Emekçiler haklarına alanlarda sahip çıkacak

UZUNCA bir süredir hazırlanan konjönktör paketleriyle çıktığı raya geri çekilmeye çalışılan İsviçre ekonomisinin...


UZUNCA bir süredir hazırlanan konjönktör paketleriyle çıktığı raya geri çekilmeye çalışılan İsviçre ekonomisinin, liberal sermaye çevrelerinin beklediği biçimde kendini toparlayamaması ve reel ekonomik döngü için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanmasında yaşanan zorluklar, 1 Mayıs öncesinde, İsviçre sermayesini daha da saldırganlaştırdı. Her hafta emekçileri ve kazanılmış haklarını hedefleyen başka planlarla, kamuoyu önüne paketler çıkarılıyor. Halk oylamasına takılarak geri çevrilen saldırı paketlerinin yerlerine, çekmecelerde tutulan diğer paketler çıkarılarak açılıyor.
Aynı dönem içerisinde kriz sonucunda ortaya çıkan tabloyu; batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve devletin el atmasıyla ayakta tutturulan UBS ve içinde bulunduğu duruma indirgeyerek, krizden kurtulmanın bedelini de emekçilerin daha fazla fedakarlığına bağlayan sermaye, bir biçimde kısa çalışmaya, ücretsiz izinlere ve ücret düşüklüğüne razı edilen işçileri; Clariant, Deisswil Karton, Lonza vb. işletmelerde olduğu gibi toplu olarak kapı dışına koymayı da ihmal etmedi. Özellikle sendikaların ve benzer diğer işçi örgütlenmelerinin uzlaşmacı kanatlarının, hükümetlerin hazırladığı planlara, kimi zaman yarı açık kimi zaman da açık bir biçimde destek vermesi, bazı işkollarında işçi temsilcisi toplantılarının “Krizi atlatmasında sermayeye nasıl yardımcı olabiliriz” toplantılarına dönüşmesi, son döneme kadar hayata geçirilmeye çalışılan saldırı planlarına karşı aktif mücadele eğilimini azaltsa da, toplu işten atmaların artması ve işsizliğin son yüzyılın en üst seviyelerine kadar çıkması, hak gaspları ve bağlı gelişmeler, mücadele eğilimindeki bu düşüşün kısmen durmasına ve özellikle de sanayi malları üretiminin ağırlıkta olduğu sektörlerde işçiler arasında uç veren kararlı mücadele tutumunun pekişmesine neden oldu. Bu eğilimlerin güç kazandığı işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarına katılım ve taleplerin alanlara yansımasında belirgin bir yükseliş olacağını söylemek mümkün. Emeklilik ücretlerinin düşürülmesini öngören yasa tasarısının halk tarafından reddedilmesi ve akabinde işsizlik parası ödeme süresinin düşürülmesi için karar birliğine giren parlamentodaki sağ liberal parti bürokratlarının benzer arayışları, hizmet ve perakende satış sektöründe bulunan Migros, Coop gibi gıda tekellerinin işçi ücretleri ve emeklilik yaşı üzerindeki baskısını artırması; sınır bölgelerinde yapılan kontrollerde birçok işyerinde kaçak, güvencesiz ve düşük ücretle işçi çalıştırmanın arttığını gösteren verilerin ortaya çıkması, İsviçre Sendikalar Birliği (SGB), Unia ve VPOD gibi sendikaların 1 Mayıs öncesinde yürüttüğü faaliyetlerin ve alanlara yansıtacağı taleplerin temelini oluşturdu.
İş, ücret güvencesi ve erken emeklilik hakkını merkezine alan taleplerin İsviçre’de yapılacak 1 Mayıs etkinliklerinde öne çıkacağı, öte taraftan da devam eden krizin bedelinin sermayeye ödettirilmesi için emekçiler cephesinin daha kararlı bir mücadele eğilimi içerisine girmesini öne çıkaran istek ve eğilimlerinde genel halk tabakası içerisinde de destek görmesi, UBS ve etrafında cereyan eden aldatmaca propagandaya kulak asılmaması, emekçilerin açlığı pahasına milyarlarca prim alan holding şeflerine gösterilen ayrıcalıklara son verilmesi gibi talepler, alanlarda kendine yer bulacak talepler. (İsviçre/EVRENSEL)
Haydar Sancar
www.evrensel.net