12 Şubat 2010 00:00

ILO’ya 4-c şikayeti

TÜRK-İŞ, işçi ve memur sendikaları konfederasyonları ile görüşerek, 4-c statüsünü Uluslararası ÇalışmaÖrgütü’ne (ILO) şikayet etti

Paylaş

TÜRK-İŞ, işçi ve memur sendikaları konfederasyonları ile görüşerek, 4-c statüsünü Uluslararası Çalışma
Örgütü’ne (ILO) şikayet etti. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’ndan (ETUC) TEKEL işçilerinin sorununun çözümü için uluslararası destek istendi.
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu imzasıyla ITUC ve ETUC’a gönderilen ‘TEKEL İşçilerine Uluslararası Destek’ başlıklı metinlerle, destek talebinde bulunuldu.
Metinde, TEKEL işçilerinin daha önce özelleştirilen ve kapatılan SEKA ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü örneklerinde olduğu gibi sendika ve toplusözleşme hakları ile başka kamu işyerlerine transfer edilme talebiyle yaklaşık 2 aydır eylem yaptıkları belirtildi.
TEKEL işçilerinin bu çerçevede sürdürdüğü eylemin ülkedeki tüm kesimlerin desteğini gördüğü ifade edilen metinde, TEKEL işçilerine sunulan 4-c statüsündeki istihdam biçiminin var olan hakları ortadan kaldırdığı kaydedildi.
Metinde, ILO sözleşmelerine aykırı olduğu belirtilen 4-c istihdam biçimine Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işçi ve memur konfederasyonlarının karşı çıktığı vurgulandı.
ILO SÖZLEŞMELERİNE AYKIRILIKLAR
ILO’ya yapılan şikayette, 4-c statüsüne ilişkin eleştiriler şöyle sıralandı:
iBu kapsamdakiler ne memur ne işçidirler. Bu nedenle her iki çalışma tipinin çalışanları lehine düzenlenen hükümlerinin dışında bırakılmışlardır. Yani memurların ve işçilerin sosyal haklarının hiçbiri 4-c kapsamında çalışanlara tanınmamıştır.
*4-c kapsamında çalışanların izin ve dinlenme hakları yetersizdir. Bu kişiler hakkındaki düzenlemeye göre çalışılan her ay için 2 gün izin verilebilir denilmekte ve izin hakkı, idarenin takdirine bırakılmaktadır. Bu durum, hem iç mevzuatımıza ve hem de uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
*4-c çalışanlarının işçi sendikaları kurma veya kurulu işçi sendikalarına üye olma hakları ortadan kaldırıldığı gibi, toplusözleşme ve grev hakkı olmayan memur sendikalarını kurma ve üye olma hakları da yoktur.
*4-c çalışanlarının hiçbir şekilde ücret pazarlık hakkı bulunmamaktadır. Bu çalışanların fazla mesai hakları düzenlenmemiştir. Ayrıca, hiçbir şekilde ücret dışında ödeme yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
*Özelleştirme veya kapatma nedeniyle bu kapsamda çalışmaya mecbur bırakılan işçilerin, İş Kanunu’ndan ve sözleşmeden doğan her türlü hakları ortadan kaldırıldığı gibi, mevcut ücretleri de 2/3 oranında azaltılmakta, yoksulluk ve sefalet doğmaktadır. Ayrıca bu çalışanlar, meslekleri göz ardı edilerek genel hizmetlerde çalıştırılmaktadırlar.
*4-c çalışanlarının sosyal güvenlik hakları memur veya işçilere oranla büyük ölçüde azalmaktadır. Bu çalışma biçimi, sağlıkla ilgili hakları belirsizliğe götürdüğü gibi yaşlılık aylığı konusunda da büyük kayıplara yol açmaktadır. Bu kapsamda çalışanlar, hastalandıkları zaman geçici iş göremezlik ödeneği alamayacaklardır. (HABER MERKEZİ)
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Esrefpaşa Hastanesi’nde TEKEL işçilerine destek

SONRAKİ HABER

Üreticiler, Tüm Köy Sen için kurucu heyet oluşturdu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...