09 Şubat 2010 00:00

Çalıştayın hedefi iş güvencesi

AKP Hükümeti’nin şimdi de “Memur Çalıştayı” adı altında düzenleyeceği çalıştay bugün başlıyor.

Paylaş

AKP Hükümeti’nin şimdi de “Memur Çalıştayı” adı altında düzenleyeceği çalıştay bugün başlıyor. 9-11 Şubat tarihleri arasında Abant’ta yapılacak çalıştaya KESK ve Kamu-Sen katılmayacak. Sendikaların temsiliyetinin sınırlı olduğu ve programının tek taraflı hazırlandığı gerekçesiyle çalıştayda yer almayacaklarını açıklayan KESK ve Kamu-Sen genel başkanları, çalıştayın asıl amacının memurlara TİS ve grev hakkı vermek değil, iş güvencesini ortadan kaldırmak olduğunu ifade ettiler.
‘TİS VE GREV HAKKINA KARŞI TUTUMUN DEVAMI’
KESK Genel Başkanı Sami Evren, konfederasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün başlayacak olan Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı’na katılmama nedenlerini açıkladı. Kamu emekçilerinin toplusözleşme ve grev hakkını gündeme getirmek için yapılacak çalıştaya katılımı önemsediklerini, ancak çalıştay programı oluşturulurken emekçilerin temsilcileri yerine AKP ve bürokrasiye etkin bir rol verildiğini gördüklerini belirten Evren, bu durumun, hükümetin TİS ve grev hakkının kullanılmasını engelleme tutumunun bir devamı olduğunu söyledi.
Çalıştayın Memur-Sen’in düzenlediği ve açılış konuşmasını Başbakan’ın Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Evren, çalıştayın Kürt, Alevi ve Roman çalıştayları gibi sonuçsuz kalacağını ifade etti. Hükümetin çalıştayla bugüne değin sürdürdüğü politikalara dayanak aradığını dile getiren Evren, “Hükümet, kamu emekçilerinin TİS ve grev hakkı önündeki engelleri kaldırmak bir yana, iş güvencesini tartışmaya açarak, kamu emekçilerinin gelecek güvencesini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir” dedi.
Evren, “Eğer hükümet gerçekten hakkımızı kullanmamız önünde anayasal ve yasal engeller olduğu yönündeki iddiasının gereği olarak bu engelleri kaldırmak istiyorsa, emek örgütleri bunu engellemiyor. Buyursunlar yapsınlar. Bunun için çalıştaya gerek yok” diye konuştu.
‘AKP SEMPATİ TOPLAMAK İSTİYOR’
Evren, hükümetin çalıştayı düzenlemedeki bir amacının da çalışma yaşamında yoğunlaşan antidemokratik uygulamalara karşı sempati toplamak olduğunu söyledi. Evren, “Konfederasyonumuz bu amacın gerçekleştirilmesine izin vermeyecektir. Konfederasyonumuz gerek daha önceki çalıştayların sonuçları, gerek AKP’nin başta TEKEL işçilerine yönelik olmak üzere emek karşıtı politikaları ve gerekse de bu çalıştay programı hazırlanırken izlenen tek yanlı yaklaşım nedeniyle, yapılacak çalıştaya katılmayacaktır” dedi.
HAKLARIMIZI TARTIŞMAYIZ
Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da konfederasyon genel merkezinde yaptığı açıklamayla, çalıştaya katılmayacaklarını bildirdi. Kamu emekçilerinin var olan haklarının tartışılmasını anlamsız buldukları için çalıştaya katılmadıklarını belirten Akyıldız, “Çalıştayda ‘Memurlara toplusözleşme ve grev hakkı verilmesi için memurluk güvencesi kaldırılmalıdır’ sonucuna varacakları bellidir” dedi.
Akyıldız, çalıştaya tek katılacak Memur-Sen’i de “taşeron” olarak adlandırdı. Akyıldız, “toplusözleşme ve grev hakkını memurlarla işçilerin çalışan olarak tek çatı altında toplanması” koşuluna bağlayan Başbakan’a seslenerek, hukuken var olan hakların tartışılması fikrini kabul etmediklerini belirtti.
Çalıştayda, üç gün boyunca memurluk güvencesinin nasıl kaldırılacağının tartışılacağını belirten Akyıldız, “Grev hakkı ile iş güvencesinin bir arada olamayacağı düşüncesi, grev yapan işçilerin işten çıkarılmasına yönelik bir tehdidi içermektedir” dedi. Sendika hakkının ancak toplusözleşme ve grev hakkını içerdiğinde gerçek anlamını bulacağını ifade eden Akyıldız, TEKEL işçilerinin iş güvencesi için ölümü bile göze aldıklarına dikkat çekti. Başbakan’a seslenen Akyıldız, “Memurların işçilerle ‘çalışan’ adı altında birleşmesi, işçilere iş güvencesi vererek mi gerçekleşecektir, yoksa memurların iş güvencesi mi ortadan kaldırılacaktır? Hükümet bu soruyu cevaplamalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

SENDİKALAR RANDEVU İSTEDİ

SONRAKİ HABER

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Okçular Vakfının reklamı kamu spotu oldu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa