'Partilerde parti içi demokrasi yok'

Politika Merkezi Derneği'nin Ankara'da yaptığı bir anket, katılımcıların yüzde 73'nün siyasi partilerde parti içi demokrasinin olmadığı görüşünü ortaya koydu.

Politika Merkezi Derneği'nin Ankara'da yaptığı bir anket, katılımcıların yüzde 73'nün siyasi partilerde parti içi demokrasinin olmadığı görüşünü ortaya koydu. AKP Afyon Milletvekili Dr. Mahmut Koçak'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Politika Merkezi Derneği tarafından Ankara'da rastgele seçilen bin 179 kişiye 25 soru yöneltilerek yapılan ankette "Türkiye'de siyasi partilerde parti içi demokrasi var mı?'' sorusuna yüzde 73'ü "hayır'' derken, yüzde 27'si "evet'' yanıtını verdi. Seçim sistemini demokratik bulmayanların oranı yüzde 68 olurken, yüzde 63'ü seçim sistemindeki yüzde 10'luk barajın ülke yönetimine istikrar getirdiğini düşünmüyor. Bir siyasi parti içerisinde olması gereken en önemli şey olarak ilk sırada yüzde 38 ile "parti içi demokrasi'' yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile "iyi bir teşkilatlanma'' ve "iyi bir halkla ilişkiler', yüzde 18 ile "güçlü bir liderlik'' izledi. Ankete katılanların kurumlardan hangisine daha çok güvendikleri sorusuna yüzde 34 ile "ordu" yanıtı verildi. Bunu yüzde 15 ile Cumhurbaşkanlığı, yüzde 9 ile sivil toplum kuruluşları, yüzde 8 ile siyasi partiler, yüzde 6 ile TBMM, yüzde 3 ile yargı ve binde 4 ile basın takip etti. Hiçbir kuruma güvenmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 25. Ankete katılanların yüzde 72'si siyasi iktidarın faaliyetlerinden memnun olmadığını belirtirken, memnun olanların oranı ise yüzde 28 oldu. Medyanın, siyasi partilerin gücünün oluşmasında önemli etkisi olduğuna inanların oranı ise yüzde 66. Anket herhangi bir siyasi partiye üye olanların oranının yüzde 17 olduğunu ortaya koydu. 2007'den önce Türkiye'de bir erken seçim beklemediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 68 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 73'ü Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini istedi.

www.evrensel.net