HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: 15.02.2010 tarihinde işveren iş sözleşmemi feshetti. Ancak, İş Kanununun 25. maddesine dayandığı gerekçesi ile tazminatlarımı da ödemedi...


  SORU: 15.02.2010 tarihinde işveren iş sözleşmemi feshetti. Ancak, İş Kanununun 25. maddesine dayandığı gerekçesi ile tazminatlarımı da ödemedi. Ayrıca, bana iş sözleşmemi feshetmeden önce bir ibraname de imzalattı. Bu durumda benim tazminat haklarım geçersiz midir?

  CEVAP: İşverenin iş sözleşmenizi feshettiği gerekçenin İş Kanununun 25. maddesinde belirtilen sebeplerden birine uymuyorsa bu durumda iş mahkemesinde tazminat ve diğer yasal alacaklarınız için dava açabilirsiniz. Bu dava ile mahkeme, söz konusu sebebin işverenin dayandığı gerekçeye uygun olup olmadığını da inceleyecektir.
  Ancak, iş sözleşmeniz feshedilmeden önce tarafınızdan alınan ibraname geçersizdir. İşçiden çalışırken alınan ibranameler Yargıtay’ın kararlarında da geçersiz kabul edilmektedir. Eğer size yasal haklarınız ile ilgili olarak herhangi bir ödeme yapılmadıysa, bu durum yukarıda bahsettiğimiz alacak davasında her türlü delil ile ispatlayabilirsiniz.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net