu ve yasanın sadece hekimlerin değil, tüm sağlık çalışanlarının haklarını gasp edeceği vurgulanan eyleme katılım yoğun oldu. Ortak basın açıklamasını SES Şube Başkanı Mustafa Çoban’ın okuduğu eyleme, Söz-Sen de destek verdi.
Afyonkarahisar’da da hastanelerde görev yapan doktorlar, iş bırakma eylemi yaptılar. Eyleme Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri de destek verdi. Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar, burada bir basın açıklaması yaptılar. Doktorlar adına açıklama yapan Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Kemal Demirkırkan, “Eylemimizin öncelikli talebi, mevcut tasarının acilen geri çekilmesi. Eylemimiz hiçbir şekilde halkımıza ve hastalarımıza karşı değildir. Bu tasarıların yasalaşması durumunda bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile tıp fakülteleri hastaneleri başta olmak üzere sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğacaktır. Uygulanan sağlık politikalarından zarar gören, mağdur olan bütün vatandaşlarımızı da bizlere destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Kocaeli’nde iş bırakma eylemine birçok hastanede büyük oranda katılım sağlandı. Kocaeli Tabip Odası (KTO), SES, T. Kamu-Sen, Dev Sağlık-İş, Tüm Rad-Der üyeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaparak eylemin amacını anlattılar. Basın açıklamasını, KTO Başkanı Esra Yüksek okudu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın açıklamalarına değinen Yüksek, “Sayın sağlık bakanı, eylemin doktorların eylemi değil TTB’nin gösterisi olduğunu söylüyor. TTB birliği bir meslek örgütüdür. Hekimlerin örgütüdür. Eylem başarılı bir eylemdir. Kocaeli’nde hekimlerin çoğunun katıldığı bir eylemdir. Halk da bunu desteklemiştir. Bu nedenle bu eylemin hekimlerin eylemi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilir” diye konuştu.

MALATYA’DAN GENEL GREV ÇAĞRISI
Malatya’da sağlık emekçileri, Beydağı Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. SES Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamayı, Şube Başkanı Hasan Kaldık okudu. Kaldık açıklamada, AKP’nin tam gün yasasının amacının, sağlık emekçilerini düşük ücretle ve güvencesiz çalıştırmaktan başka bir şey olmadığını ifade ederek, “Biz emekçilerin AKP’den beklediği hiçbir şey yoktur. AKP bütün iktidarı döneminde uyguladığı neoliberal politikalarla, sağlığı piyasa koşullarına bırakmıştır. AKP, yaptıklarının hesabını er ya da geç halka verecektir” dedi.

AKHİSAR’DA YÜZDE YÜZ KATILIM
Akhisar’da sağlık çalışanları ve doktorlar iş bırakarak, Akhisar Devlet Hastanesi’nde basın açıklamasını yaptılar. Açıklamayı okuyan TTB Akhisar Temsilcisi Doktor Bülent Kundak, Sağlık sisteminin piyasaya terk edilmek istendiğini belirterek bu yasayı kabul etmeyeceklerini söyledi. İş bırakma eylemine Akhisar Devlet Hastanesi’nin tüm doktor ve çalışanları katıldı.
Hatay Tabipler Odası ve SES Hatay Şubesi, Antakya Devlet Hastanesi’nde toplanarak Tam Gün Yasa Tasarısı’nı protesto etti. Grup adına konuşan Hatay Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Tacettin İnandı, Tam Gün Yasa Tasarısı’nın mesleki etik değerlerin tahribatına yol açtığını ve hekimlerin daha uzun süre çalışmaya ve daha çok hasta bakmaya zorlanacağını söyledi. Bolu’da iş bırakan SES ve Bolu Tabip Odası, Kardelen Sinemaları önünde ortak bir basın açıklaması yaptı. Tam Gün Yasası’nın içeriğinin ve aldatmacasının teşhir edildiği açıklamaya, iş bırakan doktorlar da katıldı. Açıklamaya; Eğitim Sen, BES, Tarım Orkam-Sen, EMEP, TKP ve CHP de destek verdi.


YASA MECLİS’TE DOKTOR EYLEMDE

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinikleri önünde bir araya gelen TTB, SES, Devrimci Sağlık-İş, Türk Sağlık-Sen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık örgütlerine DİSK, KESK, Türk-İş ve Türkiye Kamu-Sen de destek verdi. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, yasanın hekimler ile halkı karşı karşıya getirdiğini söyledi. Yasanın, sağlık çalışanlarını geçinebilmeleri için 7 gün 24 saat çalışmaya mahkum edeceğinin altını çizen Mete, bunun hasta güvenliğini tehlikeye atacağını dile getirdi.
HÜKÜMETİN DURUMUNA TIBBİ TANI KONAMIYOR
Türk Tabipler Birliği’nin, Tam Gün Yasası’nı protesto etmek için eylem çağrısına Mersin’deki doktorların katılımı yüksek oldu. Mersin Tabip Odası, SES, Dev Sağlık-İş ve Diş Hekimleri Odası da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir gösteri düzenleyerek eylemin gerekçelerini anlattı.
Burada konuşan Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, “Bir ülke düşünün ki doktorlar sokakta, eczacılar sokakta, diş hekimleri sokakta, TEKEL işçileri sokakta, liman işçileri sokakta. Bir hükümet tüm bu kesimlere kulak tıkayabilir mi? Ben bir hekim olarak, AKP Hükümeti’nin durumuna tıbbi tanı koyamıyorum. Her şeyi ben bilirim diyen, her şeyi ulemaya soran bir hükümetle karşı karşıyayız. ” dedi.
‘TAM GÜN’ DAYATMASINA KARŞIYIZ
Antalya’da Tabip Odası, SES, Türk Sağlık-Sen, DİSK, Türk-İş ve kitle örgütleri, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanarak Tam Gün Yasa Tasarısı’na karşı basın açıklaması yaptılar. Kitle adına açıklamayı, Antalya TTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz İpekli yaptı. İpekli, yasa tartışmaları boyunca “Muayeneleri kapatıyoruz” gibi sloganların arkasına gizlenen gerçekleri tekrarlamak istediklerini, onun için eylemlerinin devam edeceğini belirtti. İpekli, Tam Gün Yasa Tasarısı’nı da içeren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel hedefinin, sağlığın ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi olduğunun altını çizdi.
ÖNCEKİ HABER

HUKUK KÖŞESİ

SONRAKİ HABER

Un çuvalı taşıyan Suriyeli elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa