11 Mart 2010 00:00

Paralı sağlık hizmetine hayır

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, 14 Mart Tıp Haftası boyunca Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na gelen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’na karşı yapacağı eylemleri başlattı.

Paylaş

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, 14 Mart Tıp Haftası boyunca Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na gelen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’na karşı yapacağı eylemleri başlattı.
Dün Türk Tabipleri Birliği, TEB, Türk Diş Hekimleri Birliği, TEB, SES ve Dev Sağlık-İş Sendikası’nın da aralarında bulunduğu sağlık-meslek örgütleri ve sendikalar birçok yerde hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, halka yasa tasarısı hakkında bildiri dağıttı.
BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde SES, Dev Sağlık-İş ve İTO’nun ortaklaşa düzenlediği eyleme bir çok hasta ve hasta yakını da destek verdi. Çalışanları köleleştiren Tam Gün Yasası’na ve kamuyu sağlık hizmetlerinden tamamen tasfiye edecek olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’na karşı eylemlerini süreceğini açıklayan sağlık emekçileri, esnek ve kuralsız çalışmayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.
Ortak basın açıklamasını okuyan SES İşyeri Temsilcisi Firdevs Tat, “Sağlık ve güvenli gelecek hakkı başta olmak üzere 4/b, 4/c, 4924, vekil ve taşeron adı altında güvencesiz çalıştırmaya son verilmesi, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tek statüde ve güvenceli çalışması için, sağlıkta katkı payı ve her türlü ilave ücretlerin kaldırılması ve sağlık hakkının güvenceye alınması için halkımızı bizimle birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından İTO Temsilcisi Güleda Erensoy, Dev Sağlık-İş Temsilcisi Erhan Güneş, SES Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer de birer konuşma yaparak birlikte mücadele çağrısı yaptı.
ÜCRETSİZ SAĞLIK HAKKI
Sağlık emekçileri Cerrahpaşa Hastanesi bahçesinde eylem yaptı. AKP Hükümeti döneminde sağlıkta meydana gelen yıkımı anlatan bildirileri hastaneye gelen vatandaşlara dağıtan sağlıkçılar, daha sonra bir basın açıklaması yaptılar. 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde Meclis’te görüşülen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nı ve “Sağlıkta dönüşüm” adı altında gerçekleştirilen uygulamaları reddeden sağlık çalışanları, insanca yaşabilecek ücret, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve herkese eşit ücretsiz sağlık hakkı istediler.
Sağlık emekçileri İstanbul’da ayrıca Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde, Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde basın açıklamaları yaparak bildiri dağıttı.
ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ
İzmir’de dün öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde SES İzmir Şubesi ve işyeri temsilciliği bir basın açıklaması yaptı. Katkı ve katılım paylarının kaldırılması talebinin dile getirildiği açıklamada ayrıca hasta ve hasta yakınları da dağıtılan bildirilerle bilgilendirildi.
Hasta ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği açıklamayı SES İşyeri Temsilcisi Mevlüt Ülgen okudu. Kendi dönemlerinde sağlık harcamalarının iki-üç kat arttığını söyleyen hükümete Ülgen sordu; “Nereye gitti bu paralar? Sağlık çalışanlarının ücretleri mi arttı yoksa herkese ücretsiz sağlık hizmeti mi verildi?”. SSGSS’nin devamı niteliği taşıyan Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasarısı’nın Meclis’e geldiğini hatırlatan Ülgen, “Bu tasarı yasalaşırsa sağlık emekçileri iş güvencesiz, örgütsüz, düşük ücretli çalışmaya zorlanacak, hastanelerde özel işletmeler haline gelecektir. Bu yasaya karşı durmak herkesin görevi ve sorumluluğudur” diye konuştu. Açıklamada Kamu Personeli Yasa Tasarısı geri çekilmezse, SSGSS iptal edilmezse ve katkı payları kaldırılmazsa sağlık emekçilerinin üretimden gelen gücünü kullanarak grev dahil her türlü eylem haklarını hayata geçirecekleri belirtildi.
Açıklamaya katılan tansiyon ve şeker hastası Münire Aslan, 4 çocuğuna bakmakla yükümlü ve işsiz olmasına rağmen 4 aydır yeşil kart alamadığını anlattı. Kronik böbrek hastası Halime Gümüştaş da işten atıldığını ve sürekli aldığı tedavisini üç ay sonra güvencesi bittiğinde nasıl alacağını hükümete sordu. Gümüştaş, “Bana işsizlik parası nasıl veriyorsanız benim sağlık güvencemi de ödemek zorundasınız. Aynı zamanda iş olanağı da sağlamak devletin görevi” dedi.
TEKEL İŞÇİLERİNİN AÇTIĞI YOLDAN
Adana’da dün Çukurova Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, katılım ve katkı payları hakkında bildiri dağıttılar. Bildiri dağıtımında halkı yasa tasarısına karşı durmaya çağıran sağlık emekçileri adına kısa bir açıklama Yapan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, komisyonda görüşülmeye başlanan yasa tasarısının genel kurula gelmesi durumunda TEKEL işçilerinin açtığı yoldan ilerleyeceklerini belirtti. Yasa tasarısına karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Mete, yasanın genel kurula gelmesi durumunda üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını ifade etti. Daha sonra Numune Hastanesi’ne geçen sağlık emekçileri burada da bildirileri dağıttılar.
YÜRÜYÜŞE ÇAĞRI
Manisa’da, TTB, SES ve Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Derneği (SAHHAD) yaptıkları ortak açıklamayla; herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti talebiyle yapacakları ‘Beyaz Yürüyüş’ için tüm Manisa halkına çağrı yaptılar.
Kurumlar adına bir açıklama yapan SAHHAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çeker, bugün ülkede herkese etkin, ulaşılabilir, ücretsiz bir kamusal sağlık hizmeti sunulabilmesinin maddi koşularının var olduğunu vurgulayarak “Bu talepler benim de talebimdir diyen tüm halkımızı, 12 Mart Cuma günü saat 12.30 da yapacağımız “Beyaz Yürüyüş” e katılmaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.
(HABER MERKEZİ)


ÇAPA’DA İŞE 1 SAAT GEÇ BAŞLANDI

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri, 1 saat geç işbaşı yaparak hastane önünde basın açıklaması yaptı. SES tarafından yapılan eylemde “Sağlıkta katılım payı ve sınırlamalar kaldırılsın” pankartı açan sağlıkçılar bildiri dağıtımı yaparak, halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya, eyleme katılmaya çağırdı.
Yürüyüşün ardından dahiliye servisi önünde sağlık emekçileri adına açıklama yapan SES Çapa İş Yeri Baş Temsilcisi Turan Karabağ, herkese sağlık ve güvenli gelecek için, Tıp Haftası boyunca Türkiye genelinde eylemde olacaklarını söyledi. Meclis Komisyonunda görüşülen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini isteyen Karabağ, sağlıktaki katkı-katılım payı ve her türlü ilave ücretlerin kaldırılmasını ve sağlık hakkının güvenceye alınmasını istedi. Karabağ, sağlık örgütleri olarak, 12 ve 14 Mart günlerinde de eylemler yapacaklarını belirterek, halkı yapacakları eyleme destek vermeye çağırdı.


SAĞLIKTAN TASARRUF EDİLMEZ

TÜRK Eczacılar Birliği (TEB) Merkez Heyeti Başkanı Erdoğan Çolak, TBMM gündeminde olan ve sağlık çalışanları dahil ülkedeki herkesi ilgilendiren Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi. Çolak, tasarının, “Şirket mantığıyla yönetilecek hastane birliklerinin kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile organik bağlarının koparılması, sağlık hizmetlerinin açıkça özelleştirilmesi” anlamına geldiğini belirtti. Yapının “Milletvekilleri tarafından bile, kamu kurumlarının şirket mantığıyla yönetilmesi modeli” olarak tanımlandığını vurgulayan Çolak, “Yapı kamu hizmeti anlayışından ‘özerk’ olacaktır” dedi.
YOKSULLAR ‘D’ VE ‘E’ SINIFINA
Tasarıya göre Sağlık Bakanlığı tarafından 100 üzerinden verilen puanlarla A, B, C, D, E sınıflarına ayrılan hastanelerin ortalaması C olanlarının birleştirileceğini belirten Çolak, ortalaması D sınıfına düşüp yıl sonunda E sınıfına indirilen birlik yönetim kurulu üyelerinin ve personelinin sözleşmelerinin iptal edileceğini hatırlattı. İş güvencesinden yoksun çalışmanın sağlık personelini olumsuz etkileyeceğini belirten Çolak, tasarının “Sağlık hizmetinin kamusallığını zedeleyeceğinin” altını çizdi. “Ameliyathanelerden laboratuvarlara ve eczanelere kadar bir çok hastane hizmetinin dışarıdan temini veya kiralanması yöntemleri ile özelleştirmeye açık alanlar haline gelebileceğine” dikkat çeken Çolak, “Yoksul vatandaşın hizmet kalitesi düşük D ve E kategorisindeki hastanelere gitmekten başka şansı kalmayacaktır” dedi.
Çolak, sağlık hizmetinin, hastane işletmeleri ile yürütülmesinin, “Sağlık harcamalarını kısıp, bütçe açığını sağlıktan tasarruf ederek kapatma” politikasının ürünü olduğunu belirterek, “Sağlıkta tasarruf, sağlıktan tasarruf edilerek gerçekleştirilemez” dedi. Sağlık alanında, eşitlik ve adalet ilkelerine, evrensel insan haklarına öncelik verilmesini talep eden Çolak, yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Ilısu Barajı depremleri tetikleyecek

SONRAKİ HABER

Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı 80'e, enfekte sayısı 2 bin 744'e yükseldi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...