Hastane Birlikleri Yasası’na karşı birleşik mücadele

YEŞİLYURT Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği, Kamu Hastane Birlikleri Yasası’na ...


YEŞİLYURT Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği, Kamu Hastane Birlikleri Yasası’na ilişkin olarak düzenlediği panelle sağlık emekçilerini bilgilendirdi. Konferans salonunda yapılan etkinlikte, bu konuda kamuoyu oluşturmak ve karşı duruşu örgütlemenin yolları tartışıldı.
SES İzmir Şube Başkanı Dr. Ergün Demir ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Zeki Gül’ün sunum yaptığı panelde, Kamu Hastane Birlikleri Yasası’nın, IMF ve Dünya Bankası’nın direktifiyle uygulanan sağlıkta dönüşümün son halkası olduğu belirtildi.
SSK’ların devri ile başlayan; sağlık ocaklarının aile hekimliğine dönüştürülmesi, GSS yasasının çıkarılması, katılım ve katkı paylarının düzenlenmesi ve Tam Gün Yasası ile devam eden sürencin, Kamu Hastane Birlikleri Yasası ile tamamlanmasının öngörüldüğü dile getirildi.
Kamu Hastane Birlikleri Yasası’yla, Sağlık Bakanlığı’nın sağlığın sunumundan elini çekeceğini ifade eden konuşmacılar, hastanelerin A, B, C, D, E şeklinde sınıflandırılıp şirketler haline getirileceği; il genel meclisi ve ticaret odasının çoğunlukta olacağı 7 kişilik kurul tarafından yönetileceği ve çalışanların sözleşmeli olacağı bilgisini verdi. Her türlü hizmetin, sağlığın dahil taşeron tarafından verileceği; hastanelerin satılmasının, kiralanmasının, devredilmesinin ve kâr etmeyen hastanelerin kapatılmasının gündeme geleceğini belirten konuşmacılar, personel maaşlarının ve tüm masrafların hastane gelirlerinden sağlanacağını belirttiler. Herkes her hastaneye gidemeyecek, bütçesine uygun gruptaki hastaneye gidebilecek. (İzmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net