İzmir Tabip Odası Genel Kurulu’nu yaptı

İZMİR Tabip Odası’nın 2010-2012 dönemi Olağan Genel Kurulu hafta sonu gerçekleşti.


İZMİR Tabip Odası’nın 2010-2012 dönemi Olağan Genel Kurulu hafta sonu gerçekleşti.
Dr. Mustafa Vatansever başkanlığındaki Demokratik Katılımcı Hekimler ile Prof. Dr. Erdener Özer başkanlığındaki Hekim Güçbirliği listelerinin yarıştığı seçimlerde Prof. Dr. Erdener Özer başkanlığındaki Hekim Güçbirliği Grubu (HGG) kazandı. Oylama sonucunda 7 kişilik Yönetim Kurulu’nun, 5 kişilik Onur Kurulu’nun ve 3 kişilik Denetleme Kurulu’nun tamamı Hekim Güçbirliği Grubu adaylarından oluştu.
Hekim Güçbirliği Grubu ayrıca, İzmir’in Türk Tabipler Birliği Genel Kurulu delege sayısı olan 15 delegenin 12’sine sahip olurken, Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu ise 3 delege ile temsil edilme hakkı kazandı.
İzmir’de görev yapan 6 bini aşkın hekiminin ise, sadece 2517’si sandık başına gidip oy kullandığı
GERGİN GENEL KURUL
Seçimler öncesi 1 Mayıs günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) gerçekleşen İTO 2010-2012 Dönemi Olağan Genel Kurulu’nda seçimlere katılan Demokratik Katılımcı Hekimler ve Hekim Güçbirliği arasında çeşitli tartışmalarda yaşandı.
Mevcut başkan Suat Kaptaner’in iki dönem üst üste başkanlık yapmasının ardından tüzük gereği yeniden aday olmadığı seçimlerde, geçmiş dönem yürüttükleri faaliyet biçimi Demokratik Hekimler tarafından sorgulandı. İzmir Tabip Odası’nın Suat Kaptaner başkanlığındaki yönetiminin hem hekimler arasında hem de birçok sosyal konuda ırkçı bir tutum aldığı yönünde eleştiriler tansiyonu yükseltti.
‘BİRBİRİMİZE SALDIRMAMALIYIZ’
Mustafa Vatansever’in aday olduğu Demokratik Katılımcı Hekimler’le birlikte hareket eden TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve odanın iki dönem önceki başkanı Zeki Gül genel kurulda yaptığı konuşmada, etnik kimliği ile ilgili baskılara maruz kaldığını ve yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.
Konuşmasında bir arada kardeşçe yaşamanın değerini vurgulayan Gül, “9 yıldır etnik kökenim üzerinden bilim toplantılarında yıpratılıyorum. Bu konuda Onur Kurulu’nun harekete geçmesi lazım. Toplantılarda sürekli ’Zeki Gül Kürt’tür’deniliyor. Evet ben Erzurumluyum. Nefretle değil kardeşçe bir arada yaşamamız gerekiyor. Birbirimize ve değerlerimize saldırmayalım” dedi.
Zeki Gül, Suat Kaptaner’in eşi Jale Kaptaner’in, ABD Fahri İzmir Konsolosu olduğunu belirterek, “Amerikan konsolosunun eşi olan biri tarafından Amerikancı olarak suçlanmak ağırıma gidiyor. Birbirimize ve değerlerimize saldırmayalım, ülke için bir arada olalım” diye konuştu.
Gül’ün konuşmasının ardından genel kurula katılan hekimler, mevcut yönetimi Hekim Meclisi’ni kapatmak, komisyonların işlevsiz kalması, doktorlardan kopuk olmak gibi konularda eleştirdi.
Eleştirilere yanıt veren ve Hekim Güçbirliği ile birlikte hareket eden mevcut Başkan Suat Kaptaner, asıl etnik tartışmayı TTB Başkanı’nın Diyarbakır’da yaptığını iddia etti.
Seçimler, 2 Mayıs sabah saat dokuzda başlayıp 17’ye kadar sürdü. Hekimler, İzmir Tabip Odası karşısında, Alsancak Nevvar Salih İşgören İlköğretim Okulu’nda kurulan sandıklarda oy kullandı. (İzmir/EVRENSEL)

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI SEÇİMİ
Adana- Osmaniye Tabip Odası 2010-2012 dönemi olağan genel kurulu yapıldı. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Adana Tabip Odası toplantı salonunda yapılan oy verme işlemi ile Olağan Genel Kurul sona erdi.
1330 hekimin oy kullandığı Genel Kurulda Dr. Rıza Mete tekrar başkanlığa seçildi. Oy verme işleminde 1330 hekim oy kullandı. 19 oy geçersiz sayıldığı Genel Kurulda 1311 oy geçerli sayıldı. Dr. Rıza Mete’nin başkanlığını yaptığı Etkin Demokrat Hekimler Grubundan 4 kişi, Dr. Halit Atik’in başkanlığını yaptığı Demokratik Birlik Grubundan 3 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Adana-Osmaniye Tabip Odası yeni yönetim kurulu Dr. Rıza Mete, Dr. Nuh Demirpas, Dr. Cem Kaan Parsak, Dr. Can Eren, Dr. Halit Atik, Dr. A. Hamdi Karanfil ve Dr. A. Hayri Tohma’dan oluştu.
www.evrensel.net