Siyanürcü şirket bakalım şimdi ne yapacak?

Danıştay 6. Dairesi Bergama’daki Ovacık Altın madeni ile ilgili iki yeni yürütmeyi durdurma kararı verdi.


Danıştay 6. Dairesi Bergama’daki Ovacık Altın madeni ile ilgili iki yeni yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bergama köylülerinin açtığı ilk davada Havran Küçükdere’deki altın madeninden gelen toprakların Ovacık’taki tesislerde siyanür liçi ile işleme tabii tutulması yöntemine Danıştay “dur” dedi.
Danıştay’ın aynı dairesi tarafından verilen ikinci karar ise birincisiyle bağlantılı. Bergamalılar “Küçükdere’nin toprağı buraya gelmesin” diye dava açıp kazanmışken, Havran’dan bir grup vatandaş da “Küçükdere toprağı Bergama’ya gitmesin” diye dava açmıştı. Danıştay bu istemi de kabul eti. Danıştay, yurttaşların her iki altın madeninin sahibi Koza Altın’a açtıkları iki davada da yürütmeyi durdurdu. Havranlılar ‘toprağımız gitmesin’ diyor, Bergamalılar bu toprağı istemiyor, Danıştay’da “siz haklısınız” kararı veriyor. Peki şimdi ne olacak?
TOPRAK YERİNDE KALSIN
Bergama’daki Ovacık Altın Madeni yıllardır birçok mahkeme kararına ve yöre köylülerinin yıllar süren direnişlerine rağmen siyasi iktidarların koruyup kollaması sonucu hâlâ faaliyetlerine devam ediyor. Gündeme geldiği 20 yılı aşkın zamandan bu yana birçok kez ad ve el değiştiren altın madeni son olarak Normandy Şirketi tarafından Koza Altın A.Ş’ye satılmıştı.
Şirket Ovacık’taki cevherin bitmesi üzerine yakın yerlerdeki kendisine ait diğer işletmelerden cevher getirerek, burada siyanür tesisinde altını ayrıştırıyordu. Havran Küçükdere’deki altın madeninden kamyonlarla Bergama’ya taşınan cevherle ilgili iki farklı dava açılmıştı. Küçükdere’deki işletmeyi bir taş ocağı gibi değerlendiren ve ÇED olumlu belgesi almayan şirkete karşı başta Balıkesir Körfez Belediyeler Birliği olmak üzere aralarında turizmciler, zeytin üreticileri ve hukukçuların olduğu onun üzerinde kişi ve kurum tarafından dava açılmıştı. Davacılar siyanür liçi yöntemi ile yapılan altın işletmeciliğinin zararlarını sıralayıp, şirketin ÇED’den muaf tutulmasının yasalara aykırı olduğunu, buradaki madenciliğin zeytinciliğe büyük zararları olacağını dile getiriyorlardı. Küçükdere’deki işletmeden Ovacık’a getirilen cevherle ilgili bir başka dava da bir grup Bergama köylüsü tarafından açılmıştı. Bu davada da toprakların Bergama’ya getirilmesinin iptali istenirken, açılan diğer dava gibi Zeytincilik Yasası’na vurgu yapılarak yürütmenin durdurulması isteniyordu.
Balıkesir İdare Mahkemesi açılan her iki davayı da reddetmesi üzerine dosya Danıştay’da temyiz edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Danıştay 6. Dairesi her iki dosyada da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Havran’lıların “Maden de ÇED aransın, zeytinliklere zararı var, topraklar Bergama’ya gitmesin” taleplerini yerinde bulan Danıştay, Bergamalıların da “Topraklar buraya gelmesin, bizim topraklarımız kirlenmesin” itirazlarını da haklı bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. (İzmir/EVRENSEL)

29 GÜN KAPATIR 30. GÜN AÇARLAR!
BU kararların ardından yetkililerin Bergama’da ne gibi bir işlem yapacağı ile ilgili sorumuza davayı açan Bergama köylülerini avukatı Senih Özay, acı bir gülümsemeyle yanıt veriyor; “Şimdi ben bu kararları Valiliklere ve ilgili Bakanlığa göndereceğim. Havran’dan toprak gelmesi durdurulsun. Bergamalılar bu toprağı istemiyor. Zaten Danıştay’da bu yönde karar verdi, diyeceğim. Bu ilgili yerlerden büyük ihtimal 29 gün sonra ‘tamam işlem durduruldu’ diye bir yanıt gelecek. 30. günde bizim aldığımız bu yargı kararını ortadan kaldıracak yeni bir yönetmelik, kanun vs’ye dayanılarak yeniden altın madenine izin verilecek! Ama bakarsınız halkımız, milletvekilleri, odalar, doktorlar harekete geçiverirler, hukukun uygulanmasını isterler. Bu umudumuzu da kaybetmiyoruz.”
Özer Akdemir
www.evrensel.net