13 Mart 2011 10:00

'Çok ses, tek yürek'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde, tüm sağlık örgütlerinin katılımı ile Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan sağlıkçılar bugün Ankara’da “çok ses, tek yürek” olacak, taleplerini AKP Hükümetinin sağır kulaklarına duyuracak.AKP Hükümetinin 200

'Çok ses, tek yürek'

Paylaş

AKP Hükümetinin 2003 yılından beri uygulamaya koyduğu “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”yle, bütün sağlık çalışanlarını, halkı neoliberal politikalara teslim ettiğini, sağlığı parayla alınıp, satılan meta haline getirdiğini ifade eden sağlık örgütleri bugün Ankara’da olacak.

YENİDEN ‘EKİP’OLMAK İÇİN…

SES yaptığı açıklamada, “iş güvencemize, ücret güvencemize, demokratik haklarımıza sahip çıkmak, sağlıkta özelleştirmeye ‘dur’demek için ‘çok ses, tek yürek’ olarak, tüm illerden gelen üyelerimizle Ankara’da olacağız” dedi. Açıklamada, sağlık hizmetlerinin paralı olduğu,. Vergi, sigorta primi ödedikleri yetmiyormuş gibi katılım payı ve ücret ödedikleri, ilacı da parayla aldıkları açıklamada, “Ne yazık ki, para ödemeden sağlık hizmeti almak mümkün olmuyor” denildi. Sağlık emekçilerinin adım adım güvencelerini kaybettiği de vurgulanan açıklamada, “Bir de üstüne baskı ve sindirme politikaları ile karşı karşıya kaldıkları” dile getirildi. Açıklamada Ankara’ya çağrı yapılarak, “Artık ‘yeter’ diyoruz. Piyasacı sağlık politikalarını uygulayanlar bizi sürekli parçalıyor. Biz ısrarla birleşmek, yeniden ‘ekip’ olmak, haklarımızı örgütlü mücadeleyle almak istiyoruz” denildi.

Miting Tertip Komitesi Başkanı ve TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenledikleri “çok ses, tek yürek” eylemiyle taleplerini alanlara taşıyacaklarını söyledi.

‘ÇOK SES, TEK YÜREK’ DİYEN ÖRGÜTLER

Eylemi TTB, SES, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Medikal Radyoteknik Derneği (TMRT-DER), Çevre ve Sağlık Derneği (ÇSD), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Memurları Derneği (SMD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası (Sağlık-Söz-Sen) Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tabi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Hemşireler Derneği (THD) ortak düzenliyor.

ÜYELERİNE KATILIM ÇAĞRISI YAPTILAR

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Yönetim Kurulu da üyelerine mitingi katılım çağrısı yaparak, dernek olarak kendi pankartı altında katılacağını duyurdu. TPD’den üyelerine yapılan açıklamada, “Hem sağlık alanını giderek tahrip eden, hem de özlük haklarımıza yönelik ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir süreç yaşamaktayız” denilen açıklamada, bu saldırının “Tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarının mesleğini onurlu biçimde icra etme ve halkın sağlığını koruma uğraşısını engelleyen, hekim emeğini değersizleştiren bir sağlık ortamını gerçek kılma çabasının son icraatları” olduğunun altı çizildi.

TPD olarak TTB tarafından bugüne dek yürütülen “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik-Nitelikli Sağlık Hizmeti” mücadelesine her zaman katkı verdikleri hatırlatılan açıklamada, bunu sürdürecekleri de ifade edildi.

‘GÜN BİR ARADA OLMA, DAYANIŞMA GÜNÜ’

“Meslek grubumuzu her geçen gün daha şiddetli biçimde etkileyen ve geleceğimizi belirsizleştiren tüm uygulamalara gereken tepkiyi vermiş, bir meslek örgütü olarak üzerine düşen görevi, kimi zaman yürütülen karşı kampanyalara rağmen yaşama geçirmeye çalışmıştır” denilen açıklamada, “Gün bir arada olma ve dayanışma günüdür. Derneğimizin 15 yıldır yaşama geçirdiği temel ilkeleri olan ‘bilim, etik ve dayanışma’ bugün yaşanan gerçekliği anlamada ve umudu biriktirmede her sağlık çalışanına ışık olacak güçlü sözcükler olarak seslerimizde buluşacak, her katılan nefesle daha da gür çıkacaktır. Bunu gerçeğimiz yapmak için tüm meslektaşlarımızı 13 Martta Ankara’da bir arada olmaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.

MESLEK ÖRGÜTLERİ VE ALEVİLERDEN DESTEK

TMMOB ve bağlı odalar, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve bağlı Alevi örgütleri de yaptıkları açıklamalarla sağlık emekçilerinin “çok ses, tek yürek” eylemine katılacaklarını duyurdular.

Alevi örgütleri adına yapılan açıklamada, “Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve parasız olması, dahası devletin vatandaşın inanç alanına müdahalesinin ve çarpık laiklik anlayışının ülkemizde en belirgin yüzü olan Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılarak bütçesinin eğitim ve sağlık alanına aktarılması Alevi Bektaşi Federasyonunun ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin de vazgeçilmez talepleri arasındadır. (Ankara/EVRENSEL)


SAĞLIKÇILAR ANKARALIYI MİTİNGE ÇAĞIRDI

Sağlık örgütleri yöneticileri, Kızılay’da bildiri dağıtarak, Ankaralıyı “sağlık haklarına sahip çıkmaya”, mitinge katılmaya çağırdılar. TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun ve diğer sağlık örgütleri başkan ve yöneticileri dün Kızılay Güvenpark girişinde toplanıp, bildiri dağıttılar. Burada kısa bir açıklama yapan Eriş Bilaloğlu, “sağlık haktır, herkese sağlık ve güvenli gelecek” talebiyle bugün Ankara Sıhhiye Meydanı’nda yapacakları mitinge çağrı yaptı. Hekimi, hemşiresi, eczacısı, diğer sağlıkçılarla “herkese sağlık, güvenli gelecek” diyeceklerini belirterek, bu konunun sadece sağlıkçıları değil, halkı da yakından ilgilendirdiğini söyledi. Bu eylemleriyle AKP Hükümeti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın teşhiri ve taleplerini dile getirmekte ısrarlı olacaklarını belirten Bilaloğlu, “çok ses, tek yürek” sloganıyla yaptıkları bu eylemin bir son değil, bir mücadelenin, sürecin başlangıcı olacağını söyledi. Bu mücadeleyi giderek büyüteceklerini vurgulayan Bilaloğlu, Ankaralıları, halkı “kendi sağlık hakkı için sağlıkçılarla birlikte olmaya” çağırdı. Bilaloğlu, “Bizimle birlikte olun. Çok ses, tek yürek olalım” dedi.

Açıklamanın ardından Bilaloğlu, Bedriye Yorgun ve diğer sağlık örgütleri yöneticileri ile Kızılay’da “Sağlıkta özelleştirme karşı ‘çok ses, tek yürek’ 13 Mart mitingi için yerinizi ayırttınız mı?” yazılı ve taleplerin yer aldığı el ilanlarını, bildirileri dağıttılar. (Ankara/EVRENSEL)


HAYDE GİDELİM, HAYDE HAYDE ANKARA’YA GİDELİM!!!

TTB-Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) yaptığı yazılı açıklama ile 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Ankara’da olacaklarını dile getirdi. Ankara’da yapılan “çok ses, tek yürek” mitingine çağrı yapılan açıklamada “Bizler TTB-Tıp Öğrencileri Kolu olarak SSGSS’nin tüm sağlık kollarında yarattığı kaos ortamında öğretim görevlilerinden sağlık personeline kadar herkesin alanlara çıktığı bir zamanda tüm tıp öğrencilerini ve sağlık alanındaki öğrencileri geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. On binler çok ses tek yürek olmaya giderken haydi bizler de nitelikli tıp eğitimi, özerk bilimsel üniversite; eşit,parasız ,ulaşılabilir, ana dilde sağlık hizmeti için sesimizi yükseltelim tek yumruk olalım” denildi.


13 MARTTA ANKARA’DAYIZ!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yaptığı açıklama ile çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet çalışanı örgütünün birlikte düzenlediği “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı: Çok Ses Tek Yürek” mitingine katılacaklarını belirtti.

Emek ve demokrasi mücadelesinde her zaman birlikte olduğumuz Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacılar Birliği (TEB) gibi kardeş örgütlerimizin; “Sağlık emekçilerinin güvenceli çalışma hakkı ve herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık’ talepleriyle düzenledikleri mitinge sesimizle, yüreğimizle katılacağız” denilen açıklamada, Mavi yakalılar olarak beyaz gömleklileri yalnız bırakmayacaklarını, sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı bayram havasında kutlayabilmesi için 13 Mart 2011’de Ankara’da yanlarında olacakları belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Özelleştirme sadece özelleştirme değildir

SONRAKİ HABER

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa