19 Şubat 2010 00:00

GENÇLİĞİN SESİ

Neo-liberal politikaların hayatımızın hemen hemen her karesine işlediği günümüzde eğitimden sağlığa...

Paylaş

Neo-liberal politikaların hayatımızın hemen hemen her karesine işlediği günümüzde eğitimden sağlığa, soyal güvenlikten ulaşıma birçok hizmet; kamu hakkı olmaktan çıkarılıp ticarileştirilmeye, piyasalaştırılmaya çalışılıyor. Özelleştirmelere hız kesilmeden devam edilirken, bu politikaların özellikle eğitimdeki yansımaları da hayli dikkat çekici hale geliyor.
Ülkemizin üniversitelerinin iktisat v.b. bölümlerinde neo-klasik teorinin bugün hakim paradigma olması, hizmet ettiği kesimlerin toplum üzerindeki tahakkümünün sonucudur.
Bu hakimiyet ve neo-klasik teorinin eleştirilmez olarak sunulması, beraberinde öğrencilerin insanın iktisadi eylemlerini sadece bu teori altında açıklamasına ve alternatifsizliğe mahkum ediyor. Öğrenciler, yaşadığı toplumun güncel sorunlarından uzaklaşarak sistemin ihtiyaç duyduğu elemanlar haline geliyor.
Tam da bu noktada iktisat eğitiminin yeniden yapılandırılma ihtiyacı, en yakıcı haliyle önümüze çıkıyor. Hem iktisadın günümüz kullanışına eleştirel yaklaşımlar sunmak, hem de iktisadın sosyal bir bilim olduğunu yeniden gündeme getirmek ve sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle kopan bağlarını yeniden örmek gerekiyor.
Bu bağlamda bu sene sekizincisi Ankara Üniversitesi’nde düzenlenecek olan TÜÖBİK (Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi) sözünü ettiğimiz tüm gereklilikleri içermekte. Geçen sene D.E.Ü.’de gerçekleşen kongre kırka yakın üniversiteyi
biraraya getirmişti. Bu ülkenin genç aydınları kendi kürsülerini oluşturup ortak bir çalışma ortaya koydular. Beş yüzü aşkın üniversite öğrencisinin katılımıyla yüz otuz beş sunum yapıldı ve ortaya koyulan emek, bileşenleri bakımından önemliydi.
Bağımsızlığını ve eleştirel bakış açısını koruyarak artan katılımlarla büyüyen TÜÖBİK’nin bu yılki tarihi 4 -5- 6 Mart. Kongrenin ana gündemi ise “Her Yönüyle Ekonomik Kriz” olarak belirlendi. Bunun dışında Kürt sorununun ekonomi politiğinden kadın emeğine, savaş ekonomisinden iktisat eğitiminin eleştirisine birçok konuyu ele alacak olan kongre sadece iktisat öğrencilerinin değil; tüm üniversite öğrencilerinin, işçilerin ve işsiz gençliğin kısacası ekonomiye can verenlerin katılımını bekliyor.
TÜÖBİK biz üniversite öğrencilerinin, üreten genç aydınların serbest kürsüsüdür. Ekonominin ve iktisat eğitiminin dönüşümüne yönelik eleştirilerin somut alternatiflere dönüşmesi ciddiyet ve süreklilik gerektiren bir çalışmadır. Bu kürsüyü daha etkin kullanmak için tüm üniversite öğrencileri, akademisyenler elinden geleni yapmak durumundadır ve bu alternatiflere somutluk kazandırmak bizlerin elinde.
*İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 2.Sınıf Öğrencisi
TÜÖBİK Düzenleme Kurulu Üyesi
Dilek Yağlı*
ÖNCEKİ HABER

Eyleme profesör desteği

SONRAKİ HABER

Öğrenciler, KYK önünde taleplerini dillendirdi: Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız!

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa