POLiSi ÖĞRETMEN YAPMALARI YETMEDİ

Polis tarafından çocukların ifadesinin alınması işlemlerinde okullarda görev yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenlerinin görevlendirilmesine Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen sert tepki gösterdi.


Polis tarafından çocukların ifadesinin alınması işlemlerinde okullarda görev yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenlerinin görevlendirilmesine Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen sert tepki gösterdi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü’nün öğretmenleri kendi personeli gibi algılamasının büyük bir keyfilik olduğunu belirten her iki sendikanın şube başkanları, öğretmenlerin tüm kişisel bilgilerini kişilerin rızasını almadan polise vermenin ve öğretmenleri kendi asli görevleri dışında görevlendirmelerine göz yummanın Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin büyük bir ayıbı olduğunu ifade ettiler.
Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen tarafından önceki gün düzenlenen basın açıklamasında, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü’nün bu işbirliği eleştirildi.
HUKUK DIŞI
Eğitim Sen Şube Başkanı Halil Özbent, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 24 Mart 2010 tarihinde tüm okullara gönderilen yazıda Emniyet Müdürlüğü’nün isteğiyle okullarda görev yapan tüm Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenlerini, mağdur çocukların ifadesi işlemlerinde görevlendirdiğini ifade etti.
Öğretmene sormadan, danışmadan, onların görüş ve düşüncesini almadan yapılan bu görevlendirme işleminin her şeyden önce etik sınırların dışında bir tutum olduğunu söyleyen Özbent, birilerinin kendilerini öğretmenlerin yerine karar alma yetkisine sahip muktedir kişiler olarak görmekte olduklarını belirtti. Özbent “Diğer öğretmenlerin görev ve çalışma esasları gibi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların görev ve sorumlulukları, çalışma saatleri kanun ve yönetmeliklerce açık biçimde belirtilmiştir. Bu yasal kurala rağmen, yapılan görevlendirme kanunlara dayalı olmayan, hukuk dışı bir uygulamadır. 5395 sayılı Çocukları Koruma Kanunu’nda da bu yönde bir düzenleme söz konusu değildir” şeklinde konuştu.
ÖĞRETMENE ANGARYA
Çocukları Koruma Kanunu ve mağdur çocukların yaşadığı sorunların öğretmenler başta olmak üzere tüm toplumu ilgilendiren kaygı verici bir durum olduğunu dile getiren Özbent şunları söyledi: “Çocuk Koruma Kanunu’nda olmayan ve öğretmenin asli görevinin dışında, esnek çalışma niteliğinde bu konuda angarya görev verilmiş olması yanlıştır. Bir rehber öğretmenin, okulundaki bir öğrencisinin karakolda ifadesine girmek zorunda kalması hali bile başlı başına sıkıntı yaratacak bir duruma sebebiyet verecektir.”
ÖĞRETMEN SAYISI ZATEN YETERSİZ
“Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeterli kadro tahsis ederek sorunu çözmesi gerekirken bunun sorumluluğunu Milli Eğitim’deki öğretmenlere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ndeki Sosyal Çalışma uzmanlarına bırakmasının doğru olmadığını ve bunun yarar da sağlamayacağını belirtmek istiyorum” diyen Özbent, okullarda görev yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışman sayısının zaten yetersiz olduğunu, çok sayıda öğrencinin sorunuyla ilgilenmek ve danışmanlık yapmak zorunda olan öğretmenlerin, bir de gece mesaisi anlamına gelen karakolda nöbet görevini’ yerine getirmesinin zaten mümkün olmadığını kaydetti. Öğretmenden yapamayacağı işi istemenin ona angarya yüklemek anlamına geldiğine dikkat çeken Özbent, “Yapılan bu keyfi uygulama bir an önce iptal edilmelidir” dedi.
(Çorum/EVRENSEL)

TÜRKiYE’DE iLK KEZ
TÜRK Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Alparslan bunun Çorum ölçeğinde bir uygulama olduğunu, Türkiye genelinde bu ve benzeri bir düzenleme olmadığını belirtti.
Alparslan, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini kanun ve tüzüklere uygun hareket etmeye çağırdı. Çorum’daki uygulamayı “Anlaşılamaz, kabul edilemez” olarak değerlendiren Alparslan, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin kanunlara, yönetmeliklere uzak kaldığını ifade etti.
Alparslan, rehber öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesini ve keyfi uygulamanın iptal edilmesini isteyerek, “Sendikalar olarak keyfi uygulamalara asla göz yummayacağız” dedi.
Taner Şimşek
www.evrensel.net