‘Ağız ve diş sağlığında yaşanan sorunlar giderilsin’

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 22-28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda bu alanda yaşanan sorunların giderilmesini istedi.


SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 22-28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda bu alanda yaşanan sorunların giderilmesini istedi.
SES 22-28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde hizmet sunan diş hekiminden hemşiresine, diş teknisyeninden taşeron işçisine kadar tüm çalışanların isyan noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar yaptığı taramalarda ağız ve diş sağlığının yüzde 85 oranında bozuk, hastalıkların ise yaygın olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 diş hastanesi, 123 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bulunduğunu ve hastanelerde artan sayıda diş polikliniklerinin olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Diğer sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı da piyasa koşullarına terk edilmektedir” ifadesi kullanıldı. Bu kurumlara giden vatandaşların personel ve fiziki mekan yetersizliği ile karşılaştıklarına değinilen açıklamada zamanında muayene olamama, çok sıra bekleme, tedavisini zamanında yaptıramama gibi nedenlerle ciddi sorunlar yaşandığına işaret edildi.
Aynı işi aynı koşullarda yapanlar ciddi ücret farklılıkları olduğu, hekim başına günde 30-80 arası hasta düştüğü, diş hekiminin yetersiz polikliniklerde çalışmak zorunda kaldığı, çalışanların öğle yemeklerinin ücretlendirildiği şeklinde sıralanabilecek çok sayıda sorun ile karşılaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, sorunların çözülmesi ve halka sağlıklı hizmet sunulması gerektiği belirtildi. Bunun için öncelikle ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu hizmetlerin öncelenmesi ve kamu hizmeti olarak sunulması, temel ücretlerin yükseltilmesi, ücret ve döner sermaye adaletsizliğine son verilmesi şeklinde çözüm önerilerin sunuldu. Açıklamada, “Biriken sorunlarımızın bir an önce çözümlenmesi için bu yılki Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında alanlarda olacağız” denildi. (ANKARA)


www.evrensel.net