AKP’nin paketinde demokratikleşme yok

TÜRKİYE Barış Meclisi, AKP’nin anayasa paketinin, demokratikleşmeyi kapsamadığına dikkat çekti.


TÜRKİYE Barış Meclisi, AKP’nin anayasa paketinin, demokratikleşmeyi kapsamadığına dikkat çekti. Açıklamada, yapılacak anayasanın başta Türk ve Kürt halkları olmak üzere diğer etnik-ulusal gruplarının taleplerini içeren bir anayasanın gerekliliğine vurgu yapıldı.
Türkiye Barış Meclisi (TBM) AKP’nin anayasa paketi ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin TMMOB İstanbul Makina Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı yaptı. Barış Meclisi’nin açıklamasını Hakan Tahmaz okudu. Türkiye’nin demokratikleşmesi önünde en büyük engelin 12 Eylül darbesinin ürünü olan anayasanın olduğunu belirten Tahmaz, Barış Meclisi’nin 22 Temmuz seçimlerinden sonra 17 ilde yeni anayasa süreci ve Kürt sorununda demokratik çözüm konulu konferanslar düzenlediğini hatırlattı.
Kürt, Türk ve diğer bütün etkin-ulusal gruplar dahil olmak üzere ayrımsız tüm vatandaşlar tarafından benimsenebilmesi gereken bir anayasanın gerekliliğine değinen Tahmaz, Anayasanın tekçi siyasal yapıdan arınmış yerel, bölgesel, etkin yönetim biçimi şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. 12 Eylül Anayasası’nın ruhuna dokunulamadığına vurgu yapan Tahmaz, AKP’nin “Ben yaparım olur” anlayışı ile hazırladığı paketin istenen sonucu doğurmayacağına dikkat çekti. Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve adil çözümüne yönelik gerekli adımların bir an önce atılmasını istediklerini belirten Tahmaz, “Toplumun barış ve çözümden yana beklenti ve umutları karşılık bulur” dedi.
TALEPLER DİKKATE ALINMALI
Basın açıklamasına katılan Türkiye Barış Meclisi Sekretaryası’nda yer alan Gazeteci-Yazar Aydın Çubukçu, Barış Meclisi’nin başta Türk ve Kürt aydınların oluşturduğu en ileri bir birliktelik olduğuna dikkat çekti. Türk ve Kürt halkları arasında temel köprü rolü olan Barış Meclisi’nin taleplerinin dikkate alınmasını gerektiğini belirten Çubukçu, Barış Meclisi’nin anayasada yapılacak olan teknik değişiklikleri değil, her iki halkın birlikte yaşayacağı ve ileriye taşıyacağı bir anayasanın gerekliliği üzerinde durduğunu söyledi. Çubukçu şöyle konuştu: “Bu talepleri ve bu çerçeveyi göz önüne almadan yapılacak bir anayasa değişikliğinin her iki halkın çıkarlarını ifade etmekten uzak kalacağını bir kere daha ifade etmek isteriz.”
MÜCADELE VERİLDİ
Barış Meclisi Üyesi Dilbilimci-Yazar Necmiye Alpay, AKP’nin paketinin “dar ufuklu” olduğuna vurgu yaptı. Paketle ilgili son yapılan eklemelerin de siyasi ve oy kaygısı ile yapıldığına değinen Alpay, “Çünkü sonuç olarak uzun bir demokratik mücadele verildi ülkemizde. Ve bu mücadelenin sonucu olarak mesela geçici 15. madde neredeyse çürüdü. Kaldırılmadan önce çürüdü yok oldu. Dolayısıyla bu büyük bir başarı değil 15. maddenin kaldırılmasını önermek. Aynı şekilde yüksek düzeydeki yöneticilerin yüce divanda yargılanabilmesinin yolunu açmak da büyük bir başarı değil. Çünkü o noktaya da zaten Ergenekon gibi davalar sonucu gelinmiş durumda” dedi. (İstanbulEVRENSEL)
www.evrensel.net