22 Şubat 2010 00:00

Genel grev, genel direniş kararı alın!

Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların merkez yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bine yakın sendika yöneticisi ve işyeri temsilcisi, deklarasyon yayınladı.

Paylaş

Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların merkez yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bine yakın sendika yöneticisi ve işyeri temsilcisi, deklarasyon yayınladı. Sendika ve konfederasyonların TEKEL işçilerinin ateşlediği mücadeleyi daha da ileri götürmelerinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen deklarasyonda, konfederasyonlara “Genel greve hazırız, yeter ki karar alın” mesajı verildi. TEKEL işçileri de deklarasyonunun yanında olduklarını ifade ettiler.
TEKEL İşçileriyle Dayanışma Günü için geceyi Ankara’da TEKEL işçileriyle geçiren sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri, 22 Şubat’ta yapılacak toplantı öncesi konfederasyonları “genel grev-genel direniş” kararı almaya çağıran bir metni imzaya açtılar. Gece boyunca bine yakın sendikacı ve işyeri temsilcisinin imzaladığı metin, sabah saatlerinde TEKEL işçilerinin çadırlarının bulunduğu Tuna Caddesi’nin girişinde açıklandı. Açıklamaya, Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların üye ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda TEKEL işçisi de katıldı.
‘BİR ARAYA GELMEK EN ACİL GÖREV’
Deri-İş Tuzla Şube Başkanı Binali Tay’ın okuduğu deklarasyonda şunlar ifade edildi: “TEKEL işçilerinin iki ayı aşkın süredir devam eden direnişi, Türkiye sınıf hareketi açısından öğretici ve ilerletici olmuştur. Bugüne kadar çok tartışılmayan iş güvencesiz çalıştırmanın kamuoyunda meşruluğunu yitirmesi yönünde de önemli bir adım atılmıştır. TEKEL işçilerinin ve tüm güvencesiz çalışanların beklentisi, kazanılabilecek hakların bu aşamada heba edilmesine izin verilmemesidir. TEKEL işçilerinin birleşerek kazanılacağını gösterdiği yolda ilerlemek, işçi ve emekçilere yönelik pervasız saldırılar karşısında yan yana gelmek, emek örgütlerinin bugün için en önemli ve acil görevidir.”
TARİHİ SORUMLULUK
Konfederasyonların ve sendikaların bu duruma uygun mücadele kararları almak ve örgütlemekle yükümlü olduğuna dikkat çekilen deklarasyonda, “Bunun ilk adımı olan 4 Şubat dayanışma grevi, eksikliklerimize rağmen Türkiye’nin her yerinde, aynı taleplerle yaygın biçimde emekçileri bir araya getirmiştir. Gelinen noktada, konfederasyon ve sendikalar olarak bu mücadeleyi daha ileri götürme tarihi sorumluluğuyla karşı karşıyayız” dendi.
‘TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ’
Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: “Taşeron şirket işçilerinin, özelleştirme kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin; 4-b, 4-c vb. mağdurlarının, işgüvenceleri elinden alınacak kamu emekçilerinin ve iş akdi feshedilmiş TEKEL işçilerinin gözü-kulağı 22 Şubat’taki konfederasyonlar toplantısından çıkacak kararlardadır. Bu karar ise genel grev-genel direniş kararı olmalıdır. Konfederasyonlarımızın bu sorumlulukla hareket etmeleri, tarihsel bir görevdir. Biz aşağıda imzası bulunan sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri olarak, bu mücadelenin ilerletilmesi ve kazanılması için tüm gücümüzle çalışma yürüteceğimizi kamuoyuna deklare ediyoruz.”
TEKEL İŞÇİSİ DE GENEL GREV DİYOR
TEKEL işçisi Hatice Koçak da, direnişteki arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Deklarasyonda ifade edilen görüşlerin ciddiye alınması gerektiğini belirten Koçak, 22 Şubat’ta genel grev kararı beklediklerini söyledi. Konfederasyonların ricacı tutumlardan vazgeçmesi gerektiğini belirten Koçak, genel grevin tabandan tavana örgütlenmesinin aciliyetini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

EMEKÇİLERİN BEKLENTİSİ

Şükran Doğan (SES Merkez Yönetim Kurulu Üyesi): Konfederasyonlar toplantısından beklentimizi ifade ettik. Beklentimiz özelde TEKEL işçilerinin, genelde de tüm emekçilerin işgüvencesi için saldırılara karşı ortak mücadeleyi örgütlemeye yönelik kararlar alınması. Şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri, attıkları imzayla bu beklentiye uygun kararlar alındığında kararların hayata geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ilan ettiler. Yani yönetici ve temsilciler konfederasyonlara, “Siz bu kararı aldığınızda gereğini yapacağımızı taahhüt ediyoruz, eliniz rahat olsun” diye çağrı yaptılar. Bu çağrı, mücadeleci bir anlayışla sendikaların ve emekçilerin yeni haklar kazanması için yapılan bir çağrıdır.

Necmettin Aydın (Birleşik Metal Gebze Şube Yöneticisi): Deklarasyonu olumlu buluyoruz. Olması gereken bir konuya değinildi. Konfedarasyon başkanları net bir karar vermiyorlar. Dolambaçlı açıklamalarından dolayı fabrikalarda, bölgelerde biz de sıkıntı içinde kalıyoruz. Bütün alınan kararlara Birleşik Metal-İş olarak uyduğumuz halde, yanı başımızdaki Türk-İş’e bağlı fabrikalar kararlara uymadığında bunu işçilere anlatamıyoruz. Bunun için net, somut, uygulanabilir kararlar çıkması gerekiyor. Eğer genel grev kararı çıkacaksa, net bir şekilde “genel grev yapacağız” diyerek, herkesin buna uyması gerekir.

Orhan Maraş (Petrol-İş Adıyaman Şube Yöneticisi): Deklarasyona ben de imza attım. Deklarasyonda 22 Şubat’ta konfederasyonlardan beklenilen, işçilerin beklediğidir. İşçiler genel grev genel direniş bekliyor. Çadırları gezdiğimiz zaman da gördük ki, işçi arkadaşlarımız bu konuda çok kararlılar. ‘Eğer burada olmazsa 81 vilayette bu işi yapacağız’ diyorlar. Konfederasyonların kendilerinden beklenen kararı vermesini bekliyoruz.

Cengiz Yavuz (Petrol-İş Ankara Şube Sekreteri): Deklarasyonda da açıkladığımızı gibi artık yakalanan bu ivme geriye düşürülmemeli. Konfederasyon başkanlarımız bir araya gelip genel grev kararı almalıdırlar diye düşünüyoruz. Tüm işçilerin ve emekçilerin talebi de bu yöndedir. 4 Şubat’ın zayıf geçtiğine dair konfederasyon yöneticilerinin açıklamalarına en güzel cevabı, TEKEL işçileri adına konuşan kadın işçi arkadaşımız verdi. Eğer ‘ricacı’ bir tavırla yola çıkılırsa böyle oluyor. Daha net ve kararlı olunursa bundan sonra alınacak eylem kararlarına katılımın daha yüksek olacağına inanıyorum.

Yaşar Özbey (Petrol-İş Adıyaman Şubesi İşyeri Temsilcisi): Ben de deklarasyona imza atanlardanım. Bizim de beklentilerimiz 22 Şubat’ta genel grev genel direniş kararı alınması. Bugün sadece TEKEL işçileri için değil, işçi sınıfı ve emekçiler için bu bir zorunluluktur.

DEKLARASYONA İMZA ATAN İŞÇİLER VE SENDİKACILAR

Deklarasyona imza atan sendikacıların bir kısmı şöyle:
Arif Kantarcı-Basın-İş İstanbul Şube Yöneticisi, Hasan Koç-Belediye-İş İstanbul 6 No’lu Şb. Bşk, Osman Suat Kalyoncu-Belediye-İş Kocaeli 1 No’lu Şube Bşk, Cavit Zülfikar-Belediye-İş Zonguldak Şube Bşk, İlknur Bilgen-BES MYK, Musa Sever-BES MYK, Fatma Borak Koçak-BES MYK, Abidin Sırma-BES MYK, Döndü Taka Çınar-BES MYK, Selçuk Balcı-Birleşik Metal Gebze Dosteli İşyeri Baştemsilci, Hakan Akyol-Birleşik Metal Kocaeli YK, Seyfettin Gülengül-Birleşik Metal Anadolu Şube Bşk, Erdoğan Özer-Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı, Özkan Atar-Birleşik Metal MYK, Mehmet Erdoğan-BTS MYK, Haydar Canpolat-Deri-İş İstanbul Şube Sekreteri, Binali Tay-Deri-İş Tuzla Şube Başkanı, Gürsel Menteşe-Deri-İş Genel Merkez Yönetimi, Makum Alagöz-Deri-İş İzmir Şube Bşk, Nesimi Turan-Sosyal-İş GYK, Güven Boğa-Eğitim Sen Adana Şb. Bşk, Nebahat Bukrek- Eğitim Sen İst. 3 No’lu Şb. Bşk., Veysel Kapan-Eğitim Sen Kocaeli Şube Bşk, Turan Yıldırım-Eğitim Sen Ank. 3 No’lu Şb. Bşk, Doğan Kaya-Eğitim Sen Ank. 1 No’lu Şb. Bşk, Tuğrul Culfa-Eğitim Sen Ank. 2 No’lu Şb Bşk, Cevat Düziçin-Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şb. Bşk, Haydar Karayünlü-Eğitim Sen Ank. 5 No’lu Şb. Bşk, Süleyman Solak-Eğitim Sen Eskişehir Şb. Bşk, İsmail Özhamarat-Genel-İş TİS Daire Bşk, Seyit Aslan-Gıda-İş Genel Sekreteri, Engin Başçı-Haber Sen İst. 8 No’lu Şb. Bşk, Ali Yılbaşı-Haber-Sen Genel Başkanı, Ahmet Aşçıoğlu-Harb-İş İşyeri Baştemsilcisi (Ankara), İsmail Doğan-Petrol-İş Aliağa Şb. Başkanı, Mehmet Sarı-Eğitim Sen İst. 4 No’lu Şb. Bşk, Gürsel Ümit Sever-ESM İst. Şb. Bşk, Cem Eren-ESM Adana Şb. Bşk, Recep Gökdeniz-Petrol-İş Bandırma Şb. Bşk, Mustafa Özgen- Petrol-İş Ank. Şube Bşk, Zeynel Eroğlu-Petrol-İş Adıyaman Şb. Bşk, Şükran Doğan-SES MYK üyesi, Köksal Aydın-SES MYK üyesi, Yücel Gül-Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı, Mustafa Karataş-TEKSİF Kocaeli Şb Bşk, Mustafa Barın-Tez Koop-İş Ankara 2 No’lu Şb Bşk, Hülya Özcan-Tez Koop-İş Adana Şb Bşk, Nurettin Kınık-Tüm Bel-Sen MYK, Kenan Öztürk-TÜMTİS Genel Başkanı, Mehmet Doğan-Türk Metal Ankara 2 No’lu Şube Yönetimi, Ahmet Say-Yapı-Yol Sen MYK, Rıza Bülbül-Yapı-Yol Sen MYK, Nihat Bayram-Yapı-Yol Sen MYK.
ÖNCEKİ HABER

TEKEL umut oldu

SONRAKİ HABER

Malatya'da “103 Korkmaz Barış Elçilerimizi Anıyoruz” şiarıyla bir araya gelindi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa