Ötanazinin nedeni sosyal güvenlik sorunları

EĞİTİM Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’e yazdığı açık mektupta...


EĞİTİM Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’e yazdığı açık mektupta, “Omurilik felçlisi Öğretmen Tuğrul Cankurt’un, İsviçre’ye ötanazi başvurusu yapma noktasına gelmesinin sorumlusu sosyal güvenlik sisteminin yarattığı sorunlardır” dedi. Cankurt’ların öğretmen bir çift olduğunu hatırlatan Kılıç, sosyal güvence kapsamında olmasına rağmen omurilik felci hastasının bakım hizmetlerinden bir bütün olarak yararlanamadığını ve ötanazi talep edecek noktaya geldiğini vurguladı. “Çözüm, sağlık kurumlarının sayılarının ve hizmetin niteliğinin arttırılmasıdır” diyen Kılıç, Bakan Dinçer’e yazdığı mektupta, “özelde Tuğrul Cankurt’u ötanazi kararından vazgeçirecek, genelde tüm omurilik felçlilerinin sorunlarına çözüm olacak adımların atılacağını umuyorum” diye seslendi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net