‘Demokratik anayasa için yeni bir yol açmalıyız’

TÜRKİYE Barış Meclisi’nin (TBM) düzenlediği “Anayasa Tartışmaları, Demokratikleşme ve Toplumsal Barış” panelinde AKP’nin demokratik anayasa talebini karşılayan bir paket hazırlamadığının altı çizildi.


TÜRKİYE Barış Meclisi’nin (TBM) düzenlediği “Anayasa Tartışmaları, Demokratikleşme ve Toplumsal Barış” panelinde AKP’nin demokratik anayasa talebini karşılayan bir paket hazırlamadığının altı çizildi. Anayasa değişikliğiyle vesayet rejiminin geriletilmesinin hedeflenmesinin doğru yol olduğunu bildiren katılımcılar, AKP’nin ise bu hedefi gütmediği dillendirildiler. DTP Eski Milletvekili Aysel Tuğluk da, “Sahici demokratik anayasa için ne statükonun ne de AKP’nin dayatmasının kabul edilmemesi” gerektiğini vurgulayarak, ezilen kesimlerin kendi yollarını üretmesi gerektiğini belirtti.
DEMOKRATİK ANAYASA ŞART
TBM’nin önceki gün yaptığı panelin açılış konuşmasını yapan TBM Sekreterya Üyesi Hüsnü Öndül, TBM’nin anayasa tartışmalarında taraf olduğunu ifade ederek, 1982 Darbe Anayasası’nın tümüyle değişmesini istediklerini söyledi. Öndül, “Her türlü siyasi, dini, etnik, cinsel tercihler ve aidiyetler nedeniyle söz konusu hukuksuzlukların giderildiği, yurttaşların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını garanti altına alan bir anayasa şart” diye konuştu.
3. YOLU SUNMALIYIZ
Panelin “Anayasa Tartışmaları ve Demokratikleşme” başlığındaki ilk bölümünde konuşan Aysel Tuğluk, halkın AKP’nin anayasa paketi tartışmaları tarafından adeta esir alındığını söyledi. “Ancak bu paket toplumsal kesimlerin taleplerini içermekten uzak. Yeni, demokratik, hak ve özgürlükleri güvence altına alan anayasa talebinin tabandan başlayarak zorlamamız gerekiyor” diyen Tuğluk, paketin halk oyuna sunularak tartışılmasının da önemli bir olanak olduğunu ifade etti.
Son günlerde kimi köşe yazarlarının “Ya AKP’nin paketinden yanasınız, ya da statükodan” dayatması yaptığına atıf yapan Tuğluk, “3. bir yol olduğunu ve bu yolun bizleri gerçek demokrasiye götüreceğini dillendirmeliyiz” diye konuştu.
AKP VE CHP AYNI
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Korkut, AKP’nin demokratikleşme paketinde ne olduğunun anlaşılamadığını belirterek, anayasa paketinin de AKP’nin istemi doğrultusunda oluşturulduğuna dikkat çekti. Yargı konusu dışında CHP’nin de AKP’yle benzer bir çizgide olduğunu ifade eden Korkut, “Bu partilerin dışında, gerçekten demokratik bir anayasa yazılmalı. Ama bu tabandan gelen bir rüzgarla demokrasinin temellendirilmesiyle olur” dedi.
BDP’NİN MİSYONU ÖNEMLİ
MİT Eski Görevlisi Cevat Öneş, Türkiye halkının demokratikleşme talebini on yıllardır dile getirdiğini belirterek, yeni bir anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. Kürt siyasi hareketinin meclisteki mevcut partilerden farklı olarak kendini yenilediğini dile getiren Öneş, “Bu süreçte Kürt siyaseti yeni bir anayasa ve demokrasi talebini yükseltebilecek en önemli güç olabilir” ifadesini kullandı.
Panelin “Toplumsal Barış” konulu ikinci bölümünde konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Serpil Sancar ise, sorunun devlet tarafından reddetme, susturma, yok sayma hedefiyle çözülmek istendiğine dikkat çekti. Sancar, “Bana göre barış melezleşme, iç içe geçme, inkar etmeden, ayrı tutmadan kardeşleşmeyle gelecektir” diye konuştu.
3. CEPHE AÇILMALI
KESK Genel Başkanı Sami Evren de, emekçilerin demokrasi talebinde ısrarcı olmasını istedi. Öte yandan mevcut anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemez niteliğe sahip olduğunu bildiren Evren, “Değiştirilemez maddeler zaten toplumsal kavganın nedeni, bunlar değişmediği sürece barış olamaz. O yüzden bence de 3. cephe açılmalıdır” diye konuştu.
(Ankara/EVRENSEL)

ALTINOLUK’TA PANEL

Altınoluk’ta Emek Partisi Belge Örgütü tarafından “AKP Anayasası Değil, Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik Anayasa” paneli düzenlendi. Av.Yıldız İmrek Koluaçık ve Av. Hasan Hüseyin Evin’in konuşmacı olarak katıldığı paneli 200 kişi izledi. AKP anayasasının demokrasi getirmediğine dikkat çekilen konuşmalarda “AKP’nin kendi iktidarını sağlama almak için yaptığı bu anayasa demokratik değildir. İşçilerin, emekçilerin, Kürtlerin vb.nin anayasası demokratik olur” denildi.
www.evrensel.net