KISMi DEGiL TAM iPTAL

TTB Anayasa Mahkemesi’nin tam gün yasasını kısmi iptalini, “Düne göre daha olumlu” diye değerlendirdi. Ancak şimdi de kamuda çalışan hekimler sorunu çıkacak gibi.


TTB Anayasa Mahkemesi’nin tam gün yasasını kısmi iptalini, “Düne göre daha olumlu” diye değerlendirdi. Ancak şimdi de kamuda çalışan hekimler sorunu çıkacak gibi.
TTB, kararın kamudaki hekimleri de kapsadığını belirtirken Sağlık Bakanlığı tersi görüşte. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin performansı iptaliyle Meclis’teki Kamu Hastane Birlikleri tasarısının temel dayanağının ortadan kalktığı, bakanlığın tasarıyı çekmesi gerektiği de belirtiliyor.
Kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen, 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalini TTB “Düne göre olumlu”, Sağlık Bakanlığı ise “Olumsuz” buldu. Kararla, üniversitede çalışan uzman hekimler muayenehane açabilecek, ancak şimdi de kamuda çalışan hekimlerle ilgili yeni bir tartışma başlayacak.
Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri basın toplantısıyla kararı değerlendirdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, Genel Sekreter Feride Aksu Tanık, Merkez Konsey Üyesi Özdemir Aktan ve Av. Ziynet Özçelik’in de katıldığı toplantıda, “Bu bir süreçtir. Sağlıkta dönüşümün bir aşamasıdır” diye değerlendirdiği Tam Gün Yasası’na itirazlarını, 120 bin hekimin ve halkın yararına yaptıklarını söyledi. Kısmi iptali, “Düne göre daha olumlu bir noktaya gelinmiştir, ancak arzu ettiğimiz bir karar da verilmemiştir” diye değerlendiren Bilaloğlu, TTB olarak yasanın bütünüyle iptalini istediklerini hatırlattı.
‘PERFORMANS’A İPTAL
Hekimlere, “Performansa dayalı ücretlendirme sistemi” getiren maddenin oybirliği ile iptal edildiğini belirten Bilaloğlu, baştan beri ücretlerin hem belli bir düzeyde, hem de güvenli olması gerektiğini savunduklarını söyledi.
Kararla hekimlerin çalışma alanına getirilen sınırlamaların kaldırıldığını da hatırlatan Bilaloğlu, bütün hekimlerin, TTB’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ve bu yasaya karşı çok özenli, dikkatli bir mücadele yürüttüğünü bilmelerini istedi. Bundan sonra hak kaybına uğrayabilecek hekimlerin kişisel davalar açabileceklerini belirten Bilaloğlu, TTB olarak hukuki destek vereceklerini ve şimdiden buna hazır olduklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı’nın ve hükümetin bu konuyu “inat” meselesi olarak görmemesini ve kararı dar yorumlamamasını isteyen Bilaloğlu, mahkeme kararının hem halkın hem de hekimlerin yararına bir çerçevede yorumlanmasını önerdi.
BU KEZ 657 TARTIŞMASI YAŞANACAK
TTB’nin Avukatı Ziynet Özçelik ise Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan, “Kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır” açıklamasının mahkeme kararına uygun olmadığını söyledi. Özçelik, kamuda çalışan hekimlerin işyeri hekimliği de yapabileceğini, hekimlerin serbestçe çalışmasını sınırlayan maddenin ortadan kaldırılmasının kamuda çalışan hekimleri de kapsadığını savundu.
Hekimlerin birden fazla yerde çalışmasına olanak sağlayan 2368 sayılı Yasa’nın “Tam Gün Yasası” ile ortadan kaldırıldığını, bu durumun da bir belirsizlik yaratabileceğini belirten Özçelik, kararla, kamuda görev yapan hekimlerin de serbest çalışmalarına olanak tanındığını ancak, Sağlık Bakanlığı’nın memurların ticaret ve kazanç getiren faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesini dar bir şekilde yorumlayıp, hekimlere disiplin soruşturması açabileceğini ifade etti. TTB’nin bu ihtimali değerlendirerek, şimdiden çalışmalar başlattığını, örnek dilekçeler hazırlandığını belirten Özçelik, hekimlerin buna karşı kişisel olarak idari yargıya dava açılabileceklerini söyledi.
‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ISRARINDAN VAZGEÇİN’
TTB Genel Sekreteri Tanık, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla, Meclis gündemindeki Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nın temel unsurlarından olan performansın ortadan kaldırıldığını söyledi.
Tanık, bundan sonra Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ısrarından vazgeçmeye, programı kökten gözden geçirmeye çağırdı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, “Üniversite öğretim üyeleri dışında, kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır” açıklaması, hekimlerle Sağlık Bakanlığı arasında yeni bir tartışmayı da başlatacak gibi gözüküyor.
(Ankara/EVRENSEL)

BAKAN AKDAĞ YİNE TTB’Yİ HEDEF ALDI
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anayasa Mahkemesi kararını televizyon kanallarında değerlendirdi. TTB’yi sert sözlerle eleştiren Bakan Akdağ, TTB için “tuzu kuru” ifadesini kullandı. “TTB meslek örgütünden daha çok sosyalist bir örgüt” diyen Akdağ TTB’nin halka “Doktora muayene olup para verin” dediğini iddia etti. Türkiye’nin sosyal devlet olduğunu iddia eden Bakan Akdağ, TTB’yi CHP gibi olmakla suçladı.
www.evrensel.net