BES Genel Kurulu’nda mücadele vurgusu

BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) 5. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında emeğe yönelik saldırılara karşı ortak mücadelenin önemi vurgulandı.


BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) 5. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında emeğe yönelik saldırılara karşı ortak mücadelenin önemi vurgulandı. Anayasa tartışmalarının da gündem olduğu genel kurul yarın yapılacak seçimlerle sona erecek.
BES Olağan Genel Kurulu dün İMO Teoman Öztürk Salonu’nda başladı. KESK Genel Başkanı Sami Evren ile KESK ve bağlı sendikaların merkez yöneticilerinin katıldığı genel kurulun açılışına, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, BDP Parti Meclisi Üyesi Yüksel Mutlu ve ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Haydar İlker katıldı.
Açılış konuşmasını yapan BES Genel Başkanı Osman Biçer, sendikasızlaştırmanın dayatıldığı, grev ve toplu pazarlık hakkının kullanılamaz hale getirildiği bir süreçten geçildiğini vurguladı. Biçer, bu koşullarda insanca yaşam, güvenceli istihdam, grev ve toplusözleşme hakkının elde edilebilmesi için yoğun emek harcanması gerektiğini söyledi. Eşit işe farklı ücret politikalarıyla iş barışının bozulmak istendiğine dikkat çeken Biçer, emekçilerin yan yana mücadele ederek bu oyunu bozacaklarını söyledi. Biçer, “Bugünün emekçiler açısından en temel görevi, eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzeni talep etmek ve bunun için mücadele etmek olmalıdır” dedi.
‘25 KASIM’I AŞMALIYIZ’
Samsun’da Ahmet Türk’e yapılan saldırının AKP’nin Kürt sorununu çözme yönteminin ne olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Biçer, sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için emekçilere görev düştüğünü vurguladı. Anayasa tartışmalarına da değinen Biçer, seçim barajlarının kaldırılmadığı, kamu emekçilerinin grev ve toplusözleşme hakkının tanınmadığı, kamu emekçilerine siyaset yasağının sürdüğü, farklı kimliklere eşitlik sağlanmadığı bir anayasaya karşı olduklarını belirtti.
Saldırılara karşı nasıl direnileceğini TEKEL işçilerinin 78 günlük direnişleriyle gösterdiklerini kaydeden Biçer, kamu emekçilerinin Kamu Personeli Rejimi Reformu’na karşı mücadelesinin güvencesiz çalışmaya karşı mücadelenin tüm işçi ve emekçilerle birleşmesi gerektiğini söyledi. Biçer, 26 Mayıs’a, 25 Kasım uyarı grevini aşmak üzere hazırlanacaklarını vurguladı.
‘EKMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ AYRILAMAZ’
KESK Genel Başkanı Sami Evren, konuşmasında anayasa tartışmalarına değindi. Mevcut Anayasa’nın tekçi yapısının AKP tarafından korunmak istendiğini belirten Evren, oluşturulacak yeni bir anayasada eşit yurttaşlık hakkının tanınması gerektiğini söyledi. Din derslerinin zorunlu olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın korunduğu koşullarda demokratik bir anayasadan söz edilemeyeceğini kaydeden Evren, “Çoğunluk partisi, çoğunluğu benimsemeden yapacağı değişiklikler emekçilerin lehine olamaz” dedi. AKP’nin anayasa teklifinde toplusözleşme hakkıyla ilgili ifadelerin kimi liberalleri yanılttığını ifade eden Evren, bunun bir oyun olduğunu, toplusözleşme hakkı veriliyormuş gibi yapılarak, yerine Uzlaştırma Kurulu kararlarının esas alınacağı, grev hakkı olmayan bir düzen getirildiğini söyledi. Ekmek, özgürlük ve demokrasi mücadelelerinin birbirinden ayrılamayacağını belirten Evren, kamu emekçilerine siyaset yasağının kaldırılmasını istedi. Ahmet Türk’e yönelik saldırı da kınayan Evren, bunun bilinçli ve planlı bir saldırı olduğunu söyledi.
‘26 MAYIS’TA HAYAT DURACAK’
TEKEL işçilerinin mücadelesinin bütün emek örgütlerinin birlikte hareket etmesinin önemini gösterdiğini vurgulayan Evren, 1 Mayıs’ın yoksulların taleplerini en politik şekilde gündeme taşıdıkları bir gün olarak hayata geçeceğini söyledi. 4 Şubat grevinde istenilen etkiyi yaratamadıklarını savunan Evren, bu nedenle 26 Mayıs’ta hayatı durdurmaya aday olduklarını belirterek, “Genel eylemi genel greve dönüştüreceklerini” söyledi.
Yarın yapılacak seçimlerle sona erecek olan genel kurulda, geniş birlikteliğin sağlanması için çabalar devam ediyor. (Ankara/EVRENSEL)

‘BİRLEŞİK VE KİTLESEL 1 MAYIS’
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da genel kurulda yaptığı konuşmada, AKP’nin anayasa önerilerinin emekçilerin ihtiyaçlarına cevap vermediğini vurguladı. Gürkan, yoksulların, emekçilerin, Alevilerin, Kürtlerin taleplerinin yer almadığı bir anayasayı desteklemeyeceklerini ifade etti. Gürkan, bu sene 1 Mayıs’ın birleşik, kitlesel ve güçlü geçmesinin önemini vurguladı.
www.evrensel.net