HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Çalıştığım işyerinde 25 kişi çalışıyoruz....


  SORU: Çalıştığım işyerinde 25 kişi çalışıyoruz. Çok büyük bir işyeri değil. Yurtdışında başka merkezlerde de işyerleri olan bir şirkette çalışıyorum. İşyerinde toplam 20 kişiyiz. İşveren ile geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tartışma sonucu benim iş sözleşmemi feshettiler. Ben işimi kaybetmek istemiyorum. İşe iade davası açma hakkım var mıdır?
  CEVAP: İş Kanununun 18. maddesi gereğince işçinin iş güvencesine ilişkin hükümlerden faydalanabilmesi için altı aylık kıdeme sahip olma ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmanını yanında ayrıca fesih bildiriminin yapıdığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçinin çalıştırılması şartı da aranmaktadır. En an 30 işçinin çalıştırmanın bulunup bulunmadığı saptanırken işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığı incelenmektedir. Eğer işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri yoksa sadece işçinin çalıştığı işyerindeki işçilerin sayısına bakılmaktadır. İşverenin aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunması durumunda ise bu işyerlerinin tümündeki toplam işçi sayısının 30 ve daha fazla olup olmadığı araştırılmaktadır.
  Yargıtay, sizin durumunuza benzer bir olayla ilgili olarak, önüne gelmiş bir dosyada, yani asıl faaliyet alanı yurtdışında olan ve Türkiye’de de şubesi bulunan bir işveren ait işyerinde çalışan işçi sayısının tespitinde, “... kanun koyucu tarafından yurt dışında aynı iş kolundaki işyerlerinde çalışan işçilerin dikkate alınmayacağı yönünde açık bir düzenleme bulunmaması, aynı iş kolundaki işyerlerinin sadece ülke sınırları çerçevesinde değerlendirileceğine dair bir yasal düzenleme bulunmadığı, işçi lehine hareket edilmesi gerektiği...” gerekçesi ile yurt dışındaki işçilerin de dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net