04 Mart 2010 05:00

Banka adı farklı ama işleyiş aynı

Halk arasında bir söz vardır “Ne anlattığın değil nasıl anlattığın önemlidir” denir.

Paylaş

Halk arasında bir söz vardır “Ne anlattığın değil nasıl anlattığın önemlidir” denir. İşte bu söz Başbakan Erdoğan’ın Tohum Gen Bankası açılışında yaptığı konuşmada anlamını buluyor. Çiftten çubuktan, tarladan tohumdan haberimiz olmasa hani işin içinde olmasak biz bile inanacağız Başbakan’a. Ne olduğu belirsiz ithalatı engellemek, tarıma petrol gibi, altın gibi sahip çıkmak, tarımı ve çiftçiyi desteklemek ve ülke tarımını büyütmek vs. yurtsever duygulara hitap edecek ne kadar söz varsa bir çırpıda arka arkaya dizildi Başbakan’ın ağzından.
Gerçek bu mudur? Tohum Gen Bankası ülke tohumuna sahip çıkmak için midir? Elbette ki hayır. Gerçek 8 yıldır AKP eliyle tarıma ne yapılıyorsa bu gün de onların devamı yapılmaktadır. Tarıma desteklerin azaltılması, tarıma ayrılan payın GSMH’nın yüzde 1’inden az olamaz denmesine rağmen 2010 yılında yüzde 0.5 (yani binde beş) pay ayrılması, TİGEM’lerin satışı, TEKEL’in satışı ve tütünün köylünün elinde kalması AKP’nin 8 yıllık icraatlarındandır.
Gen Bankası açılışında “7 coğrafya 81 ilin çehresi değişti” sözleri gerçekten doğrudur. 2010 yılına fındık söküm dayatmasıyla fındığa kota getirilmiş ve ekonomisi fındığa bağlı Karadeniz illerinin köylüsü daha yoksullaşırken esnaf kepenk kapatmaktadır. Bu yıl bir çok şeker fabrikasının kotası düşürülmüştür. Tabii ki bu şeker pancarına kota demektir. Başbakan’ın bahsettiği havza bazlı destekleme kapsamında fındık, pancar, tütünün ne olacağı belirsizken tarımsal üretimde büyük paya sahip ve ihracat kapasitesi büyük olan meyve, sebze ve deniz ürünlerine ise destek yok. İşte 8 yıldır yapılanlar bunlardır.
O zaman bu gün açılışı yapılan Gen Bankası’nın ülke tohumuna sahip çıkmak, korumak, üretimini devam ettirmek vs. için kurulmadığı açıktır. Çıkarılan tohumculuk kanunu ile üretici köylü tohum tekellerinin patentli tohumlarını ekmeye mecbur bırakılırken yerli tohum üretim ve paylaşımının ise bu kanunla engellendiğini artık herkes bilmektedir. Giderek yerli tohumun üretimi ve paylaşımının ortadan kalktığı ve adı yerli ya da yabancı fark etmeyen şirketlerin genleriyle oynadığı tohumların kullanılmasına mecbur bırakıldığımız bir süreç zorla ve hükümet eliyle dayatılmaktadır.
Hal böyle olunca dünya köylülerinin yüz yıllarca sürede yarattığı çeşitler bir anda kapitalist tarım tekellerinin eline geçecek ve sadece tohumun üretim maliyeti değil patent hakkını da ödemeden üretim yapamayacağız. Giderek tekellerin dayattığı birkaç çeşide mecbur bırakılacağımız bir sürece doğru gidilmektedir.
Tüm bunlardan sonra akıllara şu soru gelmektedir.
l Kapitalist tarım tekelleri, tohumları ıslah programı kapsamında patentleyecekse,
l Şirketlerin ıslah programları köylünün katılımı ve kullanımına açık olmadığına göre,
l Bu güne kadar üretilen tohumlarda asıl payın köylünün olduğu ve doğal olarak paylaşıldığı bir gerçekken köylünün tohum üzerindeki hakları elinden alınacaksa,
Tohum Bankası kimin için kurulmaktadır. Bu durum bir tarafıyla bütün tohum çeşitlerimizin uluslararası tekellerin talanına açılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tohum Gen Bankaları, patentleyerek tohumu asıl sahibi olan dünya köylüsünden korumayı amaçlamaktadır.
Bu gün kendi ürettiği tütünü pazarda satan köylü nasıl kaçak tütün muamelesi görüyorsa, yarın bir gün kendi tohumunu satan köylü de aynı muameleyi görecektir. Bunu şimdiden engellemek üzere kanunu vardır. Gen Bankası, sertifikalı tohum derken yavaş yavaş iş o aşamaya gelip tohum sattı diye ceza alan köylü görürsek şaşırmayalım.
Asıl Gen Bankası köylünün denetimi ve kontrolünde tohumun korunabileceği ve değişebileceği tohum bankaları kurulabilir. Bakanlık ve şirketlerin kontrolünde kurulan Gen Bankası ancak tohum tekellerinin işine yarar. Zaten en çokta şirketler sevinmektedir Gen Bankası için. Zaten adı banka olunca parayı yönetenler bankayı da yönetiyor.
SATILMIŞ BAŞKAVAK Tüm Köy-Sen Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı
ÖNCEKİ HABER

AYÖP’te yaşanan tartışma

SONRAKİ HABER

Mersin Valiliği kayyum eylemlerini 15 gün süreyle yasakladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa