Sağlıkçılardan angaryaya tepki

TAM Gün Yasası’na bir tepki de Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi emekçilerinden geldi.


TAM Gün Yasası’na bir tepki de Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi emekçilerinden geldi. SES Bakırköy Şubesinin çağrısıyla yapılan eylemde konuşan İşyeri Temsilcisi Zehra Dinç, hükümetin genelgeyle 8 saat olan çalışma sürelerini 9 saate çıkardığını ve angarya dayattığını söyledi.
Bunu kabul etmeyeceklerini söyleyen Zehra Dinç, şu talepleri sıraladı: “8 saatlik kesintisiz mesai uygulansın. Radyoloji birimlerinde 7 saat uygulamasına başlamadan önce tüm birimler kanun ve yönetmeliklerde yazılan standartlara getirilerek çekim sayısı azaltılsın. Personel açığı giderilsin. Temel ücretlerimiz insanca yaşacak düzeye çıkarılsın.”
(İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net