TTB: ‘Sağlık Bakanlığı hukuku ihlal ediyor’

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dün valilikler aracılığıyla il sağlık müdürlüklerine...


Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dün valilikler aracılığıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen ve web sitesinde yayınlanan yazıda, 30 Temmuz 2010 tarihinden sonra kamuda çalışan hekimlerin yalnızca kamuda mesleklerini icra edebilecekleri belirtildi. Hükümetin “Tam gün Yasası”nın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından bakanlık, mahkeme kararının sadece üniversite öğretim üyelerini ilgilendirdiğini iddia ederek, 30 Temmuz’dan itibaren kamuda çalışan hekimlerin dışarıda mesleklerini icra etmeleri halinde cezalandırılacaklarını duyurmuştu. Danıştay, TTB’nin yaptığı başvuru üzerine Bakanlığın bu yöndeki uygulamasının yürütmesini durdurmuştu.
Ancak Bakanlık mahkeme kararlarına rağmen dün il sağlık müdürlüklerine yazı göndererek, “Kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının mümkün olmadığını” belirtip, hekimleri tehdit etti.
Sağlık Bakanlığı’nın yazısını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakanlığın bu yazıyla, Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay 5. Dairesi’nin kararlarını yok saydığını, “Mahkeme kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı” yönündeki kuralına açıkça aykırı davrandığını ve hukuku ihlal ettiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net