HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Ben bir işyerinde 13 aydır çalışmaktayım. İşveren iş sözleşmemi feshedeceğini söyledi....


  SORU: Ben bir işyerinde 13 aydır çalışmaktayım. İşveren iş sözleşmemi feshedeceğini söyledi. Ancak bu on üç ayın iki ayı deneme süresi olduğu gerekçesi ile kıdem tazminatımı almaya hak kazanamadığımı söylüyor. Bu doğru mudur? Kıdem tazminatımı almaya hakkım yok mu?

  CEVAP: Hizmet süresi kıdem tazminatına hak kazanma ve hesaplanması açısından en temel unsurların başında gelmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir.
  Dolayısıyla bir yıllık çalışmış olma şartı önemlidir. Ancak, Yargıtay, vermiş olduğu birçok kararında, iş sözleşmesinin imza tarihi yerine fiilen iş ilişkisinin kurulduğu tarihin kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yönünden dikkate alınması gereken süreyi başlatacağını kabul etmektedir. Dolayısıyla, eğer işçinin iş sözleşmesi işbaşı yaptığı tarihten sonra imzalanmış ise, kıdem süresi işbaşı yaptığı tarihten itibaren başlatılacaktır. Bu durum ise tanık varsa yazılı belgeler ile ispat edilebilir. Ayrıca, yine Yargıtay genel kural olarak deneme süresi içindeki çalışmayı da kıdem süresine eklemekte ve bir yıllık sürenin hesabını bu doğrultuda yapmaktadır.
  Dolayısıyla, deneme süreniz de dahil edileceği için kıdem tazminatınızı almaya hakkınız bulunmaktadır.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net