18 Mart 2010 00:00

FELSEFECİLER ADALETİ TARTIŞIYOR

Daha önce eğitim, şiddet ve muhalefet konularında düzenlediği sempozyumlarla felsefenin güncele ve dünya sorunlarına söyleyecek sözü olduğunu anlatan...

Paylaş

Daha önce eğitim, şiddet ve muhalefet konularında düzenlediği sempozyumlarla felsefenin güncele ve dünya sorunlarına söyleyecek sözü olduğunu anlatan Felsefeciler Derneği, bu yıl da “Adalet Sempozyumu” gerçekleştiriyor. Adaletin iktidarla ilişkisinin ne olduğu ve ne olması gerektiğinin tartışılacağı sempozyumda, farklı alanlardaki farklı adalet istemleri de ele alınacak.
Siyaset ve hukuk felsefesinin en temel kavramlarından biri olan “adalet” kavramının “iktidar”, “devlet”, “kapitalizm”, “emek”, “barış” gibi kavramlarla ilişkisinin irdeleneceği sempozyum, 27-28 Mart günlerinde Petrol-İş Ankara Şubesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
GÜNCEL SORUNLAR TARTIŞILACAK
Sempozyumda, “adalet” kavramının 12 Eylül Anayasası, yurttaşlık gibi güncel tartışma konularıyla ilişkisi de masaya yatırılacak. Adaletin iktidar ve devletle ilişkisinin irdeleneceği sempozyumda, Kürt sorunu, Alevilerin talepleri ve TMK mağduru çocukların durumu da “adalet” kavramı bağlamında tartışılacak. Eğitim ve çevre konularında adaletin yerinin konuşulacağı sempozyumda, “Toplumsal adalet/barış mümkün mü” sorusu da gündeme gelecek. Sempozyumda, emek ve adalet kavramlarının ilişkisi de sınıflar, kriz ve Marksizm üzerinden tartışılacak.
‘MUHALİF İSTEM Mİ, İKTİDAR SÖYLEMİ Mİ?
Sempozyumun çağrı metninde şunlar ifade edildi: “Adalet kavramı, Antik Yunan tragedyalarından kutsal metinlere, ahlak alanından hukuk ve siyaset alanına, etik değerlerden toplumsal ilişkilere kadar önemli bir yer tutmaktadır. Platon’da herkesin kendi erdemini gerçekleştirmesi; yani bilgelik, cesaret ve ölçülülük erdemleri arasındaki denge olarak görülen adalet, Platon’dan bu yana, farklı anlamlar yüklenilerek günümüze kadar pek çok düşünür tarafından tartışılagelmiştir. Siyaset ve hukuk felsefesinin de en temel kavramlarından biri olan adalet, sadece düşünsel alanda değil siyasal alanda da insanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de ülkemizde ve dünyada, bazen muhalif bir istem olarak bazen bir iktidar söylemi olarak sıkça dile getirilmektedir.”
‘İKTİDAR VE ADALET’
Metinde ayrıca, “Gerek toplumsal muhalefet, gerekse iktidarlar tarafından sıkça kullanılan adalet kavramının ne olduğuna ve ne olması gerektiğine ilişkin çeşitli görüşler mevcuttur ve bu görüşler, sürekli olarak siyasi tartışmalara konu olmaktadır. Birbirinden farklı siyasal görüşlerin ve farklı kesimlerin başvurduğu anahtar kavram olarak adaletin felsefe tarihinde tartışıldığı bağlamları ortaya koymak, onun tarih içerisindeki yolculuğunu kavramak ve böylelikle adaletin bugün ne olduğuna ve ne olması gerektiğine dair tekrar düşünmek, sempozyumun amaçlarından birisidir. İkinci olarak Adalet Sempozyumu, farklı alanlardaki farklı adalet istemlerini ele alarak güncel siyasal sorunları tartışmayı, iktidar ve adalet ilişkisini irdelemeyi hedeflemektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
Cem Gurbetoğlu
ÖNCEKİ HABER

Bütün iş kapıları yüzümüze kapandı

SONRAKİ HABER

Emniyet Genel Müdürü değiştirildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa