BU BİRLİĞE KARŞIYIZ!!!

Sağlıkta dönüşümün diğer bir ayağı olan kamu hastane birlikleri yasa tasarısı son dönemde sıkça tartışılıyor.


Sağlıkta dönüşümün diğer bir ayağı olan kamu hastane birlikleri yasa tasarısı son dönemde sıkça tartışılıyor. Sağlık çalışanlarının çoğu bu yasaya karşı çıkıyor. Peki bu yasa tasarısı neleri öngörüyor?
Tasarıya göre bir veya birkaç ildeki hastaneler birleştirilecek ve kurulan bu birlikler ekonomik ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak. Sağlık çalışanlarının maaşları da hastane bütçesinden ödenecek. Birlikleri yöneten yönetim kurulları olacak ve bu yönetim kurulunda sanayi/ticaret odası ve vali de yer alıyor. Hastaneler sınıflara ayrılacak ve herkes bütçesinin yettiği hastaneye gidecek. Bu yasayla birlikte verimsiz olduğu düşünülen hastaneler satılabilecek, işletilebilecek ya da işlettirilebilecek. Bu yasa sağlık çalışanlarına da sözleşmeli güvencesiz çalışmayı dayatıyor.
Bütün yönleriyle olumsuz olan bu yasayı Kocaeli üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerine sorduk. Tıp fakültesi dönem 2 öğrencisi Ferhat çeçen kamu hastaneleri birliği yasa tasarısının, mevcut yaklaşık 800 tane kamu hastanesini özelleştirerek birer ticarethaneye dönüştürmeyi öngören bir yasa tasarısı olduğunu, zira her ilde kamu hastaneler birliğinin oluşturulması ve yöneticilerden ikisinin sanayi ve ticaret odalarından seçilecek olmasının bunun en büyük kanıtı olduğunu vurguladı. Hastanelerin derecelendirilerek hastaya göre farklı ücretlendirmeler getirileceğini belirten çeçen bir bakıma ‘’paran kadar sağlık’’ düşüncesinin öngörüldüğünü vurguladı. Bu yasayla hastanenin işletme hastaların ise müşteri olarak görüldüğünü, sağlık çalışanlarının özlük haklarının elinden alınacağını söyledi. Çeçen son olarak sağlık gibi devletin vermesi gereken önemli bir hizmeti sermayenin insafına bırakan bu yasa tasarısı sağlığa çok büyük bir darbe vuracaktır şeklinde konuştu.
Bir diğer tıp öğrencisi turan şahin ise bu tasarı ile beraber kamu hastanelerinin birer işletme haline getirilip rekabetçi piyasaların acımasız ellerine bırakılmak istendiğini vurgulayarak asıl amacın hastane çalışanlarının ve hastaların sağlık yükünü devlet tekelinden çıkarmak olduğunu, yapılan düzenlemelerin mantıklı gibi görünse de özünde hasta ve hastalık konusunda maddi kaygıları ön plana çıkarttığı için kesinlikle bir tıp fakültesi öğrencisi olarak bu yasayı desteklemediğini ve sağlık hakkının eşit bir paydada verilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.
Ayrıca arkadaşlarımız bu yasanın neleri öngördüğü konusunda birçok sağlık öğrencisi ve çalışanının bilgisi olmadığını bunun için hafta içi sağlık yüksek okulu öğrencileri ile birlikte bir panel düzenleyeceklerini bildirdi.
Zeynep Ay/Hacer Yıldırım
www.evrensel.net