21 Ocak 2010 05:00

Konfederasyonlar anlaştı

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK’in, geçtiğimiz kasım ayında sendikacıları hedef alan sözleri nedeniyle ‘küstükleri’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile barıştıkları öğrenildi.

Paylaş

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK’in, geçtiğimiz kasım ayında sendikacıları hedef alan sözleri nedeniyle ‘küstükleri’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile barıştıkları öğrenildi. Bakan Dinçer ile yemekte bir araya gelen konfederasyon başkanları, bakanı boykottan vazgeçerken, Meclis’te bulunan 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Grev ve Lokavt Yasası ile ilgili değişiklikler konusunda da anlaştıkları ifade ediliyor.
BAKANI BOYKOT ETMİŞLERDİ
Konfederasyonlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, Kasım 2009’da yapılan İŞKUR Genel Kurulu’nda sendikalara yönelik sözlerine tepki göstermiş ve ortak deklarasyon yayınlamışlardı. Daha sonra da Bakan Dinçer’i boykot eden ve etkinliklerine katılmama kararı alan konfederasyon başkanları, ‘barış’ sağladılar.
Edindiğimiz bilgilere göre işçi ve işveren konfederasyonları başkanları, Bakan Dinçer ile önceki gün öğle yemeğinde bir araya geldi. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ile TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kutadgobilik’in katıldığı yemekte ‘barış’ sağlanırken, konfederasyon başkanları, TBMM’de bulunan 2821 ve 2822 sayılı yasa teklifini destekleme, bakan ise sendika yetkilerini yeni esasa bağlayan değişiklik maddesini erteleme sözü verdi.
PROTOKOL İMZALADILAR
Konfederasyonlar, bu sözlerini kısa bir ‘protokol’ ile yazılı metin haline getirip imza altına alırlarken, ‘barışma’ yemeğinin, ‘ödünç işçilik’ düzenlemesinin yeniden Meclis’e gönderildiği döneme denk gelmesi de dikkat çekti.
Yemekte varılan anlaşmaya göre hükümet, 2821 ve 2822 sayılı yasa değişiklikleri yapılmadan önce son kez ‘eski usul ile’ çalışma istatistiklerini yayınlayacak. Bunu sağlamak için 5838 sayılı Kanun’da ivedilikle değişiklik yapacak. TBMM’ye gönderilen ve ödünç işçilik, emekli maaş artışı gibi düzenlemelerin yapıldığı torba yasaya bu hükümlerin eklenmesi bekleniyor.
Toplusözleşme, Grev ve Lokavt Yasası ile Sendikalar Yasası’nda değişiklik yapılmasının ardından, konfederasyonlara üyelik, işkolu yetkisi için yeterli olacak. Bu da ‘Sendikalar artık yüzde 10 barajı endişesi taşımayacak’ diye değerlendiriliyor.
İTİRAZLARINI ÇEKECEKLER
Buna karşı konfederasyonlar, Toplusözleşme, Grev ve Lokavt Yasası ile Sendikalar Yasası’na ilişkin düzenlemelerdeki itirazlarını çekerek, 2008 yılında TBMM’ye sunulan yasa teklifini destekleyecekler. Yasa teklifinde, konfederasyonlara üye olan sendikaların işkolunda yetkili sayılması, üyeliklerde noter onayının kaldırılması, işkolları sayısının azaltılması, sendikaya üyeliğin kolaylaştırılması ve toplusözleşme sürecinin kısaltılması düzenlemeleri yapılmış olacak. (Ankara/EVRENSEL)

