23 Mart 2010 00:00

SUYU ‘HASTA’ ETTiK

22 Mart Dünya Su Günü’nde Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) açıkladığı rakamlar, tabloyu gözler önüne serdi.

Paylaş

22 Mart Dünya Su Günü’nde Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) açıkladığı rakamlar, tabloyu gözler önüne serdi. Her yıl milyonlarca çocuğun suya hiç ulaşamadığını gösteren rakamlara göre, yılda 2 milyon çocuk da zehirli deniz, ırmak ve göl sularından ötürü hayatını kaybediyor. TMMOB’a bağlı meslek odaları suya sahip çıkma çağrısı yaptı.
SUYA SAHİP ÇIKMA ZAMANI
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), “Dünya Su Günü” nedeniyle yayınladığı mesajında suyun hayat olduğunu vurgulayarak, suyun sermayeye devredilemeyeceğini belirtti. Suyun yalnızca insanlık için değil, canlı ve cansız tüm doğa için vazgeçilmez doğal ihtiyaç olduğuna dikkat çeken JMO açıklamasında, “Doğal bir varlık olan suyun kullanımı ve korunmasıyla ilgili kararlarda yöre, bölge, ülke insanını yok sayma anlayışı terk edilmelidir. Suyu ‘doğal hak’ olmaktan çıkarıp, ‘ticari bir mal’ haline getirerek sermayeye, küresel piyasaya açan politikalardan vazgeçilmelidir. Bütüncül bir havza yönetimi anlayışını esas almayan, konuyu tek proje bazında ele alan HES proje üretimi ve çevresel etki değerlendirme anlayışından uzaklaşmalıdır” denildi.
HES’LER DOĞA KATLİAMI
Dünyada suyun ticarileştirilmesi, piyasa ekonomisine bırakılmasıyla ilgili girişimlerin, Türkiye’de de hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, şehirlerde içme, kullanma amaçlı suyun dağıtım ve satışına yönelik uygulamalarla başlayan sürecin, bugün su havzalarının enerji, sulama, içme amaçlı olarak sermayeye açılmasına dönüştüğü vurgulandı. Açıklamada, 2003’te yürürlüğe konulan, “Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği” çerçevesinde özel sektör tarafından inşa edilecek 75 adet HES’in 24 Kasım 2009’da temellerinin atıldığı hatırlatıldı. Açıklamada bunun doğa katliamı anlamına geldiğine dikkat çekildi.
İNSANLIK SUÇU
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada da su ve suya ulaşımın özelleştirilmesine dönük projelere tepki gösterildi.
Açıklamada 1996’dan bu yana suyu yönetecek politikaları belirlemek için bir araya gelen hükümetler, BM ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin, Dünya Su Forumları ile suya erişim sorununun özelleştirmeler ile çözüleceğini yinelediği ve bunun sonucunda ise suyun özelleştirildiği ülkelerde suyu satın alamayan halkların ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, yeryüzünde erişilebilir tatlı su miktarının sadece yüzde 1 olduğu ve bunun yarısından fazlasının sanayide kullanıldığı belirtilirken; suya yapılan zamların haklı gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Suyun metalaştırılmasının bir insanlık suçu olduğu vurgulanan açıklamada sağlıklı ve temiz suya ulaşımın ekonomik kaygılardan bağımsız bir hak olarak algılanması gerektiği belirtildi.
SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ise(İMO), dünyanın ve Türkiye’nin su rezervlerinin her geçen gün azaldığını, bu durumun da sermayenin iştahını kabarttığını belirterek, “Suya erişim hakkımıza sahip çıkalım” çağrısı yaptı.
İMO tarafından yapılan açıklamada, siyasi iktidarların “Özel sektör suyu daha iyi yönetir” iddiasını yaygınlaştırarak, sunu sermayeye peşkeş çekmek istediği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

SUDA KARA TABLO

İşte UNEP’in yayınladığı “Hasta Su” adlı raporun gösterdikleri:
* Her yıl 1.8 milyon çocuk, kirli suların neden olduğu hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor.
* Kirli sudan kaynaklanan ishal nedeniyle bir yılda ölenlerin sayısı 2.2 milyonu buluyor.
* Atık su nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, savaşlarda ölenlerden daha fazla.
* Dünyanın yarısında hastaneler, atık sulardan kaynaklanan ishal nedeniyle hastalanan insanlarla dolup taşıyor.
* Günde 2 milyar ton suyu kirleten 2 milyon ton atık, mercan resifleri ve balıkları oksijensiz bırakan büyük “ölü bölgelere” gönderiliyor.
* Bu atıklar, genellikle kanalizasyon, sanayi atıkları, tarımda kullanılan ilaçlar ve hayvansal atıklardan oluşuyor.
* Atıkların çoğu, gelişmekte olan ülkelerden, yüzde 90’ını işlemeden nehirlere ve denizlere boşaltılıyor.
Atık suların yeniden değerlendirilmesini tavsiye eden UNEP raporunda, suyun geri dönüşümü için endüstriyel ve evsel atık su arıtma sistemlerinin kurulması öneriliyor.
ÖNCEKİ HABER

KOZAK KAN AĞLIYOR!

SONRAKİ HABER

Bütçe açığı katlandı: 10 ayda 100 milyar TL açık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa