15 Şubat 2010 00:00

DANIŞTAY: 4-C ÇAĞ DIŞI

Başbakan Erdoğan’ın, TEKEL işçilerini mahkum etmekte ısrarlı davrandığı sözleşmeli çalışma, Danıştay tarafından da “çağdaş çalışma yaşamına aykırı” bulundu.

Paylaş

Ankara’nın soğuğunda 63 gündür direnen Tekel işçilerini, Danıştay da haklı buldu. Sağlık-Sen’in açtığı davada Danıştay, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuatın, “çağ dışı” olduğuna karar verdi.
Kamuda farklı adlar altında yaklaşık 200 bin sözleşmeli personel çalıştırılıyor. Her yıl hizmet sözleşmeleri imzalayarak çalıştırılan sözleşmelilerin özlük hakkı, fazla mesai ücreti, bir sonraki yıl için iş güvenliği bulunmuyor. 4-c’liler sendikalara üye olamıyor, yılın 4-11 ayı çalışıyor, bu süreler dışında sosyal güvenceleri bulunmuyor, maaş ödenmiyor, bir sonraki yıl çalışıp çalışmayacaklarını üstleri kararlaştırıyor.
‘ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI TELAFİ EDİLSİN’
Sendikalar, 4-c’nin iptali için Danıştay’a dava açmaya hazırlanırken, Sağlık-Sen’in, “sözleşmeli personele ait hizmet sözleşmesindeki döner sermaye gelirlerinin yetersiz olması halinde idareye sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan hükmün iptali” için açtığı dava sonuçlandı. Danıştay, “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.
Danıştay kararında, sözleşmeli personel mevzuatının, çağdaş çalışma yaşamına uygun kriterler ve koşullar içermediğine dikkat çekti. Kararda, sözleşmeli personelin çalışmalarının karşılığının telafi edilmesi bakımından ihtiyaçlara cevap veremediği de vurgulandı.
‘ASLİ POLİTİKA HALİNE GELDİ’
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, kamuda sözleşmeli istihdamının asli bir istihdam politikası haline dönüştüğüne dikkat çekti. Sözleşmeli personel uygulamasının ayrımcılığı büyüten, çalışma barışını ve huzuru tehdit eden en büyük sorun haline geldiğini belirten Kaçar, Danıştay’ın verdiği kararın kamudaki sözleşmeli personel adaletsizliğini çok iyi özetlediğini söyledi.
4-c’ye karşı mücadele kararı alan Türk-İş, KESK, DİSK ve Kamu-Sen, 4-c’nin iptali için dava açacak. Ayrıca Tek Gıda-İş Sendikası da 4-c’nin iptal edilmesi için Danıştay’a dava açmaya hazırlanıyor.
ANAYASA’YA AYKIRI
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni Bakanlar Kurulu kararının, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
Özsever, bu durumun da Anayasa’nın 90. maddesine aykırı olduğuna dikkat çekiyor. (ANKARA)
Reklam
ÖNCEKİ HABER

12 TEKEL işçisi 1 vekil etmiyor

SONRAKİ HABER

BAŞYAZI

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa