10 Şubat 2010 05:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: Merhabalar. Sorunum ile ilgili olarak bilgi alabileceğim bir Avukat arkadaş ararken sizin adresinizi buldum....

Paylaş

SORU: Merhabalar. Sorunum ile ilgili olarak bilgi alabileceğim bir Avukat arkadaş ararken sizin adresinizi buldum. Bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Kardeşim İstanbul’da şoförlük yapıyor yine kendisi gibi şoför arkadaşına çok samimi olduğu için 8 000 TL para vermiş ve karşılığında da senet almış, belli bir süre sonra parasını ödeyeceğini ifade etmiş. Şimdi kardeşim parasını geri istiyor ancak 3 yıldır bir türlü alamıyor. Senedi bir avukat aracılığı ile icraya vermiş ama icra takibi sonunda adamın hiç bir şeyi çıkmamış. Çünkü her şey karısının, babasının üstüne, aslında borcumu vermeyeceğim demiyor ama bugün yarın, bugün yarın 3 sene oldu. Kardeşimin sabrı kalmadı. Sürekli sabretmesini ödeyeceğini söylüyoruz ama... Ailesinin üstüne yapılan mal varlığından bu parayı alamaz mıyız? İcra davası açtık ama sonuç alamıyoruz. Başka ne gibi hukuksal haklarımız var neler yapmalıyız? Savcılığa suç duyurusunda bulunmak bir çözüm müdür? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

CEVAP: Öncelikle bu konuda icra dosyanızı takip eden avukatınızın bulunması sebebi ile konu ile daha detaylı bilgileri kendisine danışmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü dosya üzerindeki tam ve ayrıntılı bilgiler kendisindedir. Ancak, sorunuzda belirttiğiniz kadarı ile cevap vermeye çalışacağım. İcra İflas Kanununun 331. maddesi, “Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Hükmünü içermektedir. Eğer kardeşinizin durumu da buna uygunsa ve borçlusu bu malları bu şekilde üzerinden çıkarmış ise bu durumda ceza davası açabilirsiniz.
Ayrıca, borçlu hakkında aciz vesikası alabilmeniz de mümkündür. Kesin ve geçici aciz vesikası şeklinde aciz vesikası alabilmek mümkündür. Geçici aciz vesikası almanız durumunda borçlu için tasarrufun iptali davası açabilirsiniz. Tasarrufun iptal davasının açılabilmesi için özel dava koşullarının olması gerekir. Bunlar;
1. Davacının borçluda gerçek bir alacağının olması
2. Borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması,
3. İptal konusu tasarrufun, borcun doğumundan sonra yapılmış olması
4. Borçlu hakkında açılan icra takibinden aciz veya kesin aciz vesikasının alınmasıdır.
Bu şartların bulunması halinde borçlunun mallarını diğer kişilere devrettiği tasarruflarını iptal ettirmeniz mümkündür. Aksi takdirde başkası üzerine kayıtlı bulunan mallara haciz işlemi yapılması mümkün değildir.
DEVRİM AVCI
ÖNCEKİ HABER

Her gün yürüyecekler

SONRAKİ HABER

Dersim'de askeri aracın ezdiği 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa