Yüksek Basınç Hattı devri Danıştay’da

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), BOTAŞ’ın mülkiyetindeki Yüksek Basınç Hattı’nın özelleştirme ihalesinin hemen öncesinde Başkent...


TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), BOTAŞ’ın mülkiyetindeki Yüksek Basınç Hattı’nın özelleştirme ihalesinin hemen öncesinde Başkent Doğalgaz’a devredilmesini sağlayan Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın iptali için Danıştay’a dava açtı.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ali Ekber Çakar, “BOTAŞ mülkiyetindeki Baymina Santraline doğalgaz ileten Yüksek Basınç Hatlarının BOTAŞ’tan alarak Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye devreden; haksız ve hukuksuz bir şekilde örtülü ve dolaylı olarak özelleştirme kapsamına sokan Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı yasa ve hukuka aykırıdır” dedi.
YPK İÇİN ERTELENDİ’
Bu özelleştirme sürecinde ilk ihalede en yüksek teklif veren firmanın ihale bedelini ödeyememesi sonucu yetkinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) geçtiğini belirten Çakar, ÖİB’in yeniden başlattığı özelleştirme sürecinde, ABB’nin Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’deki hisselerinin yüzde 80’inin devri için açılan ihaleye teklif verme süresinin bilinmeyen bir nedenle bir ay sonrasına ertelendiğini hatırlattı. Çakar, “Ancak sonradan anlaşılmıştır ki, ihale BOTAŞ’ın mülkiyetinde olup Baymina Suez Doğalgaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santraline gaz ileten Yüksek Basınç Hattı’nın özelleştirme öncesinde Başkent Doğalgaz Dağıtıma devrini sağlayan YPK’nın kararı için ertelenmiştir. Nitekim Başkent Doğalgaz Dağıtım, YPK kararının ardından yapılan açık artırma ile 1 milyar 211 milyon dolarla MMEKA AŞ’ye verilmiştir” dedi.
KAYNAKLAR ÖZEL SEKTÖRE AKTARILIYOR
Yapılan devir işleminin kamu yararına aykırı olduğunu ve kamunun zarar ettirildiğini belirten Çakar, “YPK kararının gerekçesi, kamuoyuna Başkent Doğalgaz Dağıtımın ‘Satış bedelini yükseltmek’ olarak yansıtılmıştır. Buna göre daha önce iptal edilmek zorunda kalınan ihalenin daha da yükselmesi gerekeceği açıktır. Ancak son ihalenin ilk ihaleden daha düşük bir bedelle gerçekleştirilmesi, kamunun zarar ettirildiğini, kamu kaynaklarının özel sektöre aktarıldığını göstermektedir” dedi.
Çakar, YPK kararının hiçbir yerde yayınlanmadığını, temin edebilmek için DPT Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yaptıkları başvurulardan da yanıt alamadıklarını, kurumların birbirlerine yönlendirdiklerini anlattı. YPK kararlarının “Gizli, hizmete özel ya da yargı denetiminden soyut olduğu” yönünde herhangi anayasal ve yasal bir düzenleme bulunmadığını kaydeden Çakar, bu durumun idarenin şeffaflığı ilkesinin zedelendiğini, keyfiliğin egemen olduğunu dile getirdi.
(Ankara/EVRENSEL)

ÜÇ DAVA AÇMIŞTI
TMMOB MMO, Başkent Doğalgaz AŞ’nin özelleştirme sürecinde üç ayrı dava açmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihale ilanı ve dayanağı olan 15 Haziran 2007 tarihli Belediye Meclis Kararı, Rekabet Kurulunun 24 Temmuz 2008 tarihli devir işlemine izin veren kararı ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2 Temmuz 2009 tarihli Başkent Doğalgaz Dağıtım hisselerinin yüzde 80’inin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ve satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin kararı iptal istemiyle MMO tarafından Danıştaya götürülmüştü.
www.evrensel.net