Polis usulüne uygun zor kullanmış!

TEKEL işçilerini engellemek için Ankara’da iki gün boyunca adeta ‘terör’ estiren, darbe dönemlerini bile aratır bir görüntü sergileyen Ankara Emniyet Müdürlüğü, saldırılarına, “Usulüne uygun olarak zor kullanıldığı” savunması yaptı.


TEKEL işçilerini engellemek için Ankara’da iki gün boyunca adeta ‘terör’ estiren, darbe dönemlerini bile aratır bir görüntü sergileyen Ankara Emniyet Müdürlüğü, saldırılarına, “Usulüne uygun olarak zor kullanıldığı” savunması yaptı.
Haklı taleplerini dile getirmek için Ankara’ya gelen TEKEL işçilerini Ankara’ya sokmayan, Kızılay, Sakarya Caddesi’ni sadece TEKEL işçilerine değil, bütün Ankaralıya dar edip, iki gün boyunca terör estiren Ankara Emniyet Müdürlüğü, tepkilere karşı yaptığı yazılı açıklamada, “Usulüne uygun olarak zor kullanıldığı”nı ileri sürdü.
Tek Gıda-İş Sendikası’nın ve TEKEL işçilerinin, aidatını ödedikleri konfederasyonları Türk-İş önüne gelip, basın açıklaması yapmak istemelerini, “Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü” olarak nitelendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Sözkonusu sendika tarafından 1 Nisan 2010 tarihinde ilimize kitlesel olarak gelerek Türk-İş Genel Merkezi önü ve çevresinde cadde ve sokaklarda gece de dahil olmak üzere kalmak suretiyle düzenleneceği kamuoyuna duyurulan eylemin geçmişte örneği yaşandığı şekilde, kamu düzenini, kamu güvenliğini, genel sağlığı tehlikeye sokan bir şekilde çadırlar kurularak, ateş yakılarak, çevre, ses ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde, etrafı rahatsız ederek, yaya ve araç trafiğini engellemek suretiyle gerçekleştirileceği ayrıca, bu eyleme ilimizde daha önceki tarihlerde düzenlenen eylemlerde, şiddet kullanarak polise, çevreye ve başka şahıslara saldırıda bulunan uç ideolojik örgütlenmeler ile öğrenci gruplarının katılacakları şeklinde bilgiler elde edildiğinden, ilimizde Türk-İş Genel Merkezi önü, Sakarya Caddesi ve açılan diğer cadde ve sokaklarda toplanılarak gece de devam edecek şekilde düzenlenmek istenen bu eylem yer, zaman ve şekil bakımından 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı bir faaliyet olacağından, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1/c maddesi çerçevesinde Valilik Makamı kararıyla yasaklanmıştır.” denildi. Ankara’da 78 gün devam eden TEKEL direnişinde hiçbir şiddet ya da “Kamu güvenliğini tehlikeye sokan” bir olay yaşanmadığı halde, yaşanmış gibi gösterilen açıklamada, iki gün boyunca estirdikleri terör, emekçilere karşı kullanılan gaz bombaları, coplu saldırılar savunularak, “Usulüne uygun zor kullanıldığı” iddia edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net