Bir sınav komedisi daha

Sınav komedilerine bu kez de Çalışma Bakanlığı’nda yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı eklendi. Sorular sınava girecek adaylar tarafından kopyalanınca Bakanlık, soruları değiştirmek zorunda kaldı.


Sınav komedilerine bu kez de Çalışma Bakanlığı’nda yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı eklendi. Sorular sınava girecek adaylar tarafından kopyalanınca Bakanlık, soruları değiştirmek zorunda kaldı. Üstelik, APK Uzmanı F.A. sınava girmeyeceği düşüncesiyle Sınav Kurulu’nda yedek üye olarak görevlendirildi. Ancak adı geçenin sınava gireceği ile ilgili bilgi alınması üzerine, F.A. sınav ilanına çıkılmadan komisyondan çıkarıldı.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavındaki ilginç olay CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in verdiği yanıt ile ortaya çıktı.
KOMİSYON KURULDU
Dinçer, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan protokol gereği 11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili olarak, Sınav Komisyonu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı tarafından sınava katılacak adaylara verilen “sendikalar mevzuatı” konulu dersin sunumu sırasında Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen soruların bazı personel tarafından görüldüğünü bildirdi. Dinçer soruları yeniden hazırlayan komisyonun yedek üyeleri arasında bulunduğu iddia edilen F.A.’nın da aynı zamanda sınava girecekler arasında yer alan adaylardan biri olduğu iddiaları üzerine, konu hakkında inceleme yapmak üzere Müsteşar yardımcılarının görevlendirildiğini belirtti.
SORULAR KOPYALANMIŞ AMA GÖRÜLMEMİŞ!
Olayı itiraf eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, şöyle dedi: “Müsteşar yardımcıları tarafından yapılan incelemede; Sınav Komisyonu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı tarafından sınava katılacak adaylara verilen dersin anlatımına ilişkin sunumun bulunduğu flash bellekte, Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen ham sınav sorularının bulunduğu ve bellekten sınava girecek adaylar tarafından kopyalama yapıldığı, kopyalamalar somasında ‘sorular’ isimli word dosyasının adaylar tarafından görüldüğü, ancak soruların içeriğinin görüldüğüne ve dosyasının kopyalandığına ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Sorulara ait dosyanın kopyalandığına ilişkin adaylar arasında çok yaygın bir kanaatin oluşması nedeniyle, sınavın objektif yapıldığı hususunun güçlendirilmesi için bazı adaylar tarafından görüldüğü ya da alındığı iddia edilen ham soruların tüm adaylara duyurulmasının uygun olacağı, yine Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen ham soruların iptal edilerek yeniden hazırlanması ve sınav komisyonunun asil üyesi olan Genel Müdür Yardımcısının sınav komisyonundan çıkarılması hususunda önerilerde bulunulmuştur.
Bunun üzerine belirtilen öneriler doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen sınav soruları Bakanlık web sitesinde duyurulmuş, sorular yeniden hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş, asil üye olan Genel Müdür Yardımcısı sınav komisyonundan çıkarılmıştır.”
SINAV KURULUNA SINAVA GİRECEK KİŞİ ALINDI
APK Uzmanı F.A.’nın sınava girmeyeceği düşüncesiyle yedek üye olarak komisyonda görevlendirildiğini belirten Bakan Dinçer, “Ancak adı geçenin sınava gireceği ile ilgili bilgi alınması üzerine, sınavla ilgili sınav ilanına çıkılmadan komisyondan çıkarılmış ve sınavla ilgili hiçbir çalışmaya katılmamıştır. Bakanlıkta uzun süredir gerçekleştirilemeyen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı güven ortamı içerisinde yapılarak tamamlanmıştır” dedi. (ANKARA)
www.evrensel.net