Halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı

“Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile “Nüfus Planlaması Kanunu”nun çıkarılması konusunda çalışmalar yapan halk sağlığı önderlerinden Prof Dr. Nusret H. Fişek, ölümünün 20. yılında etkinliklerle anıldı.


“Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile “Nüfus Planlaması Kanunu”nun çıkarılması konusunda çalışmalar yapan halk sağlığı önderlerinden Prof Dr. Nusret H. Fişek, ölümünün 20. yılında etkinliklerle anıldı.
Önceki gün Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın da katkılarıyla düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu.
“Etik üzerine düşünce ortamı” konulu panel ile başlayan etkinlik, Nusret Fişek Ödüllerinin dağıtılması, 2. çalışan çocuk karikatürleri yarışması sergisi ve müzik dinletileriyle devam etti.
Panelde konuşan Prof Dr Gürhan Fişek, Nusret Fişek’in Başkanlığı yaptığı dönemde TTB’nin 12 Eylül döneminde gücünün sınırlı olduğunu fakat buna karşın pek çok kazanım elde ettiklerini, bu dönem ise şartların çok zor olduğunu ifade etti. Fişek, Nusret Fişek’in 12 Eylül darbecilerinin hüküm sürdüğü dönemde idam cezalarına ve açlık grevlerine karşı çıktığı için yargılandığını da hatırlattı.
‘ETİK ÜZERİNE DÜŞÜNCE ORTAMI’
“Etik üzerine düşünce ortamı” panelinde, “Eğitim Etiği” konusunda bilgi veren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof Dr Ahmet Makal, eğitim etiğinin belirlenmesi için eğitim sisteminin aktörlerini ortaya koymak gerektiğini dile getirdi. Makal, Türkiye’deki eğitim sisteminin bozukluğunun eğitimcilerin bireysel anlamda görevlerinden bağımsız olduğunu ve bir eğitimcinin ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede yaklaşması gerektiğini belirtti.
“Tutsaklanmış dinleyici” olarak tanımladığı bugünkü eğitim sistemi yapısı içerisindeki öğrencilerin, eğitimin niteliğine dair bir kanıt sunamayacaklarını belirten Makal, eğitimcilerin öğrenci ayrımı yapmadan, tarafsız ve nesnel olmaları gerektiğini vurguladı.
Yrd Doç Dr Aziz Çelik ise sendikal yaşamda ve siyasal yaşamdaki etik sorunlarının aşırı güç yoğunluğu nedeniyle benzerliğinin olduğuna vurgu yaparken, sendikacılığın bir meslek olarak algılanmasının etik sorunları beraberinde getirdiğini ifade etti.
‘HEKİMLER ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ DEĞİL’
TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ise “tıp etiği”konulu konuşmasında, kapitalizm ile birlikte tıbbi endüstrinin bütünüyle değişerek günümüzde geldiği noktada, hekimlerin bağımsız olmadıklarını ve mesleklerini özgürce icra edemediklerini ifade etti. Mesleki özgürlük/bağımsızlık konusuna vurgu yapan Bilaloğlu, etik sorunların bağımlılık ilişkilerindeki çatışmalardan ortaya çıktığını ve bu bağımlılık ilişkilerini irdelemek, deşifre etmek ve bunlardan arınmanın yollarını aramak gerektiğini belirtti.
Bilaloğlu, aynı zamanda etik anlamda özerkliğin değerlendirilmesindeki en önemli esasın hastanın “sağlık hakkı”nın korunması olduğunu da kaydetti.
Panel’in ardından Nusret Fişek anısına verilen ödüller dağıtıldı. Törende Nusret Fişek Halk Sağlığı ödülü Prof Dr Ahmet Hamdi Aytekin’e, Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü, Mersin Tarsus merkez 6 No’lu sağlık ocağına verildi.
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’ın da 2. Çalışan Çocuklar Karikatür yarışması ödüllerini verdiği etkinlik; çalışan çocuk karikatürleri yarışması sergisi ve Keman-Piyano dinletisi ile sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net