ANKARA’DA EMEKÇİLER BUGÜN İŞ BIRAKIYOR

ANKARA Emek ve Meslek Örgütleri Platformu’nun çağrısıyla bugün Türk-İş, DİSK, KESK ve meslek odaları üyesi emekçiler, viziteye çıkarak iş bırakacaklar. Türk-İş önünde direnişlerini sürdürecek olan emekçiler, yarın da Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun “işe geç başlama” kararını hayata geçirecekler.
KESK Ankara Şubeler Platformu’nun bugün yapacağı vizite eylemi ortaklaştı. Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu’nun önceki desteğini açıkladığı eyleme Türk-İş Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, ASMMMO ve TMMOB’a bağlı odaların Ankara şubeleri de katılacak. Viziteye çıkarak iş bırakacak olan emekçiler, saat 12.30’a kadar Çankaya Belediyesi önünde (Kolej Meydanı) toplanarak, Türk-İş Genel Merkezi önüne yürüyecekler.
İŞÇİLER KARARI COŞKUYLA KARŞILADI
Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, kararı dün TEKEL işçilerinin direnişini sürdürdüğü Türk-İş önünde açıkladı. Karar TEKEL işçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Platform adına açıklamayı yapan Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun aldığı “sürekli eylem kararı” gereği olarak yarın da işe bir saat geç başlayacaklarını duyurdu. Özgen, aynı gün Türk-İş’e bağlı işçilerin saat 18.00’de Türk-İş önünden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üyesi emekçilerin de aynı saatte Yüksel Caddesi’nden AKP il binasına yürüyeceklerini bildirdi.
EL BİRLİĞİYLE
Özgen, “Mücadelemizi ve dayanışmamızı artırmak amacıyla ülkemizin dört bir yanındaki emek ve meslek örgütlerini, benzer eylem ve etkinlikleri eşgüdüm içerisinde hayata geçirmeye davet ediyor, genel direniş ve genel grev sürecini el birliğiyle inşa etmeye çağırıyoruz” dedi. TEKEL işçisinin mücadelesinin tüm emekçilerin desteğiyle başarıya ulaşacağını vurgulayan Özgen, şunları söyledi: “Gün, sınıfın tüm unsurlarının birleşerek önyargısız bir biçimde mücadeleyi yükseltme günüdür. Bugün sınıfın taleplerine yanıt verecek planlamaya ve doğru önderliğe ihtiyaç duyulmaktadır. İşçi önderleri bu tarihsel sorumluluktan kaçmamalı, sürecin kendilerine yüklediği misyonun gereğine uygun davranmalıdır.” Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, 25 Ocak Pazartesi günü de “24 Ocak Kararları”nın yıl dönümü nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde eylem yapacak.

AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR
TEKEL işçilerinin direnişi 37. gününü geride bırakırken, açlık grevine katılanların sayısı artıyor. Açlık grevine katılanların sayısı dün itibariyle 140’a ulaştı. Türk-İş binası içindeki revirde açlık grevini sürdüren işçilerin enfeksiyondan etkilenmemeleri için ziyaretler yasaklandı. Basının görüntü almaları için yarım saat izin verilirken, içeri girenlerin ayaklarına galoş takıldı. Hekimler ise sağlık sorunlarına karşı açlık grevindeki işçilerin yanındaki bekleyişlerini sürdürüyorlar.

MECLİS’TEKİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR

Meclis’te bekleyen 2821 ve 2822 sayılı yasalarda değişiklik öngören düzenlemeler şu değişiklikleri getiriyor:
2821 sayılı Sendikalar Yasası: Halen 28 olan işkolu sayısı 19’a indirilecek, bazı işkolları birleştirilecek. Üyelikte ve üyelikten ayrılmada noter şartı kaldırılacak. Sendikalar yurtdışı kuruluşlarla iş birliği yapabilecek, temsilcilik açabilecek. Dışişleri Bakanlığı’nın görüşüne bağlı olarak uluslararası sendikal kuruluşlar Türkiye’de temsilcilik açabilecekler.
2822 sayılı Toplusözleşme, Grev ve Lokavt Yasası: İşkolunda, yüzde 10 barajı kaldırılarak, Ekonomik ve Sosyal Konsey’de temsil edilen işçi konfederasyonlarına üye sendikalar yetkili sayılacak. Bu kapsamda yetkili sayılabilmek için konfederasyonların ESK’ya üye olması yanında ya ülke çapında faaliyette olması, ya da en az 80 bin üyesi bulunması şartı aranacak. İşyeri barajı ise yüzde 50 olarak devam edecek.
Halen fiilen bazı işkollarında görülen ancak yasada yer almayan Grup Toplu İş Sözleşmesi yasal hale getiriliyor. Toplu iş sözleşme süreçlerini kısaltmak için görüşme aşamalarının gün sınırları daraltılıyor. Buna göre görüşmelerin başlangıcında tıkanma olursa taraflar 30 gün içinde, grup toplu iş sözleşmelerinde ise 45 gün içerisinde durumu görevli makama bildirmek zorunda olacaklar. Arabuluculuk tarafların istemesi halinde uygulanacak. Bakanlar Kurulu, grev ve lokavt erteleme öncesinde Yüksek Hakem Kurulu’ndan görüş alacak. Ancak bu görüşün bağlayıcılığı bulunmayacak.
Sultan Özer
ÖNCEKİ HABER

BTS’den 1 günlük açlık grevi

SONRAKİ HABER

dilop’un Eylül-Ekim sayısında: Bir kültür emektârı Celîlê Celîl

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa