18 Mart 2010 00:00

BES 25 Mart’ta iş bırakıyor

AKP Hükümet’nin “Vergide Reform” diye savunduğu Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun yürürlüğe yürürlüğü girmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Paylaş

AKP Hükümet’nin “Vergide Reform” diye savunduğu Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun yürürlüğe yürürlüğü girmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Büro Emekçiler Sendikası (BES) dün bütün illerde Defterdarlık ve Vergi Dairesi müdürlükleri önünde eylem yaptı.
Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin ekonomik, özlük ve sosyal haklarında bir ilerlemenin olmamasını eleştiren BES, taleplerinin karşılanması için 25 Mart’ta yarım gün iş bırakacağını duyurdu.
MALİYE EMEKÇİLERİ EYLEMLERE BAŞLADI
“Eşit işe, eşit ücret”, “Performansa hayır” sloganlarıyla Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı bahçesinde buluşan maliye emekçileri, “İnsanca yaşam, grev ve toplusözleşme hakkı istiyoruz” yazılı dövizler taşıdılar.
BES Ankara Şubeleri adına açıklama yapan 2 No’lu Şube Başkanı Mevlüt Çakmak, “Bir taraftan 4-b ve 4-c gibi iş güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaştırılırken, diğer taraftan ücret adaletsizliğine yol açan kimi girişimlerle kamu emekçilerinin birlikte mücadelesinin parçalanması hedeflenmektedir” dedi.
Meclis gündemine getirileceği belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) “Yeniden Yapılandırılması”yla ilgili yasal düzenlemenin doğurduğu kaygıları aşabilmenin yolunun maliye emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle mümkün olduğunu kaydeden Çakmak, hem GİB’de, hem de Maliye Bakanlığı’nda görev yapan emekçilerin ekonomik, özlük ve sosyal sorunlarının çözülmesi için mücadele edeceklerini söyledi.
Çakmak, tüm maliye emekçilerini BES’in 25 Mart günü ülke genelinde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerinde yarım günlük iş bırakma eylemine destek vermeye çağırdı. BES Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Fikret Aslan da, “TEKEL işçilerinin açtığı yoldan, taleplerimiz için 25 Mart’ta, 1 Mayıs’ta ve 26 Mayıs’ta çok daha güçlü bir şekilde alanlarda olmalıyız” dedi.
ESNEK ÇALIŞMA ZORUNLU OLUYOR
İstanbul’da iki ayrı yerde eylem yapan büro emekçileri, “Eşit işe eşit ücret” taleplerini yenilediler. Vergi Dairesi Başkanlığı önünde bir araya gelen BES 2 ve 3 No’lu şubeler adına basına açıklama yapan 2 No’lu Şube Başkanı Nevin Kaplan, “Kamusal mal ve hizmetlerin sermaye kesimlerine peşkeş çekildiği bir dönemde kamu emekçilerine ilk etapta dayatılan da; Toplam Kalite Yönetimi, Performans Esaslı Yönetim vb. uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, git gide tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aleyhine yaygınlaştırılan zorunlu fazla mesai, öğlen arası çalışma gibi esnek çalışma uygulamaları ve bunların denetlenebilmesi için devreye sokulan turnike, kamera vb. takip ve kontrol amaçlı mekanizmalarla giderek iş güvencesini ortadan kaldırmanın altyapısını oluşturan uygulamalar hayata geçirilmektedir” diye konuştu.
Kaplan, maliye emekçilerini yok sayan, onları görmezden gelen ve onların sorunlarını çözmeyen bir yeniden yapılanmaya karşı, tüm maliye emekçilerini mücadele etmeye çağırdı,
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET
İl Defterdarlığı önünde kitlesel açıklama yapan BES Mersin Şubesi, işkollarındaki sorunların aşılması ve emekçilerin taleplerinin karşılanması için birleşik mücadele çağrısı yaptı.
BES Mersin Şubesi Örgütlenme Sekreteri Murat Doğan, “Bize rağmen ve bizi görmezden gelen yeniden yapılandırmaya karşı yürüteceğimiz mücadelede, bu kuruma emek vermiş kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler, memurlar, şefler, uzmanlar ve uzman olmayanlar, müdürler, müdür yardımcıları ve denetmenler, olarak birlikte olacağımızı bildiriyoruz” dedi.
Gaziantep’te ise BES üyesi Maliye emekçileri “eşit işe eşit ücret” taleplerini dile getirdi.
“Biz Büro Emekçileri Sendikası olarak, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda yaşanan tüm olumsuzlukların bu yeniden yapılanma sırasında ortadan kaldırılmasını, GİB ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan maliye emekçilerinin ekonomik, özlük ve sosyal sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz” diyen BES Gaziantep Şube Başkanı Sevgül Özdemir taleplerinin yaşam bulmaması halinde yasanı TBMM’den geçmemesi ve uygulanma olanağı bulamaması için her türlü çabayı sarf etmeye hazır olduklarını söyledi.
‘AYRIMCILIĞA HAYIR’
Diyarbakır’da Defterdarlık önünde yapılan açıklamada, “Ayrımcılığa hayır, eşit işe eşit ücret”, dövizleri açılarak, “Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı. BES Diyarbakır Şube Başkanı Edip Binbir, “Kamunun Yeniden Yapılandırılması” adı altında çıkarılan yasaların emekçiler aleyhine geliştiğini belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarının en temel görev ve sorumluluklarının ortadan kaldırılması, kamu kurum ve kuruluşların ayrıştırılması, giderek parçalı ve iş güvencesiz istihdam biçimlerinin kamu işyerlerinden yaygınlaştırıldığını kaydetti.
Büro Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi de aynı amaçla Şanlıurfa Vergi Dairesi önünde basın açıklaması düzenledi.
(HABER MERKEZİ)

TALEPLER
*Eşit işe eşit ücretin hayata geçirilmesi, uzman olanlarla, uzman ol(a)mayanlar arasındaki ücret farkının ortadan kaldırılması,
*Ek ücretlerin arttırılması, eşitlikçi ve adaletli bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve emekli aylıklarına eklenmesinin sağlanması,
*Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosunun, birçok kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan tüm maliye emekçilerine sınavsız olarak verilmesi,
*Toplam Kalite Uygulamaları, performans esaslı yönetim modeli, kesintisiz hizmet, turnike, kamera, vb. uygulamalara son verilmesi,
*Emekli olan personelin yerine yeni personel alınmaması nedeniyle giderek artan iş yoğunluğunun ortadan kaldırılması amacıyla, yeni, iş güvenceli personel alımı yapılması,
*Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde başlatılan, başka kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirme vb. tasfiye politikalarına son verilmesi,
*Öncelikli olarak “Uzman” kadrolarından başlatılması öngörülen sözleşmeli çalıştırma ve performansa göre ücret belirleme politikalarından vazgeçilmesi,
*Tüm maliye emekçileri açısından görevde yükselmenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçişlerin sağlanması, her türden görevde yükselme sınavının (Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman vb.) her yıl en az iki defa yapılması, görevde yükselme sınavlarında uygulanan mülakat (Sözlü Sınav) şartının ortadan kaldırılması.
ÖNCEKİ HABER

FELSEFECİLER ADALETİ TARTIŞIYOR

SONRAKİ HABER

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu toplandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa