25 Mart 2010 00:00

Sağlık alanında, OHAL istediler

Tüm tepkileri ve uyarılarına rağmen, Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Yasa Tasarısı’nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine karşı harekete geçen sağlık örgütleri, sağlık alanında olağanüstü hal çağrısı yaptılar.

Paylaş

Tüm tepkileri ve uyarılarına rağmen, Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Yasa Tasarısı’nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine karşı harekete geçen sağlık örgütleri, sağlık alanında olağanüstü hal çağrısı yaptılar. Tasarının geri çekilmesi için grev dahil her türlü eyleme başvuracak olan sağlık örgütleri, halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya, güçlerini birleştirmeye çağırdılar.
Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) TTB, Türk Eczacılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Çevre ve Sağlık Derneği ile Söz-Sen adına yapılan ortak basın toplantısında, sağlık alanında son vahim gelişmelere dikkat çekildi.
‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN SON PERDESİ’
TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, Kamu Hastane Birlikleri (KHB) tasarısının, “Sağlıkta dönüşümde son perde” olduğunu söyledi.
Genel Sağlık Sigortası’nın, “ücretli sağlık hizmeti, sürekli ve düzenli vatandaş katkısı, GSS primi, katkı payı, ilave ücret, sınırlı sağlık hizmeti- giderek daralan paket-, 18 yaş altı aldatmacası” demek olduğunun altını çizen Bilaloğlu, aile hekimliği modeli ile 1. basamak sağlık hizmetinin özelleştirildiğini, tamgün yasası ile hekimlerin pazarlık güçlerinin kırıldığını, esnek çalışma-güvencesiz ücret, takat sınırına kadar çalışma ve performans sisteminin getirildiğini anlattı.
Birlik gelirlerinin, sağlık hizmetinin satılması; kan, ilaç, aşı vb ürünlerin satışı, birlik adına kayıtlı taşınmazların satılması ile elde edileceğini belirten Bilaloğlu, birliklerde çalışan personelin her türlü aylık, mali haklar ve diğer sosyal haklarının da birlik bütçesinden karşılanacağını söyledi. Bu tasarı ile devletin sağlıktan elini çektiğini, hastanelerin işletme haline getirildiğini, ardından parça parça ya da bütün olarak sağlık tekellerine satılacağını kaydeden Bilaloğlu, “Vatandaş piyasanın vahşi kuralları ile başbaşa. Bu hastanelerden ancak primi ve ek ücreti ödeyebilenler yararlanabilecek” dedi.
İŞLETMECİLER BİRLİK YÖNETİMİNE
Bilaloğlu, bir ilde birlik dışında hastane bırakılamayacağını, birlik hastanelerinin bakanlığın “ilgili” kuruluşu olacağını, hastanelerin sınıflandırılacağını aktardı. Birliklerin “başhekim” tarafından değil, finans-bankacılık alanında çalışmış, yatırım ve işletme deneyimli, sanayicilerin ağırlıkta olacağı 7 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetileceğini de hatırlatan Bilaloğlu; “Birlikler iktidarın yemliği” dedi.
Bu tasarı ile 5 bine yakın yöneticinin pozisyonlarını kaybedeceğini, esnek çalışmanın egemen olacağını, bütün yöneticilerin sözleşmeli olacağını, personel için de ya sözleşmeli çalışma ya il dışına sürgün getirileceğini söyledi.
“Hedef çok net. Sağlık alanında satma, kiralama, devretme isteği görülebiliyor. Var olan kadroların ve pozisyonların da değiştirilmesi amaçlanıyor” diyen Bilaloğlu, “kamu hastanelerinin özel hastaneler gibi fark alır hale getirileceğini, devletin elini sağlıktan, eğitimden ve sosyal güvenlik alanından çekip, sosyal olan bütün özelliklerini yitirdiğini” söyledi. Bilaloğlu, bir soru üzerine de “Hastanelerin özelleştirilmesi TEKEL’in, PTT’nin, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinden çok daha vahim sonuçlar doğurur” uyarısı yaptı.
HASTANELER DE YILDIZLANDIRILIYOR
Ortak açıklamayı yapan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, sağlık alanında çok ciddi tahribatlara yol açacak olan KHB tasarısının tıpkı oteller gibi hastaneleri de yıldızlandırdığını, parası olanın bu yıldızlı hastanelerden yararlanabileceğini, parası olmayanların hastane kapılarından çevrileceğini söyledi. Bu tasarının, puzzle olarak nitelendirdikleri sağlıkta dönüşümün bir parçası olduğunu belirten Yorgun, halkın sağlık hakkına sahip çıkması gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

EYLEM PROGRAMI
Yorgun’un açıkladığı, sağlık örgütlerinin tasarıya ilişkin eylem programı şöyle;
* Önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirme ve tutum alınması için çabaları ortaklaştırma,
* Siyasi parti, konfederasyon, emek-meslek örgütlerini, hasta dernekleri ve hak arayan örgütleri ziyaret edip destek isteme,
* 5-9 Nisan tarihlerinde tasarı ile ilgili ilgili hastanelerde ve merkezi yerlerde “referandim” sandıkları kurup, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşma,
* Tasarının geri çekilmesi için grev tarihini değerlendirme; Meclis Genel Kurulu’na belirlenen tarihten önce gelmesi halinde, grev dahil her türlü meşru etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
* 26 Mayıs’ta KESK, DİSK, Türk-İş ve Kamu-Sen’in aldığı bir günlük grev kararını sağlık alanının talepleri ile ilişkilendirmek ve çalışma yürütmek.
ÖNCEKİ HABER

Kentsel dönüşüme karşı direnmekte kararlılar

SONRAKİ HABER

Metin İlgün Yoldaşın hayatı her devrimciye örnek bir hayattır

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa