20 Ocak 2010 00:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: Bizler anten üreten bir işyerinde çalışmaktayız. Ancak, çalıştığımız bölüm kapatılarak taşerona devredilecekmiş....

Paylaş

SORU: Bizler anten üreten bir işyerinde çalışmaktayız. Ancak, çalıştığımız bölüm kapatılarak taşerona devredilecekmiş. İşyerindeki bir bölümün kapatılıp taşerona devredilmesi mümkün müdür?
CEVAP: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. İş Kanunu’nda yer alan bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, eğer, çalıştığınız bölüm üretim yaptığınız ana temanın bir yardımcı bölümü ise veya teknolojik ve uzmanlık gerektiren bir iş ise bu durumda alt işveren ilişkisi kurulabilecektir. Öncelikle eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bu bir muvazaalı işlem kabul edilecek ve alt işverenin yani taşeronun işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem göreceklerdir. Kanun, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl işin bölünerek alt işverenlere verilemeyeceğini açıkça düzenlemektedir.
Ayrıca, İş Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, bir işyerinde iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, bildirim yapmakla yükümlü kılınmıştır. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacaktır.
DEVRİM AVCI
Reklam
ÖNCEKİ HABER

TEKEL işçilerinden sağlıkçılara destek

SONRAKİ HABER

ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce mülteci Meksika sınırında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...