10 Mart 2010 05:00

HUKUK KÖŞESİ

SORU: Kıdem tazminatında bir yıllık çalışma süresinin hesaplanması nasıl olmaktadır...

Paylaş

SORU: Kıdem tazminatında bir yıllık çalışma süresinin hesaplanması nasıl olmaktadır?
CEVAP: Hizmet süresi kıdem tazminatına hak kazanma ve hesaplanması açısından en temel unsurların başında gelmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir.
Bu bir yıllık yasal çalışma süresi işçi lehine azaltılabilmektedir. Taraflar örneğin 6 ay kıdemi olan bir işçi için kıdem tazminatı ödeneceğine dair anlaşma yapmaları durumunda bu anlaşma geçerli olacaktır. Uygulamada, iş sözleşmesinin imza tarihi yerine fiilen iş ilişkisinin kurulduğu tarihin kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yönünden dikkate alınması gereken süreyi başlatacağı kabul edilmektedir. Yani eğer işçinin iş sözleşmesi işbaşı yaptığı tarihten sonra imzalanmış ise, kıdem süresi işbaşı yaptığı tarihten itibaren başlatılacaktır. Yargıtay, çıraklık ilişkisinde geçen süreleri kıdem tazminatına esas alınan süre içinde değerlendirmezken, deneme süresini, kıdem süresine eklemektedir.
İşçinin işyerinde çalışmakta iken almış olduğu istirahat raporları da kıdem süresinin tespitinde etkilidir. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini 6 hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı kararlılık kazanan bir Yargıtay içtihadıdır. Yani ihbar süresini 6 hafta aşan istirahat süresi düşüldükten sonra, kalan süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Fakat farklı tarihlerdeki istirahat süreleri toplanarak ihbar öneli ve 6 haftayı aşan tutarların indirilmesi doğru kabul edilmemektedir.
İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de kıdem süresinden sayılmamaktadır. Ayrıca ücretsiz izinde geçen süreler de kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmamaktadır. Yargıtay, bir kararında, kıdeme hak kazanabilmek için bir tam yıl geçmesinin şart olduğunu ve bu süre içinde kalan uzun süreli ücretsiz izinlerin dikkate alınmayacağını belirtmiştir. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 42. maddesi uyarınca grev ve lokavtta geçen süreler kıdem süresine eklenmeyeceklerdir. Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler de kıdem süresine eklenmez.
DEVRİM AVCI
ÖNCEKİ HABER

Gökçek zulmü sürüyor

SONRAKİ HABER

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubu ilk maçında Slovan Bratislava karşısında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa