AB sürecinde "tarım" tartışılıyor

AB'ye müzakerelerinde tarım konusu en tartışmalı konu. AB ve tarım politikalarının tartışıldığı sempozyumda ZMO Başkanı Günaydın, 6 milyon kişinin tarım dışına çıkarılmak istendiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği müzakere sürecinde Türkiye'yi en çok meşgul edecek konuların başında gelen tarım, masaya yatırıldı. Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye-Avrupa Birliği-Tarım Politikaları" başlıklı konferansta konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, Türkiye'de 6 milyon insanın tarımın dışına çıkarılmak istendiğini dile getirerek Türkiye'de kırsaldaki yoksulluğun can yakıcı boyutlara ulaştığını ifade etti. "Türkiye-Avrupa Birliği-Tarım Politikaları" Konferansı dün başladı. Türkiye-AB ilişkileri ve bu ilişkilerin tarıma yansımasının tartışıldığı konferansta uyum adı altında yapılan çalışmaların tarımla ilişkisi değerlendirildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası, Avrupa Parlamentosu, Türkiye Ziraatçiler Derneği ve tarım politikalarını gündemine alan daha birçok kitle örgütü temsilcisinin katıldığı konferansta ZMO Başkanı Günaydın, "Türkiye Tarımı'nın Mevcut Durumu" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Günaydın, Türkiye'de istihdamın yüzde 34'üne tarımın kaynaklık yaptığını dile getirerek tarım sektörünün aynı zamanda gizli işsizliğin de kaynağı olduğunu belirtti. Tarım sektöründe çalışan insanların Türkiye'nin en eğitimsiz ve yoksul insanları olduğunu vurgulayan, Günaydın, bugün 6 milyon insanın tarımın dışına atılmasının doğuracağı sakıncalara dikkat çekti. Günaydın, "İnsanlar köylerini terk edecekler sonra şehre geldiklerinde karşınıza çok farklı kimliklerle çıkacaklar. Sonra nereden çıktı bu kapkaççılar diye düşünürsünüz" şeklinde konuştu. 2003 yılına göre Türkiye'de tarımın büyüme oranının yüzde 2'de kaldığını ifade eden Günaydın, "Yaşamı iyi olan bir üreticiden söz etmek bugün Türkiye'de mümkün değil" dedi. Diyarbakır'a bağlı Sinanlı ve Aslanlı köylerinden örnek veren Günaydın, toprak sahiplerinin kazandığı bir politikanın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. AB'ye uyum adı altında tarımı daha da kötüye götürecek çalışmaların içine girildiğine işaret eden Günaydın, AB'den beklenen çok fazla şeyin olmaması gerektiğini söyledi.

Amaç rekabet Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nebi Çelik, Türkiye'de 7 milyon 400 bin kişinin tarımla istihdam edildiğini belirterek Türkiye'nin uluslararası standartlara göre önemli bir tarımsal ürün üreticisi olduğunu belirtti. Rekabet gücü yüksek sürdürülebilir bir tarım politikasını hedeflediklerini dile getiren Çelik, amaçlarını rekabet edebilmek şeklinde tanımladı.

www.evrensel.net