06 Mart 2010 00:00

Yasaya aykırı tüzükle seçim yapmışlar

Sendikaya muhalif oldukları için işveren ve Lastik-İş yöneticilerinin anlaşmasıyla işten atılan Pirelli işçilerinin Kocaeli 3. İş Mahkemesi’ne açtığı davarda, ara karar açıklandı

Paylaş

Sendikaya muhalif oldukları için işveren ve Lastik-İş yöneticilerinin anlaşmasıyla işten atılan Pirelli işçilerinin Kocaeli 3. İş Mahkemesi’ne açtığı davarda, ara karar açıklandı. Mahkeme, muhalif işçilerin sendika delegeliği seçimlerine katılmalarını engellemek için 1 Ocak 2008 tarihinde Lastik-İş Sendikası’nın ana tüzüğünde yapılan değişikliğin, yasalara aykırı olduğuna karar verdi.
Mahkeme verdiği ara kararda, “Sendikalar Yasası’nın 25. maddesinde, işveren tarafından işten çıkartılan işçilerin üyeliğinin sona ereceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Yargıtay uygulamalarına göre işten çıkartılan ve aynı işkolunda çalışmaya başlamayan işçinin üyeliğinin, fesihten itibaren bir yıl süreyle geçerli olacağı kabul edildiğinden; Sendikalar Yasası’nın 11. maddesinin 13. bendinde delege seçiminde uygulanacak esasların yasaya uygun olarak düzenlenmesinin genel kurulun görevi olduğunu” belirtti.
TÜZÜK DEĞİŞECEK
Karar şöyle devam etti: “Davalı ana tüzüğün 25. maddesine göre şube genel kuruluna katılacak delegelerin seçiminde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 3. maddesinde ‘Şube genel kurulunu oluşturan delegeler, seçiminde oy kullanacak üyeler, işyerlerinde çalışan üyelerden oluşur’ seklindeki düzenleme ile, 4. maddesinde ‘Delege adayları, şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üyelerden oluşur’ şeklindeki düzenlemenin, işten çıkarılmış olsa dahi üyeliği ve oy kullanma hakkı devam eden işçilerin oy kullanma hakkını ortadan kaldıran antidemokratik bir düzenleme olduğu; bu durumun Sendikalar Yasası’nın 11. maddesinin 13. bendi ile 37. maddenin 1. fırkasına aykırılık teşkil ettiği kanısına varıldığından...davalı sendikaya 1 Ocak 2008 yürürlülük tarihli yönetmeliğin 3 ve 4. maddelerindeki yasaya aykırılığı giderilerek, yasaya uygun düzenleme yapması için yazımızın tebliğinden itibaren altmış (60) gün süre verilmesine...karar verildi.”
PİRELLİ’DE
NE OLMUŞTU?
15 Eylül 2009 tarihinde Pirelli fabrikasında yapılan delege seçimlerinde, mevcut yönetime muhalif olan işçiler karşı liste çıkarmış; muhalif listede atılan işçiler de yer almıştı. Atılan işçiler, delege adayı olmalarına rağmen fabrika sınırları içerisine alınmamış, işçilerin içeri girmeleri işveren temsilcileri tarafından engellenmişti. Bunun üzerine Kartepe Karakolu’nda görevli polisler tartışma yerine çağrılmış, ancak buna rağmen işçiler seçim mahalline girememişti. Pirelli’de delege seçimleri, büyük şaibe iddialarıyla birlikte mevcut yönetimin listesinin kazanmasıyla sonuçlanmış; muhaliflerin katılamadığı şube seçimlerini, mevcut yönetimin listesi kazanmıştı.
Muhalif işçiler, sandıkların mühürsüz olduğunu, anahtarın mevcut yöneticilerin elinde bulunduğunu, zorla açık oy kullandırıldığını ve işçilerin tehdit edildiğini belirtip seçimlerin antidemokratik bir ortamda yapıldığını ifade etmişler; Kocaeli 3. İş Mahkemesi’ne seçimlerin iptali, ana tüzüğün yasaya aykırılığının giderilmesi ve kayyum talebiyle dava açmışlardı. (Kocaeli/EVRENSEL)
Arif Koşar
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Koşullar zor işsizlik daha da zor

SONRAKİ HABER

3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